ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
เรือง ประะกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 
ดูทั้งหมด >>
 
 
กรมสรรพากรชี้แจงการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์  
 
ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อการลงทุนในประเทศ  
 
ผู้เสียภาษีมั่นใจได้ภาษีคืนไว สรรพากรคืนผ่านพร้อมเพย์มากกว่า 60%  
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
การคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)  
กรมสรรพากรแนะให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยปีนี้จะคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์
กรมสรรพากรย้ำให้ผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ช้อป กิน เที่ยว ขอหลักฐานผู้ประกอบการทุกครั้ง
กรมสรรพากรขยายเวลาสายด่วน 1161 ให้บริการนอกเวลาทำการ ถึง 18.00 น.  
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ของกองทุนหมู่บ้าน หรือโครงการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
กรมสรรพากรแนะร้านทองทั่วประเทศจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและทำบัญชีเล่มเดียว ช่วยลดภาระด้านภาษีอากร
รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SMEs ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว  
 
ดูทั้งหมด >>
ดูทั้งหมด >>