ภาค 5  ::  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา โทร.038514797-8 ต่อ 103,104 (สมศรี)

ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน  ลว. 4,17 พ.ค. 2549 ,19 ,27 มิ.ย. 2549 ,6,27 ก.ค. 2549,7 ส.ค. 2549

ลำดับที่
ทรัพย์สินราย
ประเภท
ทรัพย์สิน
ขนาดพื้นที่
ที่ตั้งทรัพย์
ราคาประเมิน
(บาท)
จำนวนเงิน
ที่ติดจำนอง
ขายทอดตลาด ครั้งที่
วันเดือนปี
ขายทอดตลาด
สถานที่
ประกาศ
ขายทอดตลาด
เลขที่ / ลงวันที่
หมายเหตุ
1.
1.เครื่องตัดโลหะ
1 ตัว
ทรัพย์สินทั้งหมด มีราคาประมาณ
350,000.-
-
13
14 ก.ย. 2549
บจ.ไทยพัฒนาหน้าต่าง
เลขที่ 28/5 หมู่ที่7
ต.ท่าไข่ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
4 พฤษภาคม 2549
2.เครื่องปั้มโลหะ 2 แรงม้า
5 ตัว
"
"
   
3.เครื่องปั้มโลหะ 3 แรงม้า
3 ตัว
 
"
     
"
   
   
4.เครื่องปั้มโลหะ 4 แรงม้า
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
5.เครื่องปั้มโลหะ 5 แรงม้า
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
6.เครื่องปั้มโลหะ 1 แรงม้า
2 ตัว
 
"
     
"
   
   
7.เครื่องพับโลหะ
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
8.เครื่องย้ำหมุด
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
9.เครื่องทำเกลียว 2
แรงม้า
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
10.เครื่องกัดโลหะ
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
11.เครื่องกลึงโลหะ
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
12.เครื่องไส
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
13.เครื่องเจาะ
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
14.เครื่องเลื่อย
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
15.ปั้มลม
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
16.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
10 ตัว
 
"
     
"
   
   
17.เครื่องพ่นสี
1 ตัว
 
"
     
"
   
   
18.Over Head Crane
1 ตัว
 
"
     
"
   
2.
1.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
1 ชุด
 
10,000.-
-
8
28 ก.ย. 2549
อู่พนธ์สินธุ์ออโตโซน
เลขที่ 542 หมู่ที่ 3
ต.วังตะเคียน
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
17 พฤษภาคม 2549
 
   
2. ชุดรับแขกไม้
1 ชุด
 
5,000.-
           
   
3. โต๊ะคอมพิวเตอร์
1 ตัว
 
           
   
4. โครงเหล็กจัดไอ
ใช้สำหรับติดป้ายชื่ออู่
1 ชุด
 
19,000.-
           
   
5. เหล็กดัดรถรูปตัวไอ
ใช้สำหรับให้รถขึ้น
1 ชุด
 
10,000.-
           
   
6. อุปกรณ์ตัดเหล็ก
1 ตัว
 
20,000.-
           
   
7. ตู้เชื่อมไฟฟ้า สีเขียว
1 ตัว
 
3,000.-
           
   
8. ตู้เชื่อมไฟฟ้า
สีแดงส้ม ยี่ห้อ พลัง
1 ตัว
 
3,000.-
           
   
9. ส่วานตั้งเจาะเหล็ก
1 ตัว
 
2,000.-
           
   
10.เครื่องเจียรขนาดเล็ก
1 ตัว
 
1,000.-
           
   
11.ไฮดรอลิคยกรถ (เครน)
1 ตัว
 
3,000.-
           
   
12. ปั้มลม ยี่ห้อ YEE
Model SE-22Fpower1/2
1 ตัว
 
5,000.-
           
   
13.แม่แรง สีน้ำเงินเข้ม
1 ตัว
 
500.-
           
3.
ที่ดินโฉนดเลขที่ 34176
3 งาน
64 ตรว.
ต.บางขนาก
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
728,000.-
-
4
5
6
7
3 ส.ค. 2549
7 ก.ย. 2549
12 ต.ค. 2549
16 พ.ย. 2549
"
27 มิถุนายน 2549
4.
ที่ดินโฉนดเลขที่ 22872
75 ตรว.
ต.บ้านดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
150,000.-
-
7
8
9
10
3 ส.ค.2549
7 ก.ย. 2549
12 ต.ค. 2549
16 พ.ย. 2549
ฝ่ายกฎหมายฯ สท.ฉะเชิงเทรา
19 มิถุนายน 2549
5.
ที่ดินโฉนดเลขที่
38360
1 แปลง
ต.บางขวัญ อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
23,000.-
-
13
14
15
16
31 ส.ค. 2549
5 ต.ค. 2549
9 พ.ย. 2549
14 พ.ย. 2549
สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ฉะเชิงเทรา
6 กรกฎาคม 2549
6.
1. ปั้มลม ยี่ห้อ PUMA
1 ตัว
30,000.-
-
17
18
7 ก.ย. 2549
12 ต.ค. 2549
สำนักงานของบริษัทกันเอง
มอเตอร์(1989)จำกัด
186-192
27 กรกฎาคม 2549
2.แท่นยกรถมอเตอร์ไซด์
4 ตัว
20,000.-
19
20
16 พ.ย. 2549
21 ธ.ค. 2549
ถ.ฉะเชิงเทรา - บางประกง
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
7.
ที่ดินโฉนดเลขที่
3182
1 แปลง
ต.หมอนทอง
อ.บางน้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
7,817,200.-
-
1
2
3
4
21 ก.ย. 2549
26 ต.ค. 2549
30 พ.ย. 2549
4 ม.ค. 2549
สำนักงานสรรพากรพื้นที่
ฉะเชิงเทรา
7 สิงหาคม 2549