ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับ สท.ฉะเชิงเทรา
ผลการจัดเก็บปีงบประมาณ 2557
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2557 แยกตาม สส.  
ประมาณการผลการจัดเก็บ 2557  
ผลการจัดเก็บย้อนหลัง 5 ปี  
ผลการจัดเก็บย้อนหลัง 5 ปี แยกตาม สส.  
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บย้อนหลัง 5 ปี  
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บย้อนหลัง 5 ปี แยก ตามสส.  
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษี
แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา
แผนผังเว็บไซต์
     ตรวจสลากรัฐบาล  
     ตรวจสลากออมสิน  
     ตรวจสลาก ธกส.  
     ตรวจสอบพัสดุ EMS
     เช็คค่าโทรศัพท์TOT
     ดิกชันนารีออนไลน์
     ราคากลางสินค้า
     ราคาน้ำมัน
     ราคาทองคำ
     สอบถามระยะทาง  
     การบินไทย
     แอร์เอเชีย
     นกแอร์
     วัน-ทู-โก
     การรถไฟ
     เส้นทางรถเมล์ ขสมก.
     บริษัทขนส่ง
ผลการจัดเก็บภาษีอากรแยกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2557
ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประเภทภาษี ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 รวมทั้งสิ้น
เมืองฉะเชิงเทรา    137.738    101.791    153.971    137.290                         530.790
บางคล้า        6.994        7.062        6.336      26.045                           46.438
บางน้ำเปรี้ยว      34.435      28.401      36.267      38.120                         137.223
บางปะกง    346.509    671.165    667.642    593.160                      2,278.475
บ้านโพธิ์      26.526      25.707      21.527      40.724                         114.484
พนมสารคาม      33.762      51.126      25.117      36.133                         146.138
ราชสาส์น        1.099        0.993        1.458        1.096                             4.647
สนามชัยเขต        2.990        2.969        3.020        3.213                           12.193
แปลงยาว      53.630    100.575      48.081      72.258                         274.545
ท่าตะเกียบ        0.174        0.226        0.457        0.184                             1.041
คลองเขื่อน        0.061        0.025        0.024        0.050                             0.160
รวมทั้งสิ้น    643.919    990.041    963.901    948.273               -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    -        3,546.134
* หมายเหตุ  -ไม่รวมหน่วยงานอื่นจัดเก็บ
                       

Last update : Thursday, February 13, 2014