ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับ สท.ฉะเชิงเทรา
ผลการจัดเก็บปีงบประมาณ 2557
ผลการจัดเก็บรายเดือนปีงบประมาณ 2557 แยกตาม สส.  
ประมาณการผลการจัดเก็บ 2557  
ผลการจัดเก็บย้อนหลัง 5 ปี  
ผลการจัดเก็บย้อนหลัง 5 ปี แยกตาม สส.  
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บย้อนหลัง 5 ปี  
เปรียบเทียบผลการจัดเก็บย้อนหลัง 5 ปี แยก ตามสส.  
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษี
แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา
แผนผังเว็บไซต์
     ตรวจสลากรัฐบาล  
     ตรวจสลากออมสิน  
     ตรวจสลาก ธกส.  
     ตรวจสอบพัสดุ EMS
     เช็คค่าโทรศัพท์TOT
     ดิกชันนารีออนไลน์
     ราคากลางสินค้า
     ราคาน้ำมัน
     ราคาทองคำ
     สอบถามระยะทาง  
     การบินไทย
     แอร์เอเชีย
     นกแอร์
     วัน-ทู-โก
     การรถไฟ
     เส้นทางรถเมล์ ขสมก.
     บริษัทขนส่ง
ผลการจัดเก็บภาษีอากรแยกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2557
ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประเภทภาษี ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 รวมทั้งสิ้น
เมืองฉะเชิงเทรา    137.738    101.791    153.971    137.290    171.514    148.530    166.533 188.231              1,205.598
บางคล้า        6.994        7.062        6.336      26.045        6.844      21.728        7.412 11.947                   94.369
บางน้ำเปรี้ยว      34.435      28.401      36.267      38.120      29.164      35.363      33.781 67.963                 303.495
บางปะกง    346.509    671.165    667.642    593.160    358.071    401.122    430.066 844.783              4,312.517
บ้านโพธิ์      26.526      25.707      21.527      40.724      24.636      30.989      23.828 33.651                 227.588
พนมสารคาม      33.762      51.126      25.117      36.133      27.923      48.362      36.990 56.146                 315.559
ราชสาส์น        1.099        0.993        1.458        1.096        0.863        2.521        1.461 1.419                   10.911
สนามชัยเขต        2.990        2.969        3.020        3.213        2.661        6.409        3.834 3.477                   28.575
แปลงยาว      53.630    100.575      48.081      72.258      59.215      65.045      70.891 124.388                 594.083
ท่าตะเกียบ        0.174        0.226        0.457        0.184        0.344        0.842        0.533 0.290                     3.049
คลองเขื่อน        0.061        0.025        0.024        0.050        0.034        0.547        0.121 0.064                     0.926
รวมทั้งสิ้น    643.919    990.041    963.901    948.273    681.268    761.458    775.451   1,332.358               -                 -                    -                    -        7,096.669
* หมายเหตุ  -ไม่รวมหน่วยงานอื่นจัดเก็บ
                       

Last update : Friday, June 20, 2014