ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
ค่านิยม : มุ่งมั่นซื่อสัตย์ มุ่งเน้นจริยธรรม มุ่งหมายความรับผิดชอบ มุ่งเสริมความสามัคคี มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT 20/12/2560
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร 03/04/2560
Blueprint for Change : BFC กระบวนงาน การตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มผู้ประกอบการทั่วไป
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี ปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานเพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้
  ภารกิจกำกับดูแล
  ภารกิจจัดเก็บและคืนภาษี
กิจกรรม สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี เปิดให้บริการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90,91
  ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2552
  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2552
สรรพากรพื้นที่จันทบุรี มอบใบอนุญาติการเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน
  ให้กับ คณะบุคคลสำนักงานตากสินการบัญชี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 [ คลิกดูรูป ]
สรรพากรพื้นที่จันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ออกจังหวัดเคลื่อนที่
  ณ วัดสระบาป หมู่ที่ 6 ตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี 15 มกราคม 2552
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี จัดกิจกรรม " คุณคือคนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง "
  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ วันที่ 14 มกราคม 2552
สท.จันทุบรี จัดอบรม โครงการ " หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร...ให้ถูกต้อง " วันที่ 21 สิงหาคม 2551
  ดาวโหลดเอกสารการฝึกอบรม คลิกที่นี่
  ดาวโหลดโปรแกรม หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 คลิกที่นี่
สท.จันทบุรี เปิด " ศูนย์บริการให้คำปรึกษาภาษีธุรกิจ SMEs สท.จันทบุรี
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ โครงการศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯวังแซ้ม
วันที่ 16 กันยายน 2553
กิจกรรม "คุณคือ...คนดีที่เสียภาษีถูกต้อง"
ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
แม่ของแผ่นดิน
วันที่ 27 ตุลาคม 2552
ข้าราชการและลูกจ้างของสท.
จันทบุรี ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ
"ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"
วันที่ 25 กันยายน 2552
ชาว RD CAMP เยี่ยมชม สท.จันทบุรี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2552
สท.จันทบุรีจัดสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs
และตัวแทนสำนักงานบัญชี เรื่อง สิทธิประโยชน์และ
วิธีปฏิบัติภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs

ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกันชุมนุมอย่างสันติ
"หยุดทำร้ายประเทศไทย"
วันที่ 4 พฤษภาคม 2552

สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี เปิดบู้ธรับยื่นแบบ
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2552
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี เปิดบู้ธรับยื่นแบบ
ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้-โลตัส
วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2552
สรรพากรพื้นที่จันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ออกจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสระบาป หมู่ที่ 6
ตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 15 มกราคม 2552
สรรพากรพื้นที่จันทบุรีและข้าราชการในสังกัด
ร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้ง
และเข้าร่วมพิธีเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2551
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรีจัดกิจกรรม
"คุณคือคนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง"
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
วันที่ 14 มกราคม 2552
เปิดบู้ธ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน วันที่ 17 - 23 มีนาคม 2551 สรรพากรพื้นที่จันทบุรีและข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล
ณ สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เปิดบู้ธ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2551
สท.จันทบุรีจัดสัมมนา หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร...ให้ถูกต้อง วันที่ 21 สิงหาคม 2551
 
 

 


Last update: Wednesday, May 8, 2013
Navigator :  chanthaburi