ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ  
ผู้บริหาร  
ทำเนียบสรรพากรพื้นที่จันทบุรี  
โครงสร้างการบริหาร  
หมายเลขโทรศัพท์  
แผนที่ตั้งสำนักงาน  
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
ผู้บริหาร
นายจิรพันธ์ สินธุนาวา
สรรพากรพื้นที่จันทบุรี
       
นายชัชวาล สุริยรังษี
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
นางอุษณี สุนทรนภาลักษณ์
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
นางภารดี จันทร์วิเศษ
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
นางสาวพนิดา วีระอาชากุล
นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
>
Last update: Thursday, April 25, 2013
Navigator :  chanthaburi > เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี > ผู้บริหาร