ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
       
    กิจกรรม "คุณคือ...คนดีที่เสียภาษีถูกต้อง"
ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
แม่ของแผ่นดิน
วันที่ 27 ตุลาคม 2552
ข้าราชการและลูกจ้างของสท.
จันทบุรี ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ
"ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"
วันที่ 25 กันยายน 2552
ชาว RD CAMP เยี่ยมชม สท.จันทบุรี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2552
สท.จันทบุรีจัดสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs
และตัวแทนสำนักงานบัญชี เรื่อง สิทธิประโยชน์และ
วิธีปฏิบัติภาษีสำหรับธุรกิจ SMEs

ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกันชุมนุมอย่างสันติ
"หยุดทำร้ายประเทศไทย"
วันที่ 4 พฤษภาคม 2552

สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี เปิดบู้ธรับยื่นแบบ
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2552
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี เปิดบู้ธรับยื่นแบบ
ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้-โลตัส
วันที่ 16 - 22 มีนาคม 2552
สรรพากรพื้นที่จันทบุรี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ออกจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสระบาป หมู่ที่ 6
ตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 15 มกราคม 2552
สรรพากรพื้นที่จันทบุรีและข้าราชการในสังกัด
ร่วมถวายข้าวสาร อาหารแห้ง
และเข้าร่วมพิธีเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2551
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรีจัดกิจกรรม
"คุณคือคนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง"
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
วันที่ 14 มกราคม 2552
เปิดบู้ธ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน วันที่ 17 - 23 มีนาคม 2551 สรรพากรพื้นที่จันทบุรีและข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล
ณ สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เปิดบู้ธ ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัส วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2551
สท.จันทบุรีจัดสัมมนา หักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร...ให้ถูกต้อง วันที่ 21 สิงหาคม 2551
กิจกรรมปี 50 กิจกรรมปี 49
กิจกรรมปี 48    

 


Last update: Sunday, November 22, 2009
Navigator :  chanthaburi > ประมวลภาพกิจกรรม