ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2552  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2551  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2550  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2549  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2548  
ผลการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง 5 ปี  
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
ประเภทภาษี
ปีงบประมาณ 2552 ( หน่วยเป็น ล้าน )
ต.ค.51
พ.ย.51
ธ.ค.51
ม.ค.52
ก.พ.52
มี.ค.52
เม.ย.52
พ.ค.52
มิ.ย.52
ก.ค.52
ส.ค.52
ก.ย.52
รวม
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
21.449
19.251
19.327
22.426
24.476
58.377
21.900
26.629
21.259
18.168
17.127
24.930
295.319
2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
8.033
6.212
7.274
6.373
6.554
9.063
6.476
28.049
21.040
7.354
33.736
5.837
146.001
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
25.780
25.242
23.429
26.641
25.525
20.659
25.939
26.815
28.490
26.228
25.011
25.813
305.572
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.504
1.529
1.180
1.207
1.312
1.639
2.586
2.420
1.473
1.474
1.306
1.246
18.876
5.อากรแสตมป์
2.961
2.408
2.608
2.360
2.218
2.829
2.148
2.389
3.941
2.844
2.884
3.111
32.701
6.ภาษีอื่นๆ
0.126
0.085
0.072
0.067
0.098
0.117
0.133
0.081
0.106
0.908
0.070
0.085
1.948
รวมทุกประเภทภาษี
59.853
54.727
53.890
59.074
60.183
92.684
59.182
86.383
76.309
56.976
80.134
61.022
800.417
 
 

Last update: Tuesday, October 6, 2009
Navigator :  chanthaburi > ผลการจัดเก็บ > ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2552