ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ  
ผู้บริหาร  
ทำเนียบสรรพากรพื้นที่จันทบุรี  
โครงสร้างการบริหาร  
หมายเลขโทรศัพท์  
แผนที่ตั้งสำนักงาน  
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี โทร . (039) 301228-30 โทรสาร (039) 311255
ลำดับที่
สรรพากรพื้นที่จันทบุรี
หมายเลขภายใน
เบอร์โทรฯสายตรง
1
ท่านสรรพากรพื้นที่
204
039-301232
2
หน้าห้อง
200,201,0
ลำดับที่
ส่วนกำกับดูแลฯ
หมายเลขภายใน
เบอร์โทรฯสายตรง
1
หัวหน้าส่วนกำกับดูแลฯ
107
2
ทีม ก.01
106,108
3
หัวหน้าทีม ก.02
105
4
ทีม ก.02
103
5
หัวหน้าทีม ก.03
202
6
ทีม ก.03
205,206
7
หัวหน้าทีม ก.04
102
8
ทีม ก.04
102
ลำดับที่
ฝ่ายกรรมวิธีและคืนภาษี
หมายเลขภายใน
เบอร์โทรฯสายตรง
1
หัวหน้าฝ่ายฯ
207
2
งานคืนภาษี
208
3
งานหัก ณ ที่จ่าย
210
4
งานกรรมวิธี (ห้องคอมฯ)
209
039-313599
ลำดับที่
ฝ่ายบริหารงานทั่ว
หมายเลขภายใน
เบอร์โทรฯสายตรง
1
หัวหน้าฝ่าย
304
039-327944
2
งานพัสดุ
301
3
งานบริการแบบ
301
4
งานคลัง
308
5
งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์
302
6
งานธุรการ
303
ลำดับที่
ฝ่ายกฏหมายฯ
หมายเลขภายใน
เบอร์โทรฯสายตรง
1
หัวหน้าฝ่าย
305
039-301231
2
หัวหน้างาน
306
3
เจ้าหน้าที่
307
ลำดับที่
ฝ่ายวางแผนและประเมินผล
หมายเลขภายใน
เบอร์โทรฯสายตรง
1
หัวหน้าฝ่าย
403
2
เจ้าหน้าที่
401,402
ลำดับที่
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
1
สส.เมืองจันทบุรี
039-311537
039-325806
2
สส.ท่าใหม่
039-431331
039-431118
3
สส.ขลุง
039-441331
039-441395
4
สส.แหลมสิงห์
039-399247
039-399248
5
สส.มะขาม
039-389242
039-389253
6
สส.โป่งน้ำร้อน
039-387120
039-387120
7
สส.สอยดาว
039-381434
039-381073
8
สส.แก่งหางแมว
039-308172
039-308173
9
สส.นายายอาม
039-371261
039-370260
10
สส.เขาคิชฌกูฏ
039-309252
039-309251

Last update: Monday, November 14, 2005
Navigator :  chanthaburi > เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี > หมายเลขโทรศัพท์