ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2552  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2551  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2550  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2549  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2548  
ผลการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง 5 ปี  
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
ประเภทภาษี
ปีงบประมาณ 2549 ( หน่วยเป็น ล้าน )
ต.ค.48
พ.ย.48
ธ.ค.48
ม.ค.49
ก.พ.49
มี.ค.49
เม.ย.49
พ.ค.49
มิ.ย.49
ก.ค.49
ส.ค.49
ก.ย.49
รวม
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
16.749
15.210
12.471
17.074
17.736
56.949
18.160
24.665
26.585
23.035
20.006
31.275
279.915
2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
16.761
5.137
5.222
5.466
5.013
4.595
5.066
59.133
8.810
7.350
32.709
5.818
161.08
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
20.704
20.708
21.182
24.459
20.469
20.623
22.776
22.292
23.706
22.342
23.389
20.722
263.372
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.921
3.464
3.900
3.485
2.622
5.924
3.171
3.572
3.109
4.570
3.879
4.378
45.995
5.อากรแสตมป์
2.635
2.257
2.215
2.120
2.501
2.678
2.141
2.778
2.415
2.333
2.342
2.622
29.037
6.ภาษีอื่นๆ
0.165
0.103
0.092
0.083
0.070
0.093
0.127
0.098
0.117
0.109
0.098
0.094
1.249
รวมทุกประเภทภาษี
59.334
47.399
44.516
52.085
48.700
90.862
51.441
112.538
64.742
59.739
82.423
64.909
780.648

Last update: Friday, January 30, 2009
Navigator :  chanthaburi > ผลการจัดเก็บ > ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2549