ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
news
ท่านสรรพากรพื้นที่ตราดและคณะ " มอบเงินช่วยเหลือ จนท.ที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 5000 บาท "
ท่านสรรพากรพื้นที่จันทบุรี " มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและยารักษาโรคช่วยเหลือ จนท.สท.จันทบุรี "
ท่านสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 " มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและยารักษาโรค ช่วยเหลือ จนท.สท.จันทบุรี "
ท่านสรรพากรพื้นที่จันทบุรี " ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับ จนท. สท.จันทบุรี ที่ประสบภัยฯ "
บรรยากาศโครงการ " คุณคือคนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง (ในงานวิชาการ) " ณ โรงเรียนศรียานสรณ์ จ.จันทบุรี
ภาคโครงการผึกอบรม " พฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสมาธิ " ณ วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี
ภาพออกบู๊ธประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ทาง Internet ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จันทบุรี
ภาพออกบู๊ธประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ทาง Internet ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส จันทบุรี
ภาพโครงการ " จักรยานเพื่อเด็กชนบทไทย หนึ่งแรงใจอันล้ำค่า ร่วมสรรสร้างการศึกษากับสรรพากร " ณ โรงเรียนวันขุนซ่อง
ท่านอธิบดีตรวจเยี่ยม " สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรีและพื้นที่สาขาฯ "
ภาพโครงการรณรงค์ผู้ประกอบการเข้าระบบ " คุณคือคนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง " ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
ภาพปลูกต้นไม้ โครงการ " 1คน 1ต้น 1ฝน เพื่อประชาชนชาวไทย "
ภาพโครงการรณรงค์ผู้ประกอบการเข้าระบบ " คุณคือคนดี...ที่เสียภาษีถูกต้อง " ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

Last update: Wednesday, March 28, 2007
Navigator :  chanthaburi > ประมวลภาพกิจกรรม > กิจกรรม ปี 2549