ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
ท่านธนาพัณ วัฒนากาล สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
ข้าราชการและลูกจ้าง สนง.สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
มอบเครื่องอุปโภคและยารักษาโรคช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วม
โดย ท่านเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์ สรรพากรพื้นที่จันทบุรี เป็นผู้รับมอบ

Last update: Wednesday, March 28, 2007
Navigator :  chanthaburi > ประมวลภาพกิจกรรม > กิจกรรม ปี 2549 > สป.2