ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2552  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2551  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2550  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2549  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2548  
ผลการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง 5 ปี  
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
ประเภทภาษี
ปีงบประมาณ 2550 ( หน่วยเป็น ล้าน )
ต.ค.49
พ.ย.49
ธ.ค.49
ม.ค.50
ก.พ.50
มี.ค.50
เม.ย.50
พ.ค.50
มิ.ย.50
ก.ค.50
ส.ค.50
ก.ย.50
รวม
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
20.869
19.522
19.923
24.745
23.754
61.810
45.047
28.685
23.831
24.553
24.557
44.307
361.603
2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
6.184
35.928
4.998
5.770
34.396
8.720
6.010
42.431
7.963
6.340
34.193
7.900
200.833
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
22.668
22.343
20.272
33.595
26.521
23.998
28.009
26.542
24.909
23.559
23.287
23.282
298.985
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.621
4.617
4.650
4.017
3.454
2.914
2.998
4.427
4.501
4.253
4.756
4.330
48.538
5.อากรแสตมป์
2.469
2.961
2.363
3.167
2.206
2.058
2.868
2.436
2.676
3.277
3.202
2.664
32.347
6.ภาษีอื่นๆ
0.083
0.103
0.084
0.091
0.082
0.115
0.136
0.098
0.142
0.096
0.155
0.150
1.335
รวมทุกประเภทภาษี
55.894
85.474
52.29
71.385
90.413
99.615
85.068
104.619
64.022
62078
90.150
82.633
943.641

Last update: Friday, January 30, 2009
Navigator :  chanthaburi > ผลการจัดเก็บ > ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2550