ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2552  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2551  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2550  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2549  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2548  
ผลการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง 5 ปี  
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
ประเภทภาษี
ปีงบประมาณ 2551 ( หน่วยเป็น ล้าน )
ต.ค.50
พ.ย.50
ธ.ค.50
ม.ค.51
ก.พ.51
มี.ค.51
เม.ย.51
พ.ค.51
มิ.ย.51
ก.ค.51
ส.ค.51
ก.ย.51
รวม
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
23.311
20.478
22.274
23.964
24.015
74.501
25.644
26.994
24.674
23.626
29.174
31.844
350.499
2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
6.665
25.226
4.926
6.402
7.106
6.129
7.005
43.561
8.349
7.706
24.246
13.297
160.618
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
25.256
23.706
23.058
27.356
23.331
22.387
22.663
25.508
27.116
25.495
24.024
23.655
293.556
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.642
3.930
3.116
2.979
3.501
4.008
1.404
1.272
1.389
1.51
1.368
1.201
29.32
5.อากรแสตมป์
2.067
3.285
2.923
2.884
2.625
2.728
2.911
2.457
3.002
2.959
3.557
2.627
34.025
6.ภาษีอื่นๆ
0.138
0.080
0.071
0.091
0.105
0.116
0.204
0.118
0.109
0.1
0.08
0.112
1.324
รวมทุกประเภทภาษี
61.079
76.705
56.368
63.676
60.683
109.869
59.831
99.91
64.639
61.396
82.45
72.736
869.342

Last update: Friday, January 30, 2009
Navigator :  chanthaburi > ผลการจัดเก็บ > ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2551