เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


Chiangmai Area Revenue Office 1
:: RDcmi1 News ::
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ ๑ และ สาขาเมืองเชียงใหม่ ๒ ย้ายที่ทำการใหม่
ยื่นแบบผ่าน Internet
คืนภาษีนักท่องเที่ยว(Vat Refund For Tourist)
 ตรวจสอบการคืนภาษี ภ.ง.ด.90,91
 ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ผลการจัดเก็บภาษีอากร ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เว็บไซต์หน่วยงานภายในกรมสรรพากร
เว็บไซต์กรมสรรพากร

ท่านเข้าชม Website นี้เป็นคนที่   

Last update : Monday, March 17, 2014