ทั่วโลก
 
 


คลินิคภาษี

               สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒
ให้บริการความรู้และคำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปโดยให้บริการดังนี้

 
ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฏหมาย,ข้อปฏิบัติในการเสียภาษี
ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านภาษีอากร
แบบฟอร์มในการเสียภาษี และเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ

               ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒ ฝ่ายกฏหมายและเร่งรัดภาษีอากร ชั้น ๒ ในวัน-เวลา ราชการ