คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
     
       ทั่วโลก
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สท.เชียงราย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บ
ความรู้เรื่องภาษี
facebook  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
กรมสรรพากร ใน AEC
750 ปี  เมืองเชียงราย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง :: Ministry Of  Finance
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
The Revenue Department :: กรมสรรพากร
The Excise Department :: กรมสรรพสามิต
The Treasury Department :: กรมธนารักษ์
The Customs Department :: กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 

ประเพณีวันสงกรานต์พิธีรดน้ำดำหัวพระเถระผู้ใหญ่ประจำจังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา 10.30 น.
   นายจิรพล พงษ์ธนะเศรษฐ สรรพากรพื้นที่เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสักการะพระเถระผู้ใหญ่ ประจำจังหวัดเชียงราย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา 10.30 น. โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสักการะพระเถระผู้ใหญ่ ประจำจังหวัดเชียงราย มีรายนามดังนี้
         -- พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว
         -- พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
         -- พระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และรองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว
         -- เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย และเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล
Navigator :  หน้าหลัก