ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับ สท.ชลบุรี1
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่สำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์

 

 

 

Banner

Baner1

>> สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี (20000)  โทร. 038-261-353-7 <<
  วิสัยทัศน์กรมสรรพากร   ผู้นำด้านบริหารจัดเก็บภาษี บริการที่ดี ด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล
 
CLICK   ประมวลภาพกิจกรรม  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
 
CLICK   อบรมเรื่องใบกำกับภาษีปลอมให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแล ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๑ วันที่ ๗ พ.ค.๕๗  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญ ณ วัดแสมขาวและสถานสงเคราะห์คนพิการ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
 
CLICK   โครงการสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มความสุขในการทำงาน" ระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๖ - ๑ ธ.ค. ๕๖ จังหวัดมุกดาหาร  
 
CLICK   โครงการสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มความผาสุขในการทำงาน" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ย.๕๖ ณ จังหวัดน่าน  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญสำนักงาน สรรพากรพื้นที่ขลบุรี1  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญ ณ วัดเขาบ่อทอง  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขลบุรี1  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญ ณ วัดปรกฟ้า  
 
 ประชาสัมพันธ์ & บริการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับยานพาหนะ จำนวน ๑๒ อัตรา
 เพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย  
 Tell Me More ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 บริการจดทะเบียน  ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
 บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบอินเทอร์เน็ต  ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
 สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี   โปรแกรมช่วยคำนวณ ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91
 ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี  โปรแกรมคำนวณภาษี ฯ อสังหาริมทรัพย์
 ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต  แบบแสดงรายการภาษี คำร้องต่าง ๆ
 ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91  สอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน
 RD Call Center 1161  ประมวลรัษฏากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
 Operator กลางประจำหน่วยงาน  Insight Pasi
 แผนที่สำนักงานใหญ่ กรมสรรพากร  หน่วยงานกรมสรรพากรใน กทม.
 แผนผังเว็บไซต์  

Last update : Monday, October 1, 2012