ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับ สท.ชลบุรี1
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่สำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์

 

 

 

Banner

Baner1

ภาษีพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์
>> สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี (20000)  โทร. 038-261-353-7 <<
  วิสัยทัศน์กรมสรรพากร   ผู้นำด้านบริหารจัดเก็บภาษี บริการที่ดี ด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล
 
 
ผลการจัดเก็บรวมทุกหน่วย ปีภาษี2559     (เฉพาะ----->) NON LTO  
ประมวลภาพงานทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ และงานรดนํ้าดำหัวผู้บริหาร สำนักงานสรรพากร พื้นที่ชลบุรี 1 วันที่ 5 เมษายน 2559
ประมวลภาพงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 วันที่ 20 มกราคม 2559
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 เมื่อวันที่ 17-19 พ.ย.2558
ประมวลภาพการเดินทางมารับตำแหน่งสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1 ท่านสุวัฒก์ ทังสุภูติ
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพถวายเทียนพรรษา ณ. วัดธรรมนิมิตร วันที่ 29 กรกฎาคม.2558
ประมวลภาพ สนง.รัฐบาลอิเล็กทรอนิก หรือ สรอ. นำผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมการบริการด้านอิเล็กทรอนิก ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
ภาพการตรวจเยี่ยมกาทำงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ของ นายวีระวุฒิ วิทยกุล รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
ประมวลภาพ พิธีสรงนํ้าพระและรดนํ้าดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพ การประชุมการบริหารจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1 ณ. ห้องประชุมชั้น2 สรรพากรภาค5 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
ประมวลภาพ ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในพิธีเปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี2
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2/2557
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ 641/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
คำสั่งย้ายข้าราชการระดับสูง กรมสรรพากร
ประมวลภาพสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2 เปิดสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
ประกาศผลเปอร์เซ็นเงินเดือนครั้งที่ 2/2557
ประมวลภาพการประชุม กบอ. เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรมอบรมการประเมิน ณ "ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพประชุมสัมนา "การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร กับ สำนักงานบัญชี" เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
CLICK   ประมวลภาพกิจกรรม  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๑ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
 
CLICK   อบรมเรื่องใบกำกับภาษีปลอมให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมกำกับดูแล ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๑ วันที่ ๗ พ.ค.๕๗  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญ ณ วัดแสมขาวและสถานสงเคราะห์คนพิการ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
 
CLICK   โครงการสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มความสุขในการทำงาน" ระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๖ - ๑ ธ.ค. ๕๖ จังหวัดมุกดาหาร  
 
CLICK   โครงการสัมมนา "การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มความผาสุขในการทำงาน" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ย.๕๖ ณ จังหวัดน่าน  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญสำนักงาน สรรพากรพื้นที่ขลบุรี1  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญ ณ วัดเขาบ่อทอง  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขลบุรี1  
 
CLICK   ประมวลภาพทำบุญ ณ วัดปรกฟ้า  
 
 ประชาสัมพันธ์ & บริการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการขับยานพาหนะ จำนวน ๑๒ อัตรา
 เพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย  
 Tell Me More ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 บริการจดทะเบียน  ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
 บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบอินเทอร์เน็ต  ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
 สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี   โปรแกรมช่วยคำนวณ ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91
 ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี  โปรแกรมคำนวณภาษี ฯ อสังหาริมทรัพย์
 ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต  แบบแสดงรายการภาษี คำร้องต่าง ๆ
 ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91  สอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน
 RD Call Center 1161  ประมวลรัษฏากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
 Operator กลางประจำหน่วยงาน  Insight Pasi
 แผนที่สำนักงานใหญ่ กรมสรรพากร  หน่วยงานกรมสรรพากรใน กทม.
 แผนผังเว็บไซต์  

Last update : Monday, October 1, 2012