ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
                                                              >>สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี (20000)  โทร. 038-261-353-7 <<
  วิสัยทัศน์กรมสรรพากร   ผู้นำด้านบริหารจัดเก็บภาษี บริการที่ดี ด้วยนวัตกรรมและหลักธรรมาภิบาล
 

 

boss

 

       ประชาสัมพันธ์                            บริการ                               โปรแกรมช่วยคำนวณ
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91  ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 RD Call Center 1161  บริการจดทะเบียน  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 Operator กลางประจำหน่วยงาน  ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 แผนที่ สท.ชลบุรี 1  แบบแสดงรายการภาษี คำร้องต่าง ๆ
 ติดต่อหน่วยงาน  สอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน

Last update : Monday, October 1, 2012
 ประมวลภาพกิจกรรม
ผลการจัดเก็บรวมทุกหน่วย ปีภาษี2559     (เฉพาะ----->) NON LTO  

ประมวลภาพโครงการแนะนำการปฏิบัติทางภาษีให้ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการนิติบุคคล วันที่ 22-34 มิถุนายน 2559

ประมวลภาพงานทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ และงานรดนํ้าดำหัวผู้บริหาร สำนักงานสรรพากร พื้นที่ชลบุรี 1 วันที่ 5 เมษายน 2559
ประมวลภาพงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 วันที่ 20 มกราคม 2559
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 เมื่อวันที่ 17-19 พ.ย.2558
ประมวลภาพการเดินทางมารับตำแหน่งสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1 ท่านสุวัฒก์ ทังสุภูติ
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558  
ประมวลภาพถวายเทียนพรรษา ณ. วัดธรรมนิมิตร วันที่ 29 กรกฎาคม.2558
ประมวลภาพ สนง.รัฐบาลอิเล็กทรอนิก หรือ สรอ. นำผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมการบริการด้านอิเล็กทรอนิก ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1
ภาพการตรวจเยี่ยมกาทำงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ของ นายวีระวุฒิ วิทยกุล รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
ประมวลภาพทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ "ห้องประชุมสรรพากรภาค5 จ.ชลบุรี" เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
ประมวลภาพ พิธีสรงนํ้าพระและรดนํ้าดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558