>>สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี (20000)  โทร. 038-261-353-7 <<
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

                       

 
  วิสัยทัศน์กรมสรรพากร   จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย

 

 

boss

 

       ประชาสัมพันธ์                            บริการ                               โปรแกรมช่วยคำนวณ
 INFOGRAPHIC PASI  มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)โดยกรมสรรพากรเดือนตุลาคม 2560  มาตราการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2560  สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ  ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91  ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 RD Call Center 1161  บริการจดทะเบียน  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 Operator กลางประจำหน่วยงาน  ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 แผนที่ สท.ชลบุรี 1  แบบแสดงรายการภาษี คำร้องต่าง ๆ
 ติดต่อหน่วยงาน  สอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน

Last update : Friday, October 21, 2016
 ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพโครงการ RD Go Campus ระหว่างวันที่ 24-26 และ 30 เมษายน 2561

ประมวลภาพพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง

ประมวลภาพน้อมถวายความอาลัย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1

ประมวลภาพต้อนรับสรรพากรภาค 5 นายไพโรจน์ เจือประทุม เดินทางมารับตำแหน่ง

ประมวลภาพงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สรรพากรภาค 5 นายวิระ จึงเจริญสุข และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 5

โครงการครูภาษี สร้างชุมชนการเรียนรู้สู่เยาวชน ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี วันที่ 9 กันยายน 2559

การแข่งขันรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธ์แท้ ครั้งที่ 2 ณ กรมสรรพากร วันที่ 1 กันยายน 2559

ประมวลภาพโครงการแนะนำการปฏิบัติทางภาษีให้ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการนิติบุคคล วันที่ 22-34 มิถุนายน 2559

ประมวลภาพงานทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ และงานรดนํ้าดำหัวผู้บริหาร สำนักงานสรรพากร พื้นที่ชลบุรี 1 วันที่ 5 เมษายน 2559
ประมวลภาพงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 วันที่ 20 มกราคม 2559
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 เมื่อวันที่ 17-19 พ.ย.2558
ประมวลภาพการเดินทางมารับตำแหน่งสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1 ท่านสุวัฒก์ ทังสุภูติ
ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
ประมวลภาพ สนง.รัฐบาลอิเล็กทรอนิก หรือ สรอ. นำผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมการบริการด้านอิเล็กทรอนิก ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1