คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
Click เพื่อ Search

คำพ้องเสียง

เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการข้อมูล ระบบงาน Download อ้างอิง www.rd.go.th
 
สภ.5

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1

เกี่ยวกับสท.ชลบุรี1
 
ผู้บริหารหน่วยงาน   
 
พื้นที่รับผิดชอบ   
 
ผลการจัดเก็บ
กิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
แผนที่สำนักงาน

เครือข่ายวายุภักพ์
การจัดการความรู้ฮับ
ระบบจองรถครับ ระบบงานสารบรรณครับ

 
 
 

ท่านสุวัฒก์ ทังสุภูติ  สรรพากรพื้นที่ชลบุรี1  ผู้บริหารสำนักงาน
นางสาวเดือนเพ็ญ ถาวรเจริญทรัพย์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ   นางสาวชีวรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ   นางสาวสุพา อนันตกูล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ  
นางทัศนีย์ ชัยพัฒน์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   นางสาสจิรารัตน์ รินรักษา นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   นายขจร ก่อเกียรติวนิช นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   นางพิณทิพย์ มั่งคั่ง  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   นางสาวเทียมจันทร์ เขมนิพิฐพนธ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ   นางอัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ  

>> สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี (20000)  โทร. 038-261-353-7 <<

Last update : Tursday, June 25, 2012

NAVIGATOR:  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1    
     
   
หน้าหลัก บริการถาม-ตอบ E-mail แผนผังเว็บไซต์ หนังสือเวียน Link ติดต่อกรมฯ