คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
Click เพื่อ Search

คำพ้องเสียง

เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการข้อมูล ระบบงาน Download อ้างอิง www.rd.go.th
 
สภ.5

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1

เกี่ยวกับสท.ชลบุรี1
 
ผู้บริหารหน่วยงาน   
 
พื้นที่รับผิดชอบ   
 
ประกาศฯประเมินผล   
ผลการจัดเก็บ
กิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
แผนที่สำนักงาน

เครือข่ายวายุภักพ์
การจัดการความรู้ฮับ
ระบบจองรถครับ ระบบงานสารบรรณครับ

 








 
 

ท่านสุวัฒก์ ทังสุภูติ  สรรพากรพื้นที่ชลบุรี1  ผู้บริหารสำนักงาน
นางสาวเดือนเพ็ญ ถาวรเจริญทรัพย์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที1  นายเกษมศักดิ์ เกษมสุพัฒน์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที2 
นางทัศนีย์ ชัยพัฒน์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก01  นางนารีลักษณ์ สุทธิรัตน์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก02  นายขจร ก่อเกียรติวนิช นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก03  นางพิณทิพย์ มั่งคั่ง  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก04  น.ส.สุณีย์ มัตติญญกุล นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก05  น.ส.เพราพรรณ กิตติกูล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก09  น.ส.เทียมจันทร์ เขมนิพิฐพนธ์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป  น.ส.ชีวรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล 

>> สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี (20000)  โทร. 038-261-353-7 <<

Last update : Tursday, June 25, 2012

NAVIGATOR:  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1    
     
   
หน้าหลัก บริการถาม-ตอบ E-mail แผนผังเว็บไซต์ หนังสือเวียน Link ติดต่อกรมฯ