ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับ สท.ชลบุรี1
ผู้บริหารสำนักงาน  
พื้นที่รับผิดชอบ  
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
แผนที่สำนักงาน
แผนผังเว็บไซต์
กลับหน้าหลัก

 

 

 

Banner

Baner1

 
นายไพบูลย์ ศุภวาทิน  สรรพากรพื้นที่ชลบุรี1  ผู้บริหารสำนักงาน
นายมนตรี ศรีวิสุทธิ์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที1  นายเกษมศักดิ์ เกษมสุพัฒน์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที2 
นางทัศนีย์ ชัยพัฒน์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก01  นางนารีลักษณ์ สุทธิรัตน์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก02  นายขจร ก่อเกียรติวนิช นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก03  นางพิณทิพย์ มั่งคั่ง  นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก04  น.ส.สุณีย์ มัตติญญกุล นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก05  น.ส.เพราพรรณ กิตติกูล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำกับดูแล ก09 

Last update : Monday, October 1, 2012