เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


 
 
  ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
  รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ครั้งที่ 1/2558
  สรุปผลการแลกเปลี่ยนความรู้การจัดทำชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องเทคนิคการนำข้อมูลระบบบริหารการจัดเก็บภาษีอากร และกำกับดูแล (TAX-CSM) มาใช้บริหารการจัดเก็บภาษี
  คู่มือการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 ผ่านอินเทอร์เน็ต
  คู่มือการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
  สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) เรื่อง การซื้อขายสินค้าเป็นเงินสด (กรณีใบกำกับภาษีปลอม)
  "การยื่นแบบแสดงรายการภาษี และยื่นแสดงบัญชีรายการรับ - จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์" ตามประกาศ ป.ป.ช
  คู่มือแนวทางการตรวจใบกำกับภาษีปลอม
  เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร
  สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SMEs
     
     
 
 
 
 
 
   

 


Last update :
 Wednesday, November 11, 2015