เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่
สำนักงานสรรพากรพื่นที่ชลบุรี 2
***ปีใหม่ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ สวัสดีปีใหม่ 2018***

HAS

 

what's new...
..ประชาสัมพันธ์...

invoicee-tax

ความรู้ภาษีtax time

e-dona

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสท.ชลบุรี2 และสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ฯ
คลินิกภาษี
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน

คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขยายกำหนดเวลาและยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีของกองทุนหมู่บ้าน

 
   
   
 
 
 

 


Last update :
 Friday,Jan 19, 2018