เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

 

HAS

what's new...
..ประชาสัมพันธ์...

invoicee-tax

ความรู้ภาษีtax time

e-dona

พิธีสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ ปี 2561
ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ!!รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสท.ชลบุรี2
Thailand Tourism Directory
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสท.ชลบุรี2 และสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ฯ
คลินิกภาษี
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นงบการเงิน

คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขยายกำหนดเวลาและยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีของกองทุนหมู่บ้าน

 
   
   

 


Last update :
 Wednesday,Mar 28, 2018