ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
ตรวจสลาก ธกส
ดิกชันนารีออนไลน์
สวนดุสิต โพล 2549
รายงานราคาทองคำ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
แจ้งเตือนไวรัสคอมพ์
>> www.taladteedin.com

 

Untitled Document
 

นางสาวสุขุมา อริยประยูร นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน "วันฉัตรมงคล" เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ
นายสาธิต รังคสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะ ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2558
ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร และหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร
นายเจริญ เสือนิล สรรพากรพื้นที่ชุมพร เป็นประธานและวิทยากรในการสัมมนาหลักสูตร“ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 อย่างไรให้ถูกต้อง” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นสำนักงานบัญชีในท้องที่จังหวัดชุมพร จำนวน 24 ราย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 

 Link :: ส่วนราชการ จ.ชุมพร ::

 Link :: กระทรวง ::

 Link :: เว็บจังหวัดทั่วไทย ::


 
Untitled Document

Last update : Thu, May 21, 2015