ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
ตรวจสลาก ธกส
ดิกชันนารีออนไลน์
สวนดุสิต โพล 2549
รายงานราคาทองคำ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
แจ้งเตือนไวรัสคอมพ์
>> www.taladteedin.com

 

Untitled Document
 

นายเจริญ เสือนิล สรรพากรพื้นที่ชุมพร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
นายเจริญ เสือนิล สรรพากรพื้นที่ชุมพร พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรม 100 ปี กรมสรรพากร สรรพากรทุกหน่วยงานทั่วประเทศร่วมทำบุญตักบาตร และบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
นายเจริญ เสือนิล สรรพากรพื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนง.สรรพากรพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558
นายธีรวัฒน์ ทองขุนดำ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพรและบริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร
นางฉัตรสุดา ถนอมจันทร์ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ "เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน" ให้กับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
 

ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์
ประกวดราคาซื้อฟูกนอน (42.14.17.04) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อฟูกนอน

 Link :: ส่วนราชการ จ.ชุมพร ::

 Link :: กระทรวง ::

 Link :: เว็บจังหวัดทั่วไทย ::


 
Untitled Document

Last update : Wed, Nov 26, 2015