ค้นหาเลขหมายโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจสลากออมสิน
ตรวจสลาก ธกส
ดิกชันนารีออนไลน์
สวนดุสิต โพล 2549
รายงานราคาทองคำ
ค้นหารหัสไปรษณีย์
สมุดหน้าเหลือง
แจ้งเตือนไวรัสคอมพ์
>> www.taladteedin.com

 

Untitled Document
 

นายเจริญ เสือนิล สรรพากรพื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนง.สรรพากรพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558
นายธีรวัฒน์ ทองขุนดำ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร เข้าร่วมพิธีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพรและบริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร
นางฉัตรสุดา ถนอมจันทร์ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ "เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน" ให้กับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
นางฉัตรสุดา ถนอมจันทร์ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ชุมพร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง และข้าราชการในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลเสด็จในกรมฯ (ศาลบน) ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
 

 Link :: ส่วนราชการ จ.ชุมพร ::

 Link :: กระทรวง ::

 Link :: เว็บจังหวัดทั่วไทย ::


 
Untitled Document

Last update : Thu, Aug 20, 2015