รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
ค้นหาตาม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ชื่อผู้ประกอบการ
ระบุ :
update : 18/11/2017 13:15:01
ลำดับที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ
สมาชิกสมาคม
วันเดือนปีที่มีสิทธิ
วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1
110 - ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/12/2532
31/12/2560
2
149/6 - ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/10/2534
31/12/2560
3
7 โพธิ์แก้ว 3 แยก 16 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2546
31/12/2560
4
322/67 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 24 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2546
31/12/2561
5
410/154-156 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 13เอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/04/2546
31/12/2560
6
212/3 ต.สามเสนใน อ.พญาไท
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2546
31/12/2560
7
36 ชาเตอร์แบงค์(เจริญกรุง 38) ต.บางรัก อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2546
31/12/2560
8
1240-1242 ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2546
31/12/2560
9
1240-1242 ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2546
31/12/2560
10
1240-1242 ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2560
11
66/4-10 ปราโมทย์(เยซู) ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2560
12
99 พูนทรัพย์สิน ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2560
13
308 อาคารมานะพันธ์ ชั้น 4 ห้องที่ 7 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2560
14
1628/25-26 - ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2560
15
324/1-4 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2560
16
919/612-613 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2546
31/12/2560
17
30-38 อาคารเค.บี.เอส. ชั้น3ห้อง 303 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2546
31/12/2560
18
653/11-12 สวนพลู 1 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/04/2546
31/12/2560
19
919/348 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ชั้น27 ห้อง2711 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2546
31/12/2560
20
77 อนุมานราชธน ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2560
21
322/31 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้องเอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2560
22
62 ตลาดหลวง (เจริญกรุง44) ต.บางรัก อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2560
23
919/261 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2560
24
41/4 อาคารทยุตา ชั้น 6,8 ซอยสีลม 19 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2560
25
44-44/1 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2560
26
21/39-40 ศูนย์วิจัย ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2560
27
228 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2560
28
554 - ต.บางไผ่ อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2560
29
322/32 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
13/05/2546
31/12/2560
30
431 ประดู่ 1 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2546
31/12/2560
31
729/160-65 - ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2546
31/12/2560
32
1132/4-5 - ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
13/05/2546
31/12/2560
33
766 - ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
14/05/2546
31/12/2560
34
123/15-16 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2560
35
232 กรุงธนบุรี 6 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2560
36
41 สุขุมวิท 56 ต.บางจาก อ.พระโขนง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2560
37
59 ประดิษฐ์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2560
38
113/13 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2561
39
919/327 อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 2 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2560
40
919/1 อาคารจิวเวอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31ห้องซี ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2561
41
919/270 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2560
42
307-307/1-4,56,305 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
19/05/2546
31/12/2560
43
111 ปราโมทย์1/1 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2560
44
322/23 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น13 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2560
45
149/35-37 แองโกลพลาซ่า ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2561
46
106, 108 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2560
47
41/24-25 เวท ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2560
48
160/665-669 อาคารไอ ที เอฟ - สีลมพาเลส ชั้น 27 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2560
49
155 - ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2546
31/12/2560
50
322/23 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 13 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2546
31/12/2560
51
919/310 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2561
52
919/448 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37ยูนิชเอช 2 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2560
53
919/593 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 47 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2560
54
919/449 อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37 ยูนิตไอ 1 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
22/05/2546
31/12/2560
55
23/14 - ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/05/2546
31/12/2560
56
99 อ.ปิยะมิตร ชั้น4 ห้อง405 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2560
57
28 บางนา - ตราด 28 ต.บางนา อ.บางนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2560
58
1249/90 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2560
59
562/36 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2560
60
1249/213 อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้น 35 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2560
61
6 มเหสักข์ อาคาร เจ เค ชั้นที่ 6 ห้อง 601 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2560
62
322/27-29 อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 14 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2560
63
39 รามคำแหง 24/5 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
27/05/2546
31/12/2560
64
55 ชั้น 2-3,5-6 ต.สี่พระยา อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2560
65
84/1-5 ลาดพร้าว 114 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2560
66
1141 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2560
67
194 ชั้น 1,2 ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2560
68
36 ปราโมทย์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2560
69
161-175 1 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
28/05/2546
31/12/2560
70
300/1 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2560
71
311/2-8 อาคารเบนสัน จิวเวลรี่ ชั้น 4-5 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2560
72
188/2 อาคารธนภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 2 บี ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2560
73
54/18-20 สันติภาพ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2546
31/12/2560
74
385/49-51 บ้านบาตร ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/05/2546
31/12/2560
75
987 อ.รามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 4 ห้อง 406 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2546
31/12/2560
76
919/549 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2560
77
21-23-25 มเหสักข์ 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2561
78
3599/43 นอกเขต ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2560
79
57 - ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/06/2546
31/12/2560
80
1249/184 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
02/06/2546
31/12/2560
81
72/100-106 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2560
82
41/21 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2560
83
919/519 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2560
84
85 ลาดพร้าว 71 ต.สะพานสอง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
04/06/2546
11/01/2561
85
22 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2560
86
75/51 สุขุมวิท 19 ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2560
87
84/4 เพชรเกษม 122 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2561
88
255,257,259,261,263, เพชรเกษม 42 แยก 1 ต.บางจาก อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/06/2546
31/12/2560
89
919/331 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ห้อง 331 เอฟ ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/06/2546
31/12/2560
90
38 เจริญกรุง 38 ต.บางรัก อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2560
91
1249/206 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น32 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2560
92
179-179/1-19 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2560
93
99/6 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
10/06/2546
31/12/2560
94
919/395 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3110 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2546
31/12/2560
95
322/47 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น19 ห้องเอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
11/06/2546
31/12/2560
96
7/81-82 รัชดาภิเษก 19 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2560
97
919/284 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 22 ห้อง 2208 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2560
98
730,732,734,736,738 - ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2560
99
1249/159 อาคาร เจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 จี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2560
100
919/450 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2546
31/12/2560
101
14/1-3 ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร.
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
12/06/2546
31/12/2560
102
284 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2560
103
322/24-25 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2560
104
160/226-227 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 14 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2560
105
919/244-247 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชัน 19 ห้อง 1909-1911 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2560
106
50/4-5 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
16/06/2546
31/12/2560
107
349 - ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
16/06/2546
30/04/2561
108
653/14 สวนพลู 1 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2546
31/12/2560
109
919/366 อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ช.29 ห้อง 2905 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
17/06/2546
31/12/2560
110
322/61 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/06/2546
31/12/2560
111
919/396 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/06/2546
31/12/2560
112
75 - ต.บางครุ อ.พระประแดง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
18/06/2546
31/12/2560
113
66,68,70,72,74 อุดมสุข 51 ต.บางจาก อ.พระโขนง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/06/2546
31/12/2560
114
12 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/06/2546
31/12/2560
115
160/189 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 13 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2546
31/12/2560
116
322/19 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้องเอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2546
31/12/2560
117
919/272 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 21 ห้อง 2110 เจ ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
23/06/2546
31/12/2560
118
47/36 - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2560
119
553,555,557 เจริญนคร 5/1 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2560
120
919/370 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง 2909 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2546
31/12/2560
121
987 อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 5 ห้อง 501 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2546
31/12/2560
122
216/3 สะพานยาว ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
24/06/2546
31/12/2561
123
370-372 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2546
31/12/2560
124
57 จันทน์ 16 แยก 14 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2546
31/12/2560
125
99/9 - ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2546
31/12/2560
126
322/60 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2546
31/12/2561
127
9/12 - ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2546
31/12/2560
128
1022/23-25 - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2560
129
919/470 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2560
130
278 อาคารรัศมี ถาวร ชั้น 4 ห้อง 401-เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2560
131
30-32-34-36 อาคารพูนมณี ชั้นที่3 ห้อง301 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2561
132
322/50 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2560
133
322/59 อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้องเอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
30/06/2546
31/12/2560
134
298 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/06/2546
31/12/2560
135
987 อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 3 ห้อง 301 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2546
31/12/2560
136
55/23 อุดมสุข ต.หนองบอน อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2546
31/12/2560
137
1249/78 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้องบี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
01/07/2546
31/12/2560
138
1169 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2546
31/12/2560
139
322/40 อ.สุรวงษวัฒนาคาร ชั้น18 ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/07/2546
31/12/2560
140
10/3-5 - ต.โคกแฝด อ.หนองจอก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/07/2546
31/12/2560
141
15/5 นวลจันทร์ 44 ต.นวลจันทร์ อ.บึงกุ่ม
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
04/07/2546
12/10/2561
142
326-328-330 ชั้น 5 ซอยมเหสักข์ 1 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2546
31/12/2560
143
216 - ต.บางพลัด อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2546
31/12/2560
144
746 - ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/07/2546
31/12/2560
145
919/1 อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์นอร์ท ชั้น P7 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/07/2546
31/12/2560
146
1055//805 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 35 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/07/2546
31/12/2560
147
24 มเหสักข์ 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/07/2546
31/12/2561
148
919/303 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
22/07/2546
31/12/2560
149
40,42 มเหสักข์ 3 ชั้น 2-3,5.75 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2546
31/12/2560
150
919/604 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 50 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2546
31/12/2560
151
169/3131-32 ต.สามเสนใน อ.พญาไท
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
25/07/2546
31/12/2560
152
160/562 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/07/2546
31/12/2560
153
1249/202 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 30 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2546
31/12/2560
154
32/16-17 - ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2546
31/12/2560
155
322/14 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/07/2546
31/12/2560
156
919/311 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/07/2546
31/12/2560
157
160/466 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 21 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
04/08/2546
31/12/2560
158
1249/196 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2560
159
1249/206 อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ห้องซี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2560
160
432,432/1- - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2561
161
60/3 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
06/08/2546
31/12/2560
162
919/397 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3112 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2546
31/12/2560
163
91/618 ปัฐวิกรณ์ 2 ต.คันนายาว อ.คันนายาว
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2546
31/12/2560
164
40 42 44 0 ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2546
31/12/2560
165
210 มเหสักข์2 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2546
31/12/2560
166
4088/1 - ต.ดินแดง อ.ดินแดง
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
11/08/2546
31/12/2560
167
114 ปราโมทย์ 2 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2546
31/12/2560
168
199 ฉลองกรุง 31 ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2546
31/12/2560
169
919/332 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/08/2546
31/12/2561
170
40/2 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2546
31/12/2560
171
302/9-10 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/08/2546
31/12/2560
172
211/11-14 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2546
31/12/2560
173
27 พระยามนธาตุฯ แยก 35-2/2 ต.บางบอน อ.บางบอน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
28/08/2546
31/12/2560
174
29/10 - ต.บางกระทึก อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/08/2546
31/12/2560
175
176/62 ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/08/2546
31/12/2560
176
919/382 เวท ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2546
31/12/2561
177
28/10 ศึกษาวิทยา ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2546
31/12/2560
178
1249/182 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/09/2546
31/12/2560
179
94,96 - ต.บางพลัด อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2546
31/12/2560
180
41-43 จันทน์ 6 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2546
31/12/2560
181
919/309 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้อง 2407 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
11/09/2546
31/12/2560
182
322/56 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 21 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2546
31/12/2560
183
919/312 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/09/2546
31/12/2560
184
160/797 อาคารชุดไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 31 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/09/2546
31/12/2560
185
489 คลองแค ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/09/2546
31/12/2560
186
74 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
24/09/2546
31/12/2560
187
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 16 ห้อง 1603-1604 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/10/2546
31/12/2560
188
129/40 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/10/2546
31/12/2560
189
919/497 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง 4207 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2546
31/12/2560
190
329 มิตรอนันต์ ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/10/2546
31/12/2560
191
54 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/10/2546
31/12/2560
192
410/160-161 อาคารเอ็กเซ็คคิวทีฟเ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/10/2546
31/12/2560
193
11/130 - ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2546
31/12/2560
194
2 นราธิวาสราชนครินทร์ 10 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/10/2546
31/12/2560
195
19/1 ศรีด่าน 3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2561
196
5/87 - ต.บางแก้ว อ.บางพลี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2560
197
30,32,34,36, 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/11/2546
31/12/2560
198
64/31 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/11/2546
31/12/2560
199
9 รามคำแหง 81/1 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2546
31/12/2560
200
1249/171 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/12/2546
31/12/2560
201
37 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/01/2547
31/12/2560
202
410/148 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น12 ห้อง 148 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/01/2547
31/12/2560
203
341/71-73 เจริญกรุง 107 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2547
31/12/2560
204
99/9 - ต.ทรงคนอง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2547
31/12/2560
205
919/316 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 25 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2547
31/12/2560
206
919/475 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/02/2547
31/12/2560
207
36-38 ชาเตอร์แบงค์ (เจริญกรุง 38) ต.บางรัก อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/03/2547
31/12/2560
208
1249/35 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2547
31/12/2560
209
1249/168 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง1-3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2547
31/12/2560
210
1249/168-169 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง 2-3,ห้อง 5 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2547
31/12/2560
211
15,17 สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/03/2547
31/12/2560
212
45/1855 เพชรเกษม81 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2547
31/12/2560
213
14-16 อาคาร ที ดี ชั้น 3 ห้อง 301 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2547
31/12/2560
214
54 ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/04/2547
31/12/2560
215
269 0 ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/04/2547
31/12/2560
216
253 ฉลองกรุง 31 ต.ลำปลาทิว อ.ลาดกระบัง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2547
31/12/2560
217
1249/ 180 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2547
31/12/2560
218
919/352-353 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 28 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2547
31/12/2561
219
72/85-87 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2547
31/12/2560
220
354-356 มเหสักข์ 1 ชั้น 3-4 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2547
31/12/2560
221
1249/169-170 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2547
31/12/2560
222
330/16 ศาลเจ้าแม่ปลาตะเพียน ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2547
31/12/2560
223
2/101-102 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/06/2547
31/12/2560
224
322/54 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้องบี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2547
31/12/2561
225
8/11 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2547
31/12/2560
226
143/649-656 วัดสุวรรณคีรี ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
02/07/2547
31/12/2560
227
30/14 พิชัย 1 ต.ยานนาวา อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2547
31/12/2560
228
322/22 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 14 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
29/07/2547
31/12/2560
229
322/18 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
29/07/2547
31/12/2560
230
919/464 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/07/2547
31/12/2560
231
919/306 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2547
31/12/2561
232
95/786 - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2547
31/12/2560
233
919/527 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/08/2547
31/12/2560
234
43/93 เพชรเกษม 28 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2547
31/12/2560
235
436,438 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2547
31/12/2560
236
30-36 อาคารพูนมณี ชั้น 2 ห้อง 203 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2547
31/12/2561
237
1000/23-24 วัดจันทร์ใน ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
02/09/2547
31/12/2560
238
143/249-251 ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
06/09/2547
31/12/2560
239
116/83 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
07/09/2547
31/12/2560
240
919/328 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
07/09/2547
31/12/2560
241
191 โชคชัยจงจำเริญ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2547
31/12/2560
242
919/315 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/09/2547
31/12/2560
243
1249/210 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้องบี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/09/2547
31/12/2560
244
919/394 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3109 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2547
31/12/2561
245
1517 ลาดพร้าว 94 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/09/2547
31/12/2560
246
31,33 อ่อนนุช 70/1 ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/10/2547
31/12/2560
247
15/49 บางรักน้อย 2 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/11/2547
31/12/2560
248
47/30 - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2547
31/12/2560
249
919/548 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น51 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/11/2547
31/12/2560
250
152 อาคารชาร์เตอร์ด สแควร์ ชั้น 15 ห้อง 05 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2547
31/12/2560
251
322/12 อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ห้อง 2 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/12/2547
31/12/2560
252
226 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/12/2547
31/12/2560
253
185,187 เจริญนคร 10 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2548
31/12/2560
254
919/474 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้องเอ ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/01/2548
31/12/2560
255
41/18-20 สีลม19 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/01/2548
31/12/2561
256
147/1 - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/01/2548
31/12/2560
257
1737/6-8 ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2548
31/12/2560
258
919/334 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/01/2548
31/12/2560
259
64/45 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2548
31/12/2560
260
41/26 สีลม 19 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2548
31/12/2560
261
410/110 อาคารเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 10 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2548
31/12/2560
262
919/467 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39ห้อง3907 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2548
31/12/2560
263
919/296 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2548
31/12/2560
264
148/1 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/03/2548
31/12/2560
265
35 ชัยพฤกษ์ 31 ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
07/03/2548
31/12/2560
266
53/2 - ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
10/03/2548
31/12/2560
267
919/503-504 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/03/2548
31/12/2560
268
919/435 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 36 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/03/2548
31/12/2560
269
1000/44-45 ตรอกวัดจันทร์ใน ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2548
31/12/2560
270
66/1-3 ปราโมทย์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2548
31/12/2560
271
19 เจริญนคร 14 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/03/2548
31/12/2560
272
919/484 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/04/2548
31/12/2560
273
68 สันติภาพ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2548
31/12/2560
274
919/308 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2548
31/12/2560
275
26/56 - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/05/2548
31/12/2560
276
919/487 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2548
31/12/2560
277
919/377 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/06/2548
31/12/2560
278
1283 เจริญกรุง 49 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/06/2548
31/12/2560
279
301 รัชดาภิเษก 6 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2548
31/12/2560
280
99 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2548
31/12/2560
281
8/8 กาญจนาภิเษก 0010 ต.บางแค อ.บางแค
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/06/2548
31/12/2560
282
9-11-13-15-17-19 รัชดาภิเษก 19 ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2548
31/12/2560
283
8/18 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2548
31/12/2560
284
160/541 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/06/2548
31/12/2560
285
410/160-161 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 12 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2548
31/12/2560
286
233/4-5 ต.สามเสนนอก อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2548
31/12/2560
287
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 1 ห้อง 1ซี30 ซี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2548
31/12/2560
288
246/90 - ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2560
289
461/3 - ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2560
290
919/383 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2560
291
919/424 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 35 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2548
31/12/2560
292
41/15-17 อาคารมณีทรัพย์ ชั้น 5 ห้อง 503 ซ.สีลม 19 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2548
31/12/2560
293
322/50 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/09/2548
31/12/2560
294
41/13-14 สีลม 19 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2548
31/12/2560
295
30,32,34,36,38 อาคารเคบีเอส ชั้นลอย ห้องเอ็ม ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/09/2548
31/12/2560
296
308 อาคารมานะพันธ์ ชั้น 4 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2548
31/12/2560
297
653/14 สวนพลู 1 ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/09/2548
31/12/2560
298
381 สะพานยาว ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2548
31/12/2561
299
1055/718 สเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 33 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
05/10/2548
31/12/2560
300
35/3 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
12/10/2548
31/12/2560
301
322/16 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11ห้อง 16 เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2548
31/12/2560
302
1249/171 อาคารชุดเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/10/2548
31/12/2560
303
919/520 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 44 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/10/2548
31/12/2560
304
62/62 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
14/11/2548
31/12/2560
305
2725-43 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/11/2548
31/12/2560
306
919/324 อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น25 ห้อง 2510 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/11/2548
31/12/2560
307
50/15 - ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/11/2548
31/12/2560
308
202 มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 4 ห้อง 404 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/12/2548
31/12/2560
309
217/8 พุทธโอสถ ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/12/2548
31/12/2560
310
1249/135-136 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/12/2548
31/12/2560
311
5 รามคำแหง 174 ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2548
31/12/2560
312
90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/12/2548
31/12/2560
313
123/8-9 - ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/01/2549
31/12/2560
314
141/22 วุฒากาส 25 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2549
31/12/2560
315
588/2 - ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/02/2549
31/12/2560
316
124 เจริญนคร 10 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2549
31/12/2560
317
919/544,919/605-606 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 50 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/02/2549
31/12/2560
318
199/224 - ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
17/02/2549
31/12/2560
319
322/59 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ต.สี่พระยา อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/03/2549
31/12/2560
320
888/34-35 - ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/03/2549
31/12/2560
321
123 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2549
31/12/2560
322
15 สุขาภิบาล 2 ซ.31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2549
31/12/2560
323
5/13 ตำบีซา ต.สีลม อ.บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2549
31/12/2560
324
1520 จรัญสนิทวงศ์ 65 ต.บางบำหรุ อ.บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2549
31/12/2560
325
118 เพชรเกษม 38 ต.บางหว้า อ.ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/05/2549
31/12/2560
326
388 อาคารสีดา ชั้น 3 ห้อง 302บี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2549
31/12/2560
327
17/9 ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
25/05/2549
31/12/2560
328
5/98-101 อุดมทรัพย์ ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2549
31/12/2560
329
257 - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2549
31/12/2560
330
40/6 31 สุขาภิบาล 2 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
13/07/2549
31/12/2560
331
919/297 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 23 ต.สีลม อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/07/2549
31/12/2560
332
4-6 อาคาร เจ.เค. ชั้น5 ห้อง503 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2549
31/12/2560
333
110 ปราโมทย์ อาคารเอ็มเควาย ชั้น 4 ห้อง 4 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2549
31/12/2560
334
55 อาคารสมวงศ์ ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/09/2549
31/12/2560
335
138/10 นเรศ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2549
31/12/2560
336
323 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2549
31/12/2560
337
322/17 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 8 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2549
31/12/2560
338
89/172 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/10/2549
31/12/2560
339
424, 426 จันทน์ 32 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/10/2549
31/12/2560
340
919/275 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2549
31/12/2560
341
20 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2549
31/12/2560
342
285/2 - ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20/12/2549
31/12/2560
343
160/536 อ.ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 23 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/01/2550
31/12/2560
344
332 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ต.พลับพลา อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/01/2550
31/12/2560
345
193/11 ตรอกพุทธโอสถ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2560
346
1249/128 อ.เจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2560
347
919/394 อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3109 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2561
348
919/1 ศูนย์การค้าเดอะสีลมแกลลอรี่ ชั้น จี ห้อง120-1 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2550
31/12/2560
349
919/403 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/02/2550
31/12/2560
350
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 16 ห้อง ซี ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
27/02/2550
31/12/2560
351
54,56 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2550
31/12/2560
352
46/3 - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2550
31/12/2560
353
1055/719 สเตททาวเวอร์กรุง ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
26/03/2550
31/12/2560
354
79 - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2550
31/12/2560
355
297 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2550
31/12/2560
356
1249/213 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 35 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2550
31/12/2560
357
64/16 - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
21/06/2550
31/12/2560
358
1249/93 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น9A ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2550
31/12/2560
359
807-809 อาคารสีลมเซียงไฮ้ ชั้น5 ห้อง 2ซอยสีลม 17 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2550
31/12/2560
360
919/371-372 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29ห้่อง 371-372 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2550
31/12/2560
361
30,32,34,36,38 อาคารเค.บี.เอส. ชั้น 2 ห้อง 202 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/07/2550
31/12/2560
362
35/105-106 - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
27/07/2550
31/12/2560
363
58/52 - ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
07/08/2550
31/12/2560
364
1249/67 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2550
31/12/2560
365
322/16 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง เอฟ-1 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2550
31/12/2560
366
1649 ลาดพร้าว 94 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2550
31/12/2560
367
13,15-17 เจริญนคร 49 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2550
31/12/2560
368
322/17 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2550
31/12/2560
369
80/2-4 - ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
30/08/2550
31/12/2560
370
30-32 - ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
13/09/2550
31/12/2560
371
333/9 ต้นโพธิ์ ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/09/2550
31/12/2560
372
272 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/09/2550
31/12/2560
373
97/3 - ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/10/2550
31/12/2560
374
114-116 อาคารสิริกร ชั้น 5 ห้อง 503 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/10/2550
31/12/2560
375
35/1-3 พระพินิจ ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
09/10/2550
31/12/2560
376
919/281 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/10/2550
31/12/2560
377
4-6 มเหสักข์ 3 อาคารเจเค ชั้น 2 ห้อง 203 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/10/2550
31/12/2560
378
919/428 อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 35 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/11/2550
31/12/2560
379
253 อโศก ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/11/2550
31/12/2560
380
10 ปราโมทย์ 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/01/2551
31/12/2561
381
4,6,8 ปราโมทย์ 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/01/2551
31/12/2561
382
919/465 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/01/2551
31/12/2560
383
1249/144 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/01/2551
31/12/2560
384
307 - ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/02/2551
31/12/2560
385
919/402 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2551
31/12/2560
386
972/1 - ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/02/2551
31/12/2560
387
58/4-5 สุขาภิบาล2ซอย31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2551
31/12/2560
388
584/5 - ต.มหาพฤฒาราม อ.บางรัก
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20/02/2551
31/12/2560
389
24 สีลม 13 (ตรอกไวตี) ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2551
31/12/2560
390
191/28 - ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2551
30/12/2560
391
19/13-14 แจ่มจันทร์ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/03/2551
31/12/2560
392
266 - ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/03/2551
31/12/2560
393
322/16 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง เอฟ2 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2551
31/12/2560
394
322/52 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/04/2551
31/12/2560
395
15 เจริญนคร 14 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/04/2551
31/12/2560
396
30,32,34,36,38 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2551
31/12/2560
397
8/10 อาคารแฟคตอรี่คอนโดมิเนี่ยม ชั้น 3 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2551
31/12/2560
398
388 อาคารสีดา ชั้น 6 ห้อง 602 เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2560
399
410/147 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 12 ห้อง 147 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2560
400
324/21 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2560
401
1249/62 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 8 ห้องดี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/05/2551
31/12/2560
402
919/369 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง 369 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2551
31/12/2560
403
153 เจริญนคร 18 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2551
31/12/2560
404
204 อาคารสิทธิกร ชั้นที่ 4 ห้อง 403 ต.สุริยวงศ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2551
31/12/2560
405
47/36 ชั้นที่ 2 - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2551
31/12/2560
406
987 อาคารรามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 6 ห้อง 605 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2551
31/12/2560
407
266,268 เจริญกรุง 65 ต.ยานนาวา อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2551
31/12/2560
408
46 อาคาร โอ.พี.การ์เด้น (เจริญกรุง36) ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2551
31/12/2560
409
919/483 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/07/2551
31/12/2560
410
1/3 สันติภาพ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2551
31/12/2560
411
31/6 ไวตี ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2551
31/12/2560
412
1249/98-99 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2551
31/12/2560
413
20,22,24,26 เจริญกรุง44 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2551
31/12/2560
414
547/10-11 เจริญนคร 28 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2551
31/12/2560
415
1249/94 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ห้อง เอฟ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2551
31/12/2560
416
7/12 ข้างวัดหนองใหญ่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
07/08/2551
31/12/2560
417
223/43 พุทธโอสถ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2551
31/12/2560
418
1022/22 - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2551
31/12/2560
419
14-16 อาคารที.ดี.บิวดิ้ง ชั้น 3 ห้อง 303 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2551
31/12/2560
420
21/6 เคหะบางบัว ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
29/08/2551
31/12/2560
421
1249/157 อาคารชุเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/09/2551
31/12/2560
422
41/15-17 สีลม 19 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/09/2551
31/12/2560
423
56/5 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/09/2551
31/12/2560
424
99 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/09/2551
31/12/2560
425
1249/158 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น19 ห้องเอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/10/2551
31/12/2560
426
322/17 อาคารสุวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 17/2 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2551
31/12/2560
427
410/9 อาคารดิเอ็กเช็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 6 เอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2551
31/12/2560
428
78/117 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/12/2551
31/12/2560
429
1179/36 อาคารอินเตอร์เนชั่นแนล จิวเวลรี่ ฮับ ชั้น 1 ห้อง 1 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/12/2551
31/12/2560
430
38 - ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2551
31/12/2560
431
101 ศึกษาวิทยา(สาทร 12) ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/12/2551
31/12/2560
432
919/323 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 25 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/01/2552
31/12/2560
433
1022/22 - ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/01/2552
31/12/2560
434
919/438 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชัน 36 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/01/2552
31/12/2560
435
99 อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2552
31/12/2560
436
222 - ต.สามกอ อ.เสนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2552
31/12/2560
437
1249/154 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2552
31/12/2560
438
322/17 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 7 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/02/2552
31/12/2560
439
919/305 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2552
31/12/2560
440
198-200 มเหสักข์ 1 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2552
31/12/2560
441
919/283 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/02/2552
31/12/2560
442
1249/86 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2552
31/12/2560
443
1249/177 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/02/2552
31/12/2560
444
388 อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 704 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2552
31/12/2560
445
299/10 สุขสวัสดิ์ 84 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2552
31/12/2560
446
1233 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2552
31/12/2560
447
47/39 - ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/03/2552
31/12/2560
448
13,15,17,19 - ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/03/2552
31/12/2560
449
99/29 - ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/03/2552
31/12/2560
450
191 โชคชัยจงจำเริญ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2552
31/12/2560
451
324/14 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2552
31/12/2560
452
196 - ต.บวรนิเวศ อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/04/2552
31/12/2560
453
52/6-21 - ต.ทรงคนอง อ.สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/05/2552
31/12/2560
454
622 ลาดพร้าว 47 (สะพานสอง) ต.สะพานสอง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/05/2552
31/12/2560
455
56 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2552
31/12/2560
456
919/359 สีลม 19 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 28 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2552
31/12/2560
457
88 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2552
31/12/2561
458
1249/159 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง 159 อี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2552
31/12/2560
459
223/60 พุทธโอสถ อาคารนวรัตน์แมนชั่น ชั้น 6 ห้อง 15 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/06/2552
31/12/2560
460
919/584 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2552
31/12/2560
461
322/14B,322/15 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2552
31/12/2560
462
3601/88 นอกเขต ซอยสุดประเสริฐ 1 ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
14/07/2552
31/12/2560
463
15 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2552
31/12/2560
464
1249/148 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2552
31/12/2560
465
1249/179 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 24 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2552
31/12/2560
466
919/273 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/08/2552
31/12/2560
467
919/254 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2552
31/12/2560
468
88/88 นวลทอง ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/09/2552
31/12/2560
469
1404 - ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2552
31/12/2560
470
919/256 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2552
31/12/2560
471
1249/204 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง บี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2552
31/12/2560
472
991 - ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/10/2552
31/12/2560
473
7/36-38 โรงเรียนคลองหนองใหญ่ ต.บางแค อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/11/2552
31/12/2560
474
919/461 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2552
31/12/2560
475
888/79 8 ต.ออเงิน อ.สายไหม
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
27/11/2552
31/12/2560
476
1249/180 ซี1 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/12/2552
31/12/2560
477
1 ประดิษฐ์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/12/2552
31/12/2561
478
1400 - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/01/2553
31/12/2560
479
322/53 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/01/2553
31/12/2560
480
919/268 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/01/2553
31/12/2560
481
54/5 - ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2553
31/12/2560
482
43 สีลม 19 (ตรอกเวท) ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2553
31/12/2560
483
919/522-523 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2553
31/12/2560
484
1249/89 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง บี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2553
31/12/2560
485
30-38 อาคารเค.บี.เอส.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต ชั้น 4 ห้อง408 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/02/2553
31/12/2560
486
57,59 รามคำแหง 26/1 ต.หัวหมาก อ.บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2553
31/12/2560
487
52 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2553
31/12/2560
488
1249/141-142 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/02/2553
31/12/2560
489
4-6 อาคาร เจ.เค. ชั้น 3 ห้อง 305 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/02/2553
31/12/2560
490
322/12 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ห้อง อี ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/02/2553
31/12/2560
491
87/2 อาคารซีอาร์ซี ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2553
31/12/2560
492
100 - ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/02/2553
31/12/2560
493
297 อาคารหวั่งหลี ชั้น 5 ห้อง 5 ซี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2560
494
32 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2560
495
224,224/10 - ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2560
496
265/204-205 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2553
31/12/2560
497
205 - ต.สถาน อ.ปัว
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2553
31/12/2560
498
919/222 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ห้อง จี ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2553
31/12/2560
499
919/513 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง ซี ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/05/2553
31/12/2560
500
316/10 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/05/2553
31/12/2560
501
105 ชั้น 3 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2553
31/12/2560
502
105 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2553
31/12/2560
503
64/11,18,14 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/05/2553
31/12/2560
504
64/33 วัดสวนพลู ต.บางรัก อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/06/2553
31/12/2560
505
31/7 ตรอกไวตี (สีลม 13) ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/06/2553
31/12/2560
506
557/2-3 สีลม 11 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2553
31/12/2560
507
919/607 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ห้อง 5104 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2553
31/12/2560
508
1249/104 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2553
31/12/2560
509
100/11 - ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2553
31/12/2560
510
152/8 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/06/2553
31/12/2560
511
388 อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 703 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2553
31/12/2560
512
919/264 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2553
31/12/2563
513
117 โชคชัยจงจำเริญ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2553
31/12/2560
514
14 ปราโมทย์ 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2553
31/12/2560
515
1111 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/07/2553
31/12/2560
516
919/300-301 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/07/2553
31/12/2561
517
64/42 ชั้น6 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2553
31/12/2560
518
1249/93 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง บี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/08/2553
31/12/2560
519
354-356 ซอย 1 ชั้น 1-2 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2553
31/12/2560
520
410/25-26 อาคารดิเอ็กเซ็คทีฟเฮ้าส์ ชั้น 6 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/08/2553
31/12/2560
521
2,4 เจริญนคร 53/1 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/08/2553
31/12/2560
522
1249/101 อาคารเจมสทาวเวอร์ ชั้น 10 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2553
31/12/2560
523
41 อ่อนนุช 65 แยก 2 ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2553
31/12/2560
524
919/378 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/08/2553
31/12/2560
525
919/342 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2553
31/12/2560
526
1249/145 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 145 เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/08/2553
31/12/2560
527
322/47 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 19 ห้อง บี ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
06/09/2553
31/12/2560
528
1249/210 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/09/2553
31/12/2560
529
38 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/09/2553
31/12/2560
530
1249/144 อาคารเจมสทาวเวอร์ ชั้น 16 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/10/2553
31/12/2560
531
392/4-5 - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2553
31/12/2560
532
255-257 - ต.สัมพันธวงศ์ อ.สัมพันธวงศ์
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
18/10/2553
31/12/2560
533
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง เอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/10/2553
31/12/2560
534
388 อาคารสีดา ชั้น 4 ห้อง 401 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/10/2553
31/12/2560
535
555 โชคชัยจงจำเริญ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2553
31/12/2560
536
919/514 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2553
31/12/2560
537
149/7 ตรีรัตน์ 12 ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
11/11/2553
31/12/2560
538
1400 - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/11/2553
31/12/2560
539
322/16 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั่น11 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/12/2553
31/12/2560
540
1249/9. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 1 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/01/2554
31/12/2560
541
1213 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
หอการค้าไทย
05/01/2554
16/08/2561
542
60/4 31 สุขาภิบาล 2 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/01/2554
31/12/2560
543
322/46 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2554
31/12/2560
544
392/18-19 - ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/01/2554
31/12/2560
545
1249/208 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
20/01/2554
31/12/2560
546
919/373 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง 373 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2554
31/12/2560
547
919/341 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ต.สีลม อ.บางรัก
หอการค้าไทย
14/02/2554
17/10/2561
548
87/102 - ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2554
31/12/2560
549
130/7,8,9 - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
16/02/2554
31/12/2560
550
2/1 นราธิวาสราชนครินทร์ 10 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/02/2554
31/12/2560
551
110,112 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ ต.บางบอน อ.บางบอน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/02/2554
31/12/2560
552
213/3 สายน้ำทิพย์2 ต.คลองเตย อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/02/2554
31/12/2560
553
1123-1125 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2554
31/12/2560
554
359,361 พระรามที่ 2 ซอย 51 ต.ท่าข้าม อ.บางขุนเทียน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2554
31/12/2560
555
96/101 ประชาชื่น 37 ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/03/2554
31/12/2560
556
110 ปราโมทย์ 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/03/2554
31/12/2560
557
338 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2554
31/12/2560
558
919/474 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้อง บี ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/03/2554
31/12/2560
559
348 - ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
25/04/2554
31/12/2560
560
111 - ต.ยานนาวา อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2554
31/12/2560
561
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 306 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2554
31/12/2560
562
1249/205 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2554
31/12/2560
563
43 - ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
29/04/2554
31/12/2560
564
383,385 เพชรเกษม 63 ต.หลักสอง อ.บางแค
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
09/05/2554
31/12/2560
565
431 ประดู่ 1 ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2554
31/12/2560
566
919/326 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2554
31/12/2560
567
161/289 - ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/05/2554
31/12/2560
568
330 ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
24/05/2554
31/12/2560
569
1055/889 อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 37 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/05/2554
31/12/2560
570
322/51 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 21 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/05/2554
31/12/2561
571
159/9 - ต.ทุ่งมหาเมฆ อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/06/2554
31/12/2560
572
322/24 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 13 ห้อง 6 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2560
573
30-38 อาคารเค.บี.เอส. ชั้น 2 ห้อง 207 ซอยมเหสักข์ 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2560
574
40/2 ชั้น 4 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2560
575
325/1 พญานาค ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/06/2554
31/12/2560
576
101/3 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
22/06/2554
31/12/2560
577
160/68-69 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 10 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
29/06/2554
31/12/2560
578
1249/78 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง เอฟ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2554
31/12/2560
579
459 - ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/07/2554
31/12/2560
580
388 อาคารสีดา ชั้น 6 ห้อง 606 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/07/2554
31/12/2560
581
1249/96,1249/97. - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/07/2554
31/12/2560
582
919/290 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2554
31/12/2560
583
919/393 อาคาคจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/07/2554
31/12/2560
584
99 อาคารปิยะมิตร ชั้น 5 ห้อง 504 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/07/2554
31/12/2560
585
131-133-13 ปราโมทย์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2554
31/12/2560
586
303/12-13 สาธุประดิษฐ์ 19 ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/08/2554
31/12/2560
587
314 อาคารปยะและมุตร ชั้น 6 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2554
31/12/2560
588
11/1 ไวตี ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2554
31/12/2560
589
30,32,34,36,38 อาคาร เค.บี.เอส ชั้น 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2554
31/12/2560
590
1249/158 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง ซี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2554
31/12/2560
591
99 อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 403 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/09/2554
31/12/2560
592
1179/36 อาคารอินเตอร์เนชั่นแนล จิวเวลรี่ ฮับ ห้อง 105,107 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/09/2554
31/12/2560
593
9 จันทน์18/7 แยก11 ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/09/2554
31/12/2560
594
1249/209 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง 209 ดี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2560
595
46/4 - ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2560
596
18 เพชรเกษม 77 แยก 4-7 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2560
597
987 อาคารรามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 5 ห้อง 503 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/11/2554
31/12/2560
598
1179/36 อาคารอินเตอร์เนชั่นแนล อับ ชั้น 5 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/11/2554
31/12/2560
599
54/3 ชั้นที่ 1-2 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/12/2554
31/12/2560
600
919/234 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น18 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/12/2554
31/12/2560
601
85,87,89,91,93,95,97 - ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/12/2554
31/12/2560
602
919/328 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 19 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/01/2555
31/12/2560
603
388 อาคารสีดา ชั้นที่ 5 ห้อง 508 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2555
31/12/2560
604
102 สมเด็จเจ้าพระยา 17 ต.คลองสาน อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2555
31/12/2560
605
125 อ่อนนุช 59 ต.ประเวศ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2555
31/12/2560
606
13/14 อ.เอส.แอล.คอนโดมิเนียม ชั้น 9 ซ.ศาลาแดง 1 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2555
31/12/2560
607
30-32-34-36 อาคารพูนมณี ชั้น 5 ห้อง 506 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/03/2555
31/12/2560
608
143/7 - ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/03/2555
31/12/2560
609
77/568 - ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2555
31/12/2560
610
1249/151 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/03/2555
31/12/2561
611
322/24 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 14 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2555
31/12/2560
612
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 16 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2555
31/12/2560
613
149/152 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/04/2555
31/12/2560
614
1249/204 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ห้อง อี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2555
31/12/2560
615
483 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2555
31/12/2560
616
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง อี ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2555
31/12/2560
617
31/3 ไวตี ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/06/2555
31/12/2560
618
1249/185 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2555
31/12/2560
619
1249/150 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/06/2555
31/12/2560
620
99 - 101 - ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
15/06/2555
31/12/2560
621
919/262 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/06/2555
31/12/2560
622
202,204,206 มเหสักข์ 2 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/06/2555
31/12/2560
623
322/16 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2555
31/12/2560
624
1249/155 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2555
31/12/2560
625
80/2-4 - ต.วัดพระยาไกร อ.บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/07/2555
31/12/2560
626
297 อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ห้อง 601 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/07/2555
31/12/2560
627
1249/205 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง เอฟ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2555
31/12/2560
628
1249/214 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้อง ดี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
หอการค้าไทย
20/07/2555
18/05/2561
629
919/486 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/07/2555
31/12/2560
630
1249/156 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง เอ็น ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2555
31/12/2560
631
919/358 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2555
31/12/2560
632
950/118 38 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/09/2555
31/12/2560
633
174 - ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/10/2555
31/12/2560
634
919/460 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 38 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2560
635
919/364 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2560
636
1249/159 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2560
637
160/167 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 13 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/10/2555
31/12/2560
638
30-32-34-36 อาคารพูนมณี ชั้น 4 ห้อง 402 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/10/2555
31/12/2560
639
13,15,17,19 อาคารธิติเนศ ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/11/2555
31/12/2560
640
1249/77 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2556
31/12/2560
641
31 การนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/01/2556
31/12/2560
642
1249/197,1 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 29 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/02/2556
31/12/2560
643
64/46 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2556
31/12/2560
644
622 ลาดพร้าว 47 (สะพานสอง) ต.สะพานสอง อ.วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/02/2556
31/12/2560
645
322/17. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 5 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
13/02/2556
31/12/2560
646
308 อาคารมานะพันธ์ ชั้น 2 ห้อง 4 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2556
31/12/2560
647
160/546 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 24 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
05/03/2556
31/12/2560
648
1249/79 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง ดี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/03/2556
31/12/2560
649
18/22 วิภาวดีรังสิต 38 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/03/2556
31/12/2560
650
1249/180 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง บี1 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2560
651
99/207 - ต.บางค้อ อ.จอมทอง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2560
652
919/313 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้อง 313 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2560
653
352/21 กรุงธนบุรี 4 ชั้น 3 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2556
31/12/2560
654
41/15-17 อาคารมณีทรัพย์ 1 ตรอกเวท ซอยสีลม 19 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2560
655
919/531 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
19/04/2556
31/12/2560
656
1249/157 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง ไอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2560
657
1249/117 เจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2560
658
5/128 - ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/05/2556
31/12/2560
659
176/1 เดโช ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/05/2556
31/12/2560
660
24/22 เพชรเกษม 112 ต.หนองค้างพลู อ.หนองแขม
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
14/05/2556
31/12/2560
661
125/1 - ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2556
31/12/2561
662
66/20 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2556
31/12/2560
663
919/529 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/05/2556
31/12/2560
664
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง อี-2 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/06/2556
31/12/2560
665
919/242 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 19 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2556
31/12/2560
666
122 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2556
31/12/2560
667
322/54 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้อง เอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2556
31/12/2560
668
15 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2556
31/12/2560
669
322/16 - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2556
31/12/2560
670
352/21 กรุงธนบุรี 4 ชั้น 2 ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/07/2556
31/12/2560
671
129/451 - ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
04/07/2556
31/12/2560
672
110 อาคารเอ็มเควาย ชั้น 6 เปราโมทย์ 3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2560
673
1249/103 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง บี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2560
674
4-6 มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ชั้น 5 ห้อง 505 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2560
675
388 อาคารสีดา ชั้น 6 ห้อง 603 เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/07/2556
31/12/2560
676
41/15-17 สีลม 19 อาคารมณีทรัพย์1 ชั้น 3 ห้อง 303-304 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2556
31/12/2560
677
1249/218 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้อง เอ3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
27/08/2556
31/12/2560
678
1249/144 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2556
31/12/2560
679
919/346 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ห้อง บี ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/09/2556
31/12/2560
680
16/23 ลุงสอง ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2556
31/12/2560
681
919/6 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2556
31/12/2560
682
919/353 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั่น28 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/09/2556
31/12/2561
683
4 กรุงธนบุรี 5 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
27/09/2556
25/09/2561
684
60-71 - ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/10/2556
31/12/2560
685
125/303 - ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2556
31/12/2560
686
181/19 - ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2556
31/12/2560
687
1511/72-73 เพชรเกษม 63 ต.หลักสอง อ.บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2556
31/12/2560
688
919/551 - ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/10/2556
31/12/2560
689
60/5 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/10/2556
31/12/2560
690
919/194 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 15 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/10/2556
31/12/2560
691
160/160 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 12 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/10/2556
31/12/2560
692
48/42 - ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/10/2556
31/12/2560
693
278 สีลม 22 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/11/2556
31/12/2560
694
322/13 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ห้อง เอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2556
31/12/2560
695
79 สะพานยาว ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2556
31/12/2560
696
1249/213 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 35 ห้อง 213 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/12/2556
31/12/2560
697
322/65 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 25 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/12/2556
31/12/2560
698
322/18 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้อง บี ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/12/2556
31/12/2560
699
1249/106 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
26/12/2556
31/12/2560
700
214-216 - ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2557
31/12/2560
701
322/48 - ต.ดินแดง อ.ดินแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2557
31/12/2560
702
322/13ดี - ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2560
703
388 อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 706 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2560
704
919/511 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 43 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2560
705
919/392 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น31 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2560
706
41/4 เวท อาคารทยุตา ชั้น 4, 8 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2557
31/12/2561
707
322/18 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้อง เอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/03/2557
31/12/2560
708
1249/119 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2557
31/12/2560
709
1249/172 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง ซี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/04/2557
31/12/2560
710
1249/172 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2557
31/12/2560
711
34/3 เจริญกรุง47/3 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2557
31/12/2561
712
919/432-433 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 36 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/05/2557
31/12/2560
713
322/41,42,44 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 17,18 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2560
714
919/400 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2560
715
919/302 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2560
716
1249/209 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง ซี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2557
31/12/2560
717
1246/159 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง จี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2557
31/12/2560
718
45/1 กรุงธนบุรี 1 ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
29/07/2557
31/12/2560
719
60/4 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/07/2557
31/12/2560
720
1249/208 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง 208ซี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/08/2557
31/12/2560
721
30,32,34,36,38 อาคารเค.บี.เอส ชั้น 5 ห้อง 503 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/08/2557
31/12/2560
722
223/63 พุทธโอสถ อาคารนวรัตน์แมนชั่น ชั้น16 ห้อง 16เอ ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
01/09/2557
31/12/2560
723
1249/78 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/09/2557
31/12/2560
724
155/36-39 - ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2557
31/12/2560
725
58 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/09/2557
31/12/2560
726
202 มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ห้อง 103 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/09/2557
31/12/2560
727
1249/192 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้อง เอฟ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/09/2557
31/12/2560
728
919/539 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 48 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/10/2557
31/12/2560
729
31,114 - ต.กลางดง อ.ปากช่อง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2557
31/12/2560
730
1249/78 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 78 เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2557
31/12/2560
731
30,32,34,36,38 อาคารเค.บี.เอส ชั้น ลอย ห้อง เอ็ม 4 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/10/2557
31/12/2560
732
246 - ต.ตลาดยอด อ.พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/10/2557
31/12/2560
733
111/28 สายไหม 13 ต.สายไหม อ.สายไหม
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
04/11/2557
31/12/2560
734
11/1 ราชวิถี 4 ต.สามเสนใน อ.พญาไท
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/11/2557
31/12/2560
735
8/17 สุขาภิบาล 2 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/11/2557
31/12/2560
736
56/4 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/11/2557
31/12/2560
737
9/48 - ต.บางระมาด อ.ตลิ่งชัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2557
31/12/2560
738
1249/123-127 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/12/2557
31/12/2560
739
322/46 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2557
31/12/2560
740
206 มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 6 ห้อง 602 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2557
31/12/2560
741
119-121 ศึกษาวิทยา (สาทรซอย 12) ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/12/2557
31/12/2560
742
148/274 - ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2558
31/12/2560
743
666 - ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2558
31/12/2560
744
98/136 รามคำแหง 94 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/01/2558
31/12/2560
745
5 1 (เมืองเก่า) ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม
หอการค้าไทย
19/01/2558
31/12/2560
746
8 - ต.พระโขนง อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/01/2558
31/12/2560
747
322/62-63 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชัน 23 ต.สี่พระยา อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2558
31/12/2560
748
31/6 ไวตี ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/02/2558
31/12/2560
749
919/512 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง เอ ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/02/2558
31/12/2560
750
919/485 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/02/2558
31/12/2560
751
297 อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ห้อง 6 เอ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2558
31/12/2560
752
250 - ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/02/2558
31/12/2560
753
919/517 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ต.สีลม อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2558
31/12/2560
754
269/10-11 - ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/03/2558
31/12/2560
755
1249/218 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้อง บี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/03/2558
31/12/2560
756
1249/60 อาคารเจมส์ทาวเวอรื ชั้น 8 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/03/2558
31/12/2560
757
1249/205 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง ดี ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2558
31/12/2560
758
326-328-330 มเหสักข์ ซอย 1 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2558
31/12/2560
759
111/3 สุขุมวิท36(ซอยแสนสบาย) ต.คลองตัน อ.คลองเตย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2558
31/12/2560
760
99 - ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2558
31/12/2560
761
388 อาคารสีดา ชั้นที่ 3,5 ห้อง 305,501 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2558
31/12/2560
762
94 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2558
31/12/2560
763
157 สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2558
31/12/2560
764
4-6 มเหสักข์ 3 อาคาร เจ.เค. ชั้น 1 ห้อง 101 ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2558
31/12/2560
765
410/93 อาคารดิเอ็กเช็คคิวทีฟเฮ้าส์