รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
ค้นหาตาม เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ชื่อผู้ประกอบการ
ระบุ :
update : 20/01/2018 13:50:02
ลำดับที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)
ชื่อผู้ประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ
สมาชิกสมาคม
วันเดือนปีที่มีสิทธิ
วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1
110 - .ราชาเทวะ .บางพลี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/12/2532
31/12/2561
2
149/6 - .ช้างเผือก .เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/10/2534
31/12/2561
3
7 โพธิ์แก้ว 3 แยก 16 .คลองจั่น .บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2546
31/12/2561
4
322/67 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 24 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2546
31/12/2561
5
410/154-156 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 13เอ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/04/2546
31/12/2561
6
36 ชาเตอร์แบงค์(เจริญกรุง 38) .บางรัก .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2546
31/12/2561
7
1240-1242 .บางรัก .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2546
31/12/2561
8
1240-1242 .บางรัก .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2546
31/12/2561
9
1240-1242 .บางรัก .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2561
10
66/4-10 ปราโมทย์(เยซู) .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2561
11
99 พูนทรัพย์สิน .หัวหมาก .บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/04/2546
31/12/2561
12
308 อาคารมานะพันธ์ ชั้น 4 ห้องที่ 7 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2561
13
1628/25-26 - .ทุ่งวัดดอน .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2561
14
324/1-4 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/04/2546
31/12/2561
15
30-38 อาคารเค.บี.เอส. ชั้น3ห้อง 303 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2546
31/12/2561
16
653/11-12 สวนพลู 1 .ทุ่งมหาเมฆ .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/04/2546
31/12/2561
17
919/348 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ชั้น27 ห้อง2711 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2546
31/12/2561
18
77 อนุมานราชธน .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2561
19
322/31 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้องเอ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2561
20
62 ตลาดหลวง (เจริญกรุง44) .บางรัก .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2546
31/12/2561
21
919/261 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2561
22
41/4 อาคารทยุตา ชั้น 6,8 ซอยสีลม 19 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2561
23
44-44/1 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2561
24
21/39-40 ศูนย์วิจัย .บางกะปิ .ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2561
25
228 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2561
26
554 - .บางไผ่ .บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2546
31/12/2561
27
729/160-65 - .บางโพงพาง .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2546
31/12/2561
28
766 - .บางบำหรุ .บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2561
29
123/15-16 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2561
30
232 กรุงธนบุรี 6 .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2546
31/12/2561
31
59 ประดิษฐ์ .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2561
32
113/13 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2561
33
919/446 อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 37 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2546
31/12/2561
34
919/1 อาคารจิวเวอร์รี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31ห้องซี .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2561
35
919/270 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2561
36
307-307/1-4,56,305 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2561
37
111 ปราโมทย์1/1 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2561
38
322/23 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น13 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/05/2546
31/12/2561
39
149/35-37 แองโกลพลาซ่า .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2561
40
106, 108 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2561
41
41/24-25 เวท .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2561
42
160/665-669 อาคารไอ ที เอฟ - สีลมพาเลส ชั้น 27 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2546
31/12/2561
43
155 - .บางเสาธง .บางเสาธง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2546
31/12/2561
44
322/23 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 13 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2546
31/12/2561
45
919/310 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2561
46
919/448 อาคารจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37ยูนิชเอช 2 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2546
31/12/2561
47
919/449 อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 37 ยูนิตไอ 1 .สีลม .บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
22/05/2546
31/12/2561
48
99 อาคารปิยะมิตร 7 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2561
49
28 บางนา - ตราด 28 .บางนา .บางนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2561
50
1249/90 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2561
51
562/36 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 .คลองจั่น .บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2546
31/12/2561
52
6 มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ชั้นที่ 6 ห้อง 601 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2561
53
322/27-29 อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 14 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2561
54
39 รามคำแหง 24/5 .หัวหมาก .บางกะปิ
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
27/05/2546
31/12/2561
55
55 ชั้น 2-3,5-6 .สี่พระยา .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2561
56
84/1-5 ลาดพร้าว 114 .วังทองหลาง .วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2546
31/12/2561
57
1141 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2561
58
194 ชั้น 1,2 .สี่พระยา .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2561
59
36 ปราโมทย์ .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2561
60
161-175 1 .คลองจั่น .บางกะปิ
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
28/05/2546
31/12/2561
61
300/1 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2561
62
311/2-8 อาคารเบนสัน จิวเวลรี่ ชั้น 4-5 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2546
31/12/2561
63
188/2 อาคารธนภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 2 บี .สีลม .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/05/2546
31/12/2561
64
54/18-20 สันติภาพ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2546
31/12/2561
65
385/49-51 บ้านบาตร .บ้านบาตร .ป้อมปราบศัตรูพ่าย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/05/2546
31/12/2561
66
987 อ.รามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 4 ห้อง 406 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2546
31/12/2561
67
919/549 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2561
68
21-23-25 มเหสักข์ 3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2561
69
3599/43 นอกเขต .บางโคล่ .บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2546
31/12/2561
70
57 - .บางพึ่ง .พระประแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/06/2546
31/12/2561
71
1249/184 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
02/06/2546
31/12/2561
72
72/100-106 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2561
73
41/21 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2561
74
919/519 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2546
31/12/2561
75
85 ลาดพร้าว 71 .สะพานสอง .วังทองหลาง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
04/06/2546
11/01/2562
76
22 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2561
77
75/51 สุขุมวิท 19 .คลองเตยเหนือ .วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2561
78
7/31 - .ห้วยกะปิ .เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2561
79
84/4 เพชรเกษม 122 .อ้อมน้อย .กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2546
31/12/2561
80
255,257,259,261,263, เพชรเกษม 42 แยก 1 .บางจาก .ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/06/2546
31/12/2561
81
919/331 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 ห้อง 331 เอฟ .สีลม .บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/06/2546
31/12/2561
82
38 เจริญกรุง 38 .บางรัก .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2561
83
1249/206 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น32 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2561
84
179-179/1-19 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 .บางแคเหนือ .บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2546
31/12/2561
85
99/6 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
10/06/2546
31/12/2561
86
919/395 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3110 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2546
31/12/2561
87
322/47 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น19 ห้องเอ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
11/06/2546
31/12/2561
88
7/81-82 รัชดาภิเษก 19 .วัดท่าพระ .บางกอกใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2561
89
919/284 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 22 ห้อง 2208 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2561
90
730,732,734,736,738 - .บางบำหรุ .บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2546
31/12/2561
91
14/1-3 .วังบูรพาภิรมย์ .พระนคร.
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
12/06/2546
31/12/2561
92
284 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2561
93
322/24-25 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2561
94
1055/843 อาคารชุด อาร์ ซี เค ทาวเวอร์ ชั้น 36 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2561
95
919/244-247 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชัน 19 ห้อง 1908-1911 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2546
31/12/2561
96
50/4-5 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
16/06/2546
31/12/2561
97
349 - .บ้านกร่าง .เมืองพิษณุโลก
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
16/06/2546
30/04/2561
98
653/14 สวนพลู 1 .ทุ่งมหาเมฆ .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2546
31/12/2561
99
919/366 อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ช.29 ห้อง 2905 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2546
31/12/2561
100
322/61 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
18/06/2546
31/12/2561
101
919/396 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/06/2546
31/12/2561
102
75 - .บางครุ .พระประแดง
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
18/06/2546
31/12/2561
103
66,68,70,72,74 อุดมสุข 51 .บางจาก .พระโขนง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/06/2546
31/12/2561
104
12 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/06/2546
31/12/2561
105
160/189 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 13 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2546
31/12/2561
106
322/19 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้องเอ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2546
31/12/2561
107
919/272 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 21 ห้อง 2110 เจ .สีลม .บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
23/06/2546
31/12/2561
108
47/36 - .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2561
109
553,555,557 เจริญนคร 5/1 .คลองต้นไทร .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2546
31/12/2561
110
987 อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 7 ห้อง 702 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2546
31/12/2561
111
216/3 สะพานยาว .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
24/06/2546
31/12/2561
112
57 จันทน์ 16 แยก 14 .ทุ่งวัดดอน .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2546
31/12/2561
113
99/9 - .บ้านใหม่ .สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2546
31/12/2561
114
322/60 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2546
31/12/2561
115
1022/23-25 - .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2561
116
919/470 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2561
117
278 อาคารรัศมี ถาวร ชั้น 4 ห้อง 401-เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2561
118
30-32-34-36 อาคารพูนมณี ชั้นที่3 ห้อง301 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2561
119
322/50 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 .สี่พระยา .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2546
31/12/2561
120
322/59 อาคารชุดสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้องเอ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2546
31/12/2561
121
298 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/06/2546
31/12/2561
122
987 อาคารรามาจิวเวลรี่ ชั้น 3 ห้อง 301 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2546
31/12/2561
123
55/23 อุดมสุข .หนองบอน .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2546
31/12/2561
124
1249/78 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้องบี .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
01/07/2546
31/12/2561
125
1169 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2546
31/12/2561
126
322/40 อ.สุรวงษวัฒนาคาร ชั้น18 .สี่พระยา .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/07/2546
31/12/2561
127
10/3-5 - .โคกแฝด .หนองจอก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/07/2546
31/12/2561
128
15/5 นวลจันทร์ 44 .นวลจันทร์ .บึงกุ่ม
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
04/07/2546
12/10/2561
129
326-328-330 ชั้น 5 ซอยมเหสักข์ 1 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2546
31/12/2561
130
216 - .บางพลัด .บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2546
31/12/2561
131
746 - .บางบำหรุ .บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/07/2546
31/12/2561
132
919/1 อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์นอร์ท ชั้น P7 ห้อง PK 7/3 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/07/2546
31/12/2561
133
1055//805 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 35 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2546
31/12/2561
134
24 มเหสักข์ 3 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/07/2546
31/12/2561
135
388 อาคารสีดา ชั้น 6 ห้อง 605เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/07/2546
31/12/2561
136
919/303 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2546
31/12/2561
137
40,42 มเหสักข์ 3 ชั้น 2-3,5.75 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2546
31/12/2561
138
919/604 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 50 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2546
31/12/2561
139
47/1 - .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2546
31/12/2561
140
160/562 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/07/2546
31/12/2561
141
1249/202 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 30 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2546
31/12/2561
142
32/16-17 - .คลองเตยเหนือ .วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2546
31/12/2561
143
322/14 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 .สี่พระยา .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/07/2546
31/12/2561
144
919/311 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/07/2546
31/12/2561
145
160/466 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 21 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
04/08/2546
31/12/2561
146
1249/196 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2561
147
1249/206 อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ห้องซี .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2561
148
432,432/1- - .สำโรงเหนือ .เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/08/2546
31/12/2561
149
919/397 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3112 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2546
31/12/2561
150
91/618 ปัฐวิกรณ์ 2 .คันนายาว .คันนายาว
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2546
31/12/2561
151
40 42 44 0 .วังบูรพาภิรมย์ .พระนคร.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2546
31/12/2561
152
210 มเหสักข์2 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2546
31/12/2561
153
4088/1 - .ดินแดง .ดินแดง
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
11/08/2546
31/12/2561
154
199 ฉลองกรุง 31 .ลำปลาทิว .ลาดกระบัง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2546
31/12/2561
155
919/332 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/08/2546
31/12/2561
156
40/2 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2546
31/12/2561
157
302/9-10 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/08/2546
31/12/2561
158
211/11-14 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2546
31/12/2561
159
29/10 - .บางกระทึก .สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/08/2546
31/12/2561
160
176/62 .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/08/2546
31/12/2561
161
919/382 เวท .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2546
31/12/2561
162
30-32-34-36-38 อาคารเค.บี.เอส.อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต ชั้น 3 ห้อง 304 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2546
31/12/2561
163
1249/182 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/09/2546
31/12/2561
164
94,96 - .บางพลัด .บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2546
31/12/2561
165
41-43 จันทน์ 6 .ทุ่งวัดดอน .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2546
31/12/2561
166
919/309 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้อง 2407 .สีลม .บางรัก..
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
11/09/2546
31/12/2561
167
322/56 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้นที่ 21 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2546
31/12/2561
168
919/312 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/09/2546
31/12/2561
169
160/797 อาคารชุดไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 31 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/09/2546
31/12/2561
170
489 คลองแค .อ้อมน้อย .กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/09/2546
31/12/2561
171
74 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
24/09/2546
31/12/2561
172
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 16 ห้อง 1603-1604 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/10/2546
31/12/2561
173
919/497 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง 4207 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2546
31/12/2561
174
54 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/10/2546
31/12/2561
175
919/344 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ห้อง เอ็น 344 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/10/2546
31/12/2561
176
11/130 - .บางขุนเทียน .จอมทอง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2546
31/12/2561
177
2 นราธิวาสราชนครินทร์ 10 .ทุ่งวัดดอน .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/10/2546
31/12/2561
178
19/1 ศรีด่าน 3 .สำโรงเหนือ .เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2561
179
5/87 - .บางแก้ว .บางพลี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2546
31/12/2561
180
30,32,34,36, มเหสักข์ 3 อาคารเคบีเอส ชั้น 5 ห้อง 511 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/11/2546
31/12/2561
181
64/31 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/11/2546
31/12/2561
182
9 รามคำแหง 81/1 .หัวหมาก .บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2546
31/12/2561
183
1249/171 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/12/2546
31/12/2561
184
37 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/01/2547
31/12/2561
185
410/148 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น12 ห้อง 148 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/01/2547
31/12/2561
186
341/71-73 เจริญกรุง 107 .บางคอแหลม .บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2547
31/12/2561
187
99/9 - .ทรงคนอง .สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2547
31/12/2561
188
919/510 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 43 ห้อง เอ .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2547
31/12/2561
189
919/475 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/02/2547
31/12/2561
190
36-38 ชาเตอร์แบงค์ (เจริญกรุง 38) .บางรัก .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/03/2547
31/12/2561
191
1249/35 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2547
31/12/2561
192
1249/168 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง1-3 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2547
31/12/2561
193
1249/168-169 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ห้อง 2-3,ห้อง 5 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2547
31/12/2561
194
15,17 สมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 .บุคคโล .ธนบุรี
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/03/2547
31/12/2561
195
45/1855 เพชรเกษม81 .หนองค้างพลู .หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2547
31/12/2561
196
14-16 อาคาร ที ดี ชั้น 3 ห้อง 301 .สุริยวงศ์ .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2547
31/12/2561
197
269 0 .ตลาดยอด .พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
30/04/2547
31/12/2561
198
253 ฉลองกรุง 31 .ลำปลาทิว .ลาดกระบัง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2547
31/12/2561
199
1249/ 180 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2547
31/12/2561
200
919/352-353 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 28 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/05/2547
31/12/2561
201
72/85-87 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2547
31/12/2561
202
354-356 มเหสักข์ 1 ชั้น 3-4 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2547
31/12/2561
203
1249/169-170 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2547
31/12/2561
204
330/16 ศาลเจ้าแม่ปลาตะเพียน .สี่พระยา .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2547
31/12/2561
205
2/101-102 .สะพานสูง .สะพานสูง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/06/2547
31/12/2561
206
322/54 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้องบี .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2547
31/12/2561
207
8/11 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2547
31/12/2561
208
143/649-656 วัดสุวรรณคีรี .อรุณอมรินทร์ .บางกอกน้อย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
02/07/2547
31/12/2561
209
30/14 พิชัย 1 .ยานนาวา .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2547
31/12/2561
210
322/22 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 14 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
29/07/2547
31/12/2561
211
322/18 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
29/07/2547
31/12/2561
212
919/464 อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 39 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/07/2547
31/12/2561
213
919/306 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2547
31/12/2561
214
95/786 - .อรุณอมรินทร์ .บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2547
31/12/2561
215
919/527 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/08/2547
31/12/2561
216
43/93 เพชรเกษม 28 .ปากคลองภาษีเจริญ .ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2547
31/12/2561
217
541 .สัมพันธวงศ์ .สัมพันธวงศ์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/08/2547
31/12/2561
218
436,438 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2547
31/12/2561
219
30-36 อาคารพูนมณี ชั้น 2 ห้อง 203 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2547
31/12/2561
220
1000/23-24 วัดจันทร์ใน .บางโคล่ .บางคอแหลม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
02/09/2547
31/12/2561
221
143/249-251 .อรุณอมรินทร์ .บางกอกน้อย
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
06/09/2547
31/12/2561
222
116/83 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
07/09/2547
31/12/2561
223
919/328 - .สีลม .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
07/09/2547
31/12/2561
224
191 โชคชัยจงจำเริญ .บางโพงพาง .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/09/2547
31/12/2561
225
919/315 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/09/2547
31/12/2561
226
1249/210 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้องบี .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/09/2547
31/12/2561
227
919/394 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3109 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2547
31/12/2561
228
1517 ลาดพร้าว 94 .วังทองหลาง .วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/09/2547
31/12/2561
229
31,33 อ่อนนุช 70/1 .ประเวศ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/10/2547
31/12/2561
230
15/49 บางรักน้อย 2 .บางรักน้อย .เมืองนนทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/11/2547
31/12/2561
231
47/30 - .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2547
31/12/2561
232
919/548 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น51 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/11/2547
31/12/2561
233
152 อาคารชาร์เตอร์ด สแควร์ ชั้น 15 ห้อง 05 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2547
31/12/2561
234
101/6 สะพานยาว .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/12/2547
31/12/2561
235
226 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/12/2547
31/12/2561
236
185,187 เจริญนคร 10 .คลองต้นไทร .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2548
31/12/2561
237
919/474 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้องเอ .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/01/2548
31/12/2561
238
41/18-20 สีลม19 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/01/2548
31/12/2561
239
147/1 - .ทุ่งมหาเมฆ .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/01/2548
31/12/2561
240
1737/6-8 .สามเสนนอก .ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2548
31/12/2561
241
919/334 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/01/2548
31/12/2561
242
64/45 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2548
31/12/2561
243
41/26 สีลม 19 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2548
31/12/2561
244
410/110 อาคารเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 10 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2548
31/12/2561
245
919/467 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39ห้อง3907 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2548
31/12/2561
246
919/296 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2548
31/12/2561
247
148/1 .เวียงยอง .เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/03/2548
31/12/2561
248
53/2 - .วัดใหม่ .เมืองจันทบุรี
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
10/03/2548
31/12/2561
249
919/503-504 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/03/2548
31/12/2561
250
919/435 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 36 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/03/2548
31/12/2561
251
66/1-3 ปราโมทย์ .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2548
31/12/2561
252
19 เจริญนคร 14 .คลองต้นไทร .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/03/2548
31/12/2561
253
919/484 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/04/2548
31/12/2561
254
919/308 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/05/2548
31/12/2561
255
26/56 - .ทุ่งมหาเมฆ .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/05/2548
31/12/2561
256
919/487 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2548
31/12/2561
257
919/377 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 .สีลม .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/06/2548
31/12/2561
258
301 รัชดาภิเษก 6 .บุคคโล .ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2548
31/12/2561
259
99 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/06/2548
31/12/2561
260
8/8 กาญจนาภิเษก 0010 .บางแค .บางแค
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
23/06/2548
31/12/2561
261
9-11-13-15-17-19 รัชดาภิเษก 19 .วัดท่าพระ .บางกอกใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2548
31/12/2561
262
8/18 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/06/2548
31/12/2561
263
919/344 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 ห้อง เอ็น 344 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/06/2548
31/12/2561
264
233/4-5 .สามเสนนอก .ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2548
31/12/2561
265
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 1 ห้อง 1ซี30 ซี .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/07/2548
31/12/2561
266
461/3 - .วัดพระยาไกร .บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2561
267
919/499 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 42 ห้อง A .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2548
31/12/2561
268
919/424 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 35 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/08/2548
31/12/2561
269
41/15-17 สีลม19 อาคารมณีทรัพย์ ชั้น 5 ห้อง 503 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2548
31/12/2561
270
322/50 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 .สี่พระยา .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/09/2548
31/12/2561
271
41/13-14 สีลม 19 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2548
31/12/2561
272
1055/769-770 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้น 34 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/09/2548
31/12/2561
273
308 อาคารมานะพันธ์ ชั้น 4 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2548
31/12/2561
274
653/14 สวนพลู 1 .ทุ่งมหาเมฆ .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/09/2548
31/12/2561
275
381 สะพานยาว .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2548
31/12/2561
276
1055/718 อาคารสเตททาวเวอร์ กรุงเทพ ชั้น 33 .สีลม .บางรัก.
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
05/10/2548
31/12/2561
277
64 - .หนองป่าครั่ง .เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2548
31/12/2561
278
35/3 .จันทนิมิต .เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
12/10/2548
31/12/2561
279
322/16 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11ห้อง 16 เอ .สี่พระยา .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2548
31/12/2561
280
1249/171 อาคารชุดเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/10/2548
31/12/2561
281
62/62 .เกาะขวาง .เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
14/11/2548
31/12/2561
282
919/324 อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น25 ห้อง 2510 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/11/2548
31/12/2561
283
50/15 - .มหาสวัสดิ์ .บางกรวย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/11/2548
31/12/2561
284
202 มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 4 ห้อง 404 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/12/2548
31/12/2561
285
1249/135-136 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/12/2548
31/12/2561
286
5 รามคำแหง 174 .มีนบุรี .มีนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2548
31/12/2561
287
90/40-41 อาคารสาธรธานี 1 ชั้น 15 .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/12/2548
31/12/2561
288
123/8-9 - .แพรกษาใหม่ .เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/01/2549
31/12/2561
289
141/22 วุฒากาส 25 .ตลาดพลู .ธนบุรี.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2549
31/12/2561
290
588/2 - .บางหว้า .ภาษีเจริญ
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/02/2549
31/12/2561
291
124 เจริญนคร 10 .คลองต้นไทร .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2549
31/12/2561
292
919/544,919/605-606 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 50 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/02/2549
31/12/2561
293
322/59 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 .สี่พระยา .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/03/2549
31/12/2561
294
888/34-35 - .ลุมพินี .ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/03/2549
31/12/2561
295
123 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2549
31/12/2561
296
15 สุขาภิบาล 2 ซ.31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2549
31/12/2561
297
5/13 ตำบีซา .สีลม .บางรัก..
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2549
31/12/2561
298
30/187 พุทธมณฑลสาย 2 ซอย 11 ม.รวมเก้า .บางไผ่ .บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/05/2549
31/12/2561
299
17/9 .วัดใหม่ .เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
25/05/2549
31/12/2561
300
5/98-101 อุดมทรัพย์ .อรุณอมรินทร์ .บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2549
31/12/2561
301
257 - .บุคคโล .ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2549
31/12/2561
302
919/297 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 23 .สีลม .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/07/2549
31/12/2561
303
4-6 อาคาร เจ.เค. ชั้น5 ห้อง503 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2549
31/12/2561
304
110 ปราโมทย์ อาคารเอ็มเควาย ชั้น 4 ห้อง 4 .สุริยวงศ์ .บางรัก.
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/08/2549
31/12/2561
305
55 อาคารสมวงศ์ .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/09/2549
31/12/2561
306
138/10 นเรศ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2549
31/12/2561
307
323 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2549
31/12/2561
308
322/17 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 8 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/10/2549
31/12/2561
309
424, 426 จันทน์ 32 .ทุ่งวัดดอน .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/10/2549
31/12/2561
310
919/275 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2549
31/12/2561
311
20 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2549
31/12/2561
312
285/2 - .สมเด็จเจ้าพระยา .คลองสาน
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20/12/2549
31/12/2561
313
160/536 อ.ไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 23 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/01/2550
31/12/2561
314
332 ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) .พลับพลา .วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/01/2550
31/12/2561
315
193/11 ตรอกพุทธโอสถ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2561
316
1249/128 อ.เจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 12 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2561
317
919/394 อ.จิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 ห้อง 3109 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2550
31/12/2561
318
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น จี ห้อง 130 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2550
31/12/2561
319
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 16 ห้อง ซี .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
27/02/2550
31/12/2561
320
54,56 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2550
31/12/2561
321
46/3 - .บางโคล่ .บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2550
31/12/2561
322
1055/719 อาคารสเตททาวเวอร์กรุงเทพ ชั้น 33 .สีลม .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
26/03/2550
31/12/2561
323
79 - .วังบูรพาภิรมย์ .พระนคร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/06/2550
31/12/2561
324
64/30 - .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
21/06/2550
31/12/2561
325
1249/93 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น9A .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2550
31/12/2561
326
807-809 อาคารสีลมเซียงไฮ้ ชั้น5 ห้อง 2ซอยสีลม 17 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2550
31/12/2561
327
919/371-372 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้่อง 371-372 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2550
31/12/2561
328
30,32,34,36,38 อาคารเค.บี.เอส. ชั้น 2 ห้อง 202 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/07/2550
31/12/2561
329
35/105-106 - .จันทนิมิต .เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
27/07/2550
31/12/2561
330
1249/67 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 8 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2550
31/12/2561
331
322/16 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง เอฟ-1 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/08/2550
31/12/2561
332
13,15-17 เจริญนคร 49 .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2550
31/12/2561
333
322/17 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/08/2550
31/12/2561
334
80/2-4 - .วัดพระยาไกร .บางคอแหลม
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
30/08/2550
31/12/2561
335
30-32 - .ตลาดใหญ่ .เมืองภูเก็ต
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
13/09/2550
31/12/2561
336
333/9 ต้นโพธิ์ .บางคอแหลม .บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/09/2550
31/12/2561
337
272 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/09/2550
31/12/2561
338
97/3 - .เวียงยอง .เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/10/2550
31/12/2561
339
116 อาคารสิริกร ชั้น 5 ห้อง 503 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/10/2550
31/12/2561
340
35/1-3 พระพินิจ .ทุ่งมหาเมฆ .สาทร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
09/10/2550
31/12/2561
341
919/281 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/10/2550
31/12/2561
342
4-6 มเหสักข์ 3 อาคารเจเค ชั้น 2 ห้อง 203 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/10/2550
31/12/2561
343
919/428 อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 35 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/11/2550
31/12/2561
344
253 อโศก .คลองเตยเหนือ .วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/11/2550
31/12/2561
345
10 ปราโมทย์ 3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/01/2551
31/12/2561
346
4,6,8 ปราโมทย์ 3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/01/2551
31/12/2561
347
919/465 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 .สีลม .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
28/01/2551
31/12/2561
348
1249/144 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/01/2551
31/12/2561
349
307 - .บุคคโล .ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/02/2551
31/12/2561
350
919/402 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2551
31/12/2561
351
972/1 - .บางกะปิ .ห้วยขวาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/02/2551
31/12/2561
352
58/4-5 สุขาภิบาล2ซอย31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2551
31/12/2561
353
584/5 - .มหาพฤฒาราม .บางรัก
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
20/02/2551
31/12/2561
354
24 สีลม 13 (ตรอกไวตี) .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2551
31/12/2561
355
321 - .สันผักหวาน .หางดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2551
30/12/2561
356
266 - .ถนนเพชรบุรี .ราชเทวี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/03/2551
31/12/2561
357
322/16 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง เอฟ2 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/04/2551
31/12/2561
358
322/52 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/04/2551
31/12/2561
359
15 เจริญนคร 14 .คลองต้นไทร .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/04/2551
31/12/2561
360
30,32,34,36,38 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2551
31/12/2561
361
8/10 อาคารแฟคตอรี่คอนโดมิเนี่ยม ชั้น 3 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/04/2551
31/12/2561
362
388 อาคารสีดา ชั้น 6 ห้อง 602 เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2561
363
410/147 อาคารดิเอ็กเซ็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 12 ห้อง 147 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2561
364
324/21 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2551
31/12/2561
365
1249/214 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้อง ซี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/05/2551
31/12/2561
366
919/369 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง 369 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/05/2551
31/12/2561
367
153 เจริญนคร 18 .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/05/2551
31/12/2561
368
204 อาคารสิทธิกร ชั้นที่ 4 ห้อง 403 .สุริยวงศ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/05/2551
31/12/2561
369
47/36 ชั้นที่ 2 - .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/06/2551
31/12/2561
370
987 อาคารรามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 6 ห้อง 605 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2551
31/12/2561
371
266,268 เจริญกรุง 65 .ยานนาวา .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2551
31/12/2561
372
46 อาคาร โอ.พี.การ์เด้น (เจริญกรุง36) ชั้น 2 ห้อง2201 .บางรัก .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/07/2551
31/12/2561
373
919/483 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 41 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/07/2551
31/12/2561
374
1/3 สันติภาพ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/07/2551
31/12/2561
375
31/6 ไวตี .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2551
31/12/2561
376
547/10-11 เจริญนคร 28 .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2551
31/12/2561
377
1249/94 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ห้อง เอฟ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2551
31/12/2561
378
7/12 ข้างวัดหนองใหญ่ .หนองปรือ .บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
07/08/2551
31/12/2561
379
223/43 พุทธโอสถ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2551
31/12/2561
380
1022/22 - .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2551
31/12/2561
381
14-16 อาคารที.ดี.บิวดิ้ง ชั้น 3 ห้อง 303 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/08/2551
31/12/2561
382
1249/157 (เค) อาคารชุเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/09/2551
31/12/2561
383
41/15-17 สีลม 19 อาคารมณีทรัพย์ 1 ชั้น 1 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/09/2551
31/12/2561
384
56/5 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/09/2551
31/12/2561
385
99 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/09/2551
31/12/2561
386
1249/158 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น19 ห้องเอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/10/2551
31/12/2561
387
322/17 อาคารสุวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 17/2 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2551
31/12/2561
388
78/117 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/12/2551
31/12/2561
389
1179/36 อาคารอินเตอร์เนชั่นแนลฯ ชั้น 1 ห้อง 110 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/12/2551
31/12/2561
390
38 - .บางม่วง .บางใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2551
31/12/2561
391
101 ศึกษาวิทยา(สาทร 12) .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/12/2551
31/12/2561
392
1022/22 - .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/01/2552
31/12/2561
393
919/438 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชัน 36 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/01/2552
31/12/2561
394
99 อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 41 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2552
31/12/2561
395
222 - .สามกอ .เสนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2552
31/12/2561
396
1249/154 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2552
31/12/2561
397
322/17 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 7 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/02/2552
31/12/2561
398
919/305 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2552
31/12/2561
399
198-200 มเหสักข์ 1 ชั้น 2 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2552
31/12/2561
400
1307 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/02/2552
31/12/2561
401
1249/86 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2552
31/12/2561
402
1249/177 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 24 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/02/2552
31/12/2561
403
1233 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2552
31/12/2561
404
47/39 - .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/03/2552
31/12/2561
405
13,15,17,19 - .บางยี่เรือ .ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/03/2552
31/12/2561
406
99/29 - .ป่าสัก .เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/03/2552
31/12/2561
407
191 โชคชัยจงจำเริญ .บางโพงพาง .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/03/2552
31/12/2561
408
324/14 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2552
31/12/2561
409
196 - .บวรนิเวศ .พระนคร
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
29/04/2552
31/12/2561
410
622 ลาดพร้าว 47 (สะพานสอง) .สะพานสอง .วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/05/2552
31/12/2561
411
56 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/05/2552
31/12/2561
412
919/359 สีลม 19 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 28 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2552
31/12/2561
413
88 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/05/2552
31/12/2561
414
1249/159 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง 159 อี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2552
31/12/2561
415
1249/187 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง ซี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
09/06/2552
31/12/2561
416
919/584 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2552
31/12/2561
417
322/14B,322/15 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2552
31/12/2561
418
15 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/07/2552
31/12/2561
419
1249/148 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2552
31/12/2561
420
1249/179 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 24 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2552
31/12/2561
421
919/273 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/08/2552
31/12/2561
422
41/24-25 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2552
31/12/2561
423
88/88 นวลทอง .อ้อมน้อย .กระทุ่มแบน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/09/2552
31/12/2561
424
919/256 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2552
31/12/2561
425
1249/204 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง บี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2552
31/12/2561
426
991 - .ปทุมวัน .ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/10/2552
31/12/2561
427
919/461 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 39 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/11/2552
31/12/2561
428
888/79 8 .ออเงิน .สายไหม
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
27/11/2552
31/12/2561
429
1249/180 ซี1 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/12/2552
31/12/2561
430
1 ประดิษฐ์ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/12/2552
31/12/2561
431
322/53 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/01/2553
31/12/2561
432
54/5 - .บางหญ้าแพรก .พระประแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2553
31/12/2561
433
43 สีลม 19 (ตรอกเวท) .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/02/2553
31/12/2561
434
919/522-523 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2553
31/12/2561
435
30-38 อาคารเค.บี.เอส.อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต ชั้น 4 ห้อง408 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/02/2553
31/12/2561
436
57,59 รามคำแหง 26/1 .หัวหมาก .บางกะปิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2553
31/12/2561
437
1249/134 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 134 บี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/02/2553
31/12/2561
438
4-6 อาคาร เจ.เค. ชั้น 3 ห้อง 305 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/02/2553
31/12/2561
439
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง บี .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/02/2553
31/12/2561
440
87/2 อาคารซีอาร์ซี .ลุมพินี .ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2553
31/12/2561
441
100 - .บ้านกลาง .เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/02/2553
31/12/2561
442
297 อาคารหวั่งหลี ชั้น 5 ห้อง 5 ซี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2561
443
224,224/10 - .สำโรงเหนือ .เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2553
31/12/2561
444
265/204-205 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2553
31/12/2561
445
205 - .สถาน .ปัว
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/04/2553
31/12/2561
446
919/222 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 17 ห้อง จี .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2553
31/12/2561
447
919/513 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง ซี .สีลม .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
03/05/2553
31/12/2561
448
316/10 ชั้น 1-3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/05/2553
31/12/2561
449
105 ชั้น 3 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2553
31/12/2561
450
105 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/05/2553
31/12/2561
451
64/11,18,14 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/05/2553
31/12/2561
452
64/33 วัดสวนพลู .บางรัก .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/06/2553
31/12/2561
453
31/7 ตรอกไวตี (สีลม 13) .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/06/2553
31/12/2561
454
557/2-3 สีลม 11 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2553
31/12/2561
455
919/607 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 51 ห้อง 5104 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/06/2553
31/12/2561
456
1249/104 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2553
31/12/2561
457
100/11 - .มะเขือแจ้ .เมืองลำพูน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2553
31/12/2561
458
152/8 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/06/2553
31/12/2561
459
388 อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 703 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/06/2553
31/12/2561
460
9 - .ปากคลองภาษีเจริญ .ภาษีเจริญ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2553
31/12/2563
461
117 โชคชัยจงจำเริญ .บางโพงพาง .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2553
31/12/2561
462
14 ปราโมทย์ 3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2553
31/12/2561
463
1111 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/07/2553
31/12/2561
464
919/300-301 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/07/2553
31/12/2561
465
64/15 ชั้น 2 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2553
31/12/2561
466
1249/93 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9เอ ห้อง บี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/08/2553
31/12/2561
467
354-356 ซอย 1 ชั้น 1-2 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2553
31/12/2561
468
2,4 เจริญนคร 53/1 .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/08/2553
31/12/2561
469
1249/101 อาคารเจมสทาวเวอร์ ชั้น 10 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2553
31/12/2561
470
41 อ่อนนุช 65 แยก 2 .ประเวศ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2553
31/12/2561
471
919/378 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30 .สีลม .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/08/2553
31/12/2561
472
919/342 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/08/2553
31/12/2561
473
1249/145 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 145 เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/08/2553
31/12/2561
474
322/47 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 19 ห้อง บี .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
06/09/2553
31/12/2561
475
1249/210 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง อี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/09/2553
31/12/2561
476
1249/144 อาคารเจมสทาวเวอร์ ชั้น 16 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/10/2553
31/12/2561
477
255-257 - .สัมพันธวงศ์ .สัมพันธวงศ์
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
18/10/2553
31/12/2561
478
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง เอ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/10/2553
31/12/2561
479
388 อาคารสีดา ชั้น 4 ห้อง 401 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/10/2553
31/12/2561
480
555 โชคชัยจงจำเริญ .บางโพงพาง .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2553
31/12/2561
481
919/514 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/10/2553
31/12/2561
482
149/7 ตรีรัตน์ 12 .จันทนิมิต .เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี
11/11/2553
31/12/2561
483
322/16 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั่น11 ห้อง 16อี-2 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/12/2553
31/12/2561
484
1249/9. อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 1 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/01/2554
31/12/2561
485
1213 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
หอการค้าไทย
05/01/2554
16/08/2561
486
322/46 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2554
31/12/2561
487
1249/208 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/01/2554
31/12/2561
488
367/58 - .ช้างม่อย .เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/01/2554
31/12/2561
489
919/373 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ห้อง 373 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/02/2554
31/12/2561
490
919/341 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 27 .สีลม .บางรัก
หอการค้าไทย
14/02/2554
17/10/2561
491
87/102 - .ลุมพินี .ปทุมวัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2554
31/12/2561
492
2/1 นราธิวาสราชนครินทร์ 10 .ทุ่งวัดดอน .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/02/2554
31/12/2561
493
110,112 พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ .บางบอน .-
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/02/2554
31/12/2561
494
1123-1125 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2554
31/12/2561
495
359,361 พระรามที่ 2 ซอย 51 .ท่าข้าม .บางขุนเทียน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/03/2554
31/12/2561
496
919/331 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 26 .สีลม .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
24/03/2554
31/12/2561
497
338 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2554
31/12/2561
498
919/474 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้อง บี .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/03/2554
31/12/2561
499
111 - .ยานนาวา .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2554
31/12/2561
500
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 306 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2554
31/12/2561
501
1249/205 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2554
31/12/2561
502
43 - .ตลาดใหญ่ .เมืองภูเก็ต
สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
29/04/2554
31/12/2561
503
383,385 เพชรเกษม 63 .หลักสอง .บางแค
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
09/05/2554
31/12/2561
504
431 ประดู่ 1 .บางคอแหลม .บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/05/2554
31/12/2561
505
919/326 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2554
31/12/2561
506
161/289 - .บางขุนศรี .บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/05/2554
31/12/2561
507
322/51 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 21 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/05/2554
31/12/2561
508
322/13 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ห้อง เอฟ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2561
509
30-38 อาคารเค.บี.เอส. ชั้น 2 ห้อง 207 ซอยมเหสักข์ 3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/06/2554
31/12/2561
510
410/16-17 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/06/2554
31/12/2561
511
101/3 - .สีลม .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
22/06/2554
31/12/2561
512
160/68-69 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 10 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
29/06/2554
31/12/2561
513
919/365 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2554
31/12/2561
514
459 - .บางพูน .เมืองปทุมธานี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/07/2554
31/12/2561
515
1249/96,1249/97. - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/07/2554
31/12/2561
516
919/290 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 22 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2554
31/12/2561
517
919/393 อาคาคจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 31 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/07/2554
31/12/2561
518
99 อาคารปิยะมิตร ชั้น 5 ห้อง 504 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/07/2554
31/12/2561
519
131-133-133/1-3 ปราโมทย์ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/08/2554
31/12/2561
520
303/12-13 สาธุประดิษฐ์ 19 .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/08/2554
31/12/2561
521
314 อาคารปยะและมุตร ชั้น 6 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2554
31/12/2561
522
11/1 ไวตี .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2554
31/12/2561
523
30,32,34,36,38 อาคาร เค.บี.เอส ชั้น 3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2554
31/12/2561
524
1249/158 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง ซี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/09/2554
31/12/2561
525
99 อาคารปิยะมิตร ชั้น 4 ห้อง 403 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/09/2554
31/12/2561
526
1179/36 อาคารอินเตอร์เนชั่นแนล จิวเวลรี่ ฮับ ห้อง 105,107 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/09/2554
31/12/2561
527
9 จันทน์18/7 แยก11 .ทุ่งวัดดอน .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/09/2554
31/12/2561
528
55/1-4 - .บางกรวย .บางกรวย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/09/2554
31/12/2561
529
1249/215 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้อง 215 ซี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2561
530
46/4 - .บางโคล่ .บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2561
531
18 เพชรเกษม 77 แยก 4-7 .หนองค้างพลู .หนองแขม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/09/2554
31/12/2561
532
1179/36 อาคารอินเตอร์เนชั่นแนล อับ ชั้น 5 ห้อง 513 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/11/2554
31/12/2561
533
66/68 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/12/2554
31/12/2561
534
919/229 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น18 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/12/2554
31/12/2561
535
85,87,89,91,93,95,97 - .บางคอแหลม .บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/12/2554
31/12/2561
536
919/238 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 19 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/01/2555
31/12/2561
537
388 อาคารสีดา ชั้นที่ 5 ห้อง 508 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/01/2555
31/12/2561
538
102 สมเด็จเจ้าพระยา 17 .คลองสาน .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2555
31/12/2561
539
125 อ่อนนุช 59 .ประเวศ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/02/2555
31/12/2561
540
13/14 อ.เอส.แอล.คอนโดมิเนียม ชั้น 9 ซ.ศาลาแดง 1 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2555
31/12/2561
541
30-32-34-36 อาคารพูนมณี ชั้น 5 ห้อง 506 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/03/2555
31/12/2561
542
143/7 - .บางคูวัด .เมืองปทุมธานี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/03/2555
31/12/2561
543
46/250 - .บ้านใหม่ .ปากเกร็ด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/03/2555
31/12/2561
544
1249/151 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/03/2555
31/12/2561
545
322/24 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 13 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2555
31/12/2561
546
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 16 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2555
31/12/2561
547
149/152 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/04/2555
31/12/2561
548
1249/204 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ห้อง อี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/05/2555
31/12/2561
549
483 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2555
31/12/2561
550
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง อี .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2555
31/12/2561
551
31/3 ไวตี .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/06/2555
31/12/2561
552
1249/185 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 26 ห้อง ซี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/06/2555
31/12/2561
553
1249/150 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 17 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/06/2555
31/12/2561
554
202,204 มเหสักข์ 2 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/06/2555
31/12/2561
555
322/16 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2555
31/12/2561
556
1249/155 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/07/2555
31/12/2561
557
80/2-4 - .วัดพระยาไกร .บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/07/2555
31/12/2561
558
297 อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ห้อง 601 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/07/2555
31/12/2561
559
1249/205 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ห้อง เอฟ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/07/2555
31/12/2561
560
1249/214 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 36 ห้อง ดี .สุริยวงศ์ .บางรัก
หอการค้าไทย
20/07/2555
18/05/2561
561
1249/156 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง เอ็น .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
07/08/2555
31/12/2561
562
919/358 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/08/2555
31/12/2561
563
950/118 38 .บางโพงพาง .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/09/2555
31/12/2561
564
919/460 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 38 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2561
565
919/364 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 29 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2561
566
1249/159 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/10/2555
31/12/2561
567
160/167 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 13 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/10/2555
31/12/2561
568
30-32-34-36 อาคารพูนมณี ชั้น 4 ห้อง 402 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/10/2555
31/12/2561
569
13,15,17,19 อาคารธิติเนศ .บางยี่เรือ .ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/11/2555
31/12/2561
570
1249/77 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/01/2556
31/12/2561
571
31 การนิคมอุตสาหกรรมบางชัน .มีนบุรี .มีนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/01/2556
31/12/2561
572
1249/197,198,199 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 29 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/02/2556
31/12/2561
573
64/46 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/02/2556
31/12/2561
574
622 ลาดพร้าว 47 (สะพานสอง) .สะพานสอง .วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/02/2556
31/12/2561
575
322/17. อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 11 ห้อง 5 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
13/02/2556
31/12/2561
576
160/546 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 24 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
05/03/2556
31/12/2561
577
1249/79 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง ดี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/03/2556
31/12/2561
578
1249/180 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง บี1 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2561
579
919/313 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 ห้อง 313 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2556
31/12/2561
580
352/21 กรุงธนบุรี 4 ชั้น 3 .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2556
31/12/2561
581
41/15-17 อาคารมณีทรัพย์ 1 ซอยสีลม 19 ชั้น 2 ห้อง 201 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2561
582
919/531 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 .สีลม .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
19/04/2556
31/12/2561
583
1249/157 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง ไอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2561
584
1249/77 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/04/2556
31/12/2561
585
5/128 - .อรุณอมรินทร์ .บางกอกน้อย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/05/2556
31/12/2561
586
112/4 พระพินิจ .ทุ่งมหาเมฆ .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/05/2556
31/12/2561
587
24/22 เพชรเกษม 112 .หนองค้างพลู .หนองแขม
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
14/05/2556
31/12/2561
588
10 - .บ้านธิ .บ้านธิ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2556
31/12/2561
589
919/529 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 45 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/05/2556
31/12/2561
590
322/33 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 ห้อง อี-2 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/06/2556
31/12/2561
591
919/242 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 19 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/06/2556
31/12/2561
592
322/54 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 22 ห้อง เอ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2556
31/12/2561
593
15 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/06/2556
31/12/2561
594
322/16 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/06/2556
31/12/2561
595
352/21 กรุงธนบุรี 4 ชั้น 2 .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/07/2556
31/12/2561
596
1249/103 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง บี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2561
597
4-6 มเหสักข์ 3 อาคาร เจ เค ชั้น 5 ห้อง 505 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/07/2556
31/12/2561
598
388 อาคารสีดา ชั้น 6 ห้อง 603 เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/07/2556
31/12/2561
599
41/15-17 สีลม 19 อาคารมณีทรัพย์1 ชั้น 3 ห้อง 303-304 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/08/2556
31/12/2561
600
42/4-5 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/08/2556
31/12/2561
601
1249/218 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้อง เอ3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
27/08/2556
31/12/2561
602
1249/144 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2556
31/12/2561
603
919/276 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 21 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/09/2556
31/12/2561
604
16/23 ลุงสอง .เสม็ด .เมืองชลบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2556
31/12/2561
605
919/6 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 5 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/09/2556
31/12/2561
606
919/353 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั่น28 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/09/2556
31/12/2561
607
4 กรุงธนบุรี 5 .คลองต้นไทร .คลองสาน
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
27/09/2556
25/09/2561
608
60-71 - .บางพึ่ง .พระประแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/10/2556
31/12/2561
609
125/303 - .ปากเกร็ด .ปากเกร็ด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/10/2556
31/12/2561
610
181/19 - .จันทนิมิต .เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2556
31/12/2561
611
1511/72-73 เพชรเกษม 63 .หลักสอง .บางแค
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/10/2556
31/12/2561
612
919/551 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/10/2556
31/12/2561
613
36 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/10/2556
31/12/2561
614
160/160 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 12 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/10/2556
31/12/2561
615
48/42 - .พลับพลา .เมืองจันทบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/10/2556
31/12/2561
616
278 สีลม 22 อาคารรัศมีถาวร ชั้น 2 ห้อง 204 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/11/2556
31/12/2561
617
322/13 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 10 ห้อง เอ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2556
31/12/2561
618
79 สะพานยาว .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2556
31/12/2561
619
410/109 อาคารดิเอ็กเว์คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 11 เอ .สี่พระยา .บางรัก
หอการค้าไทย
13/12/2556
10/09/2561
620
1249/156 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง 156 แอล .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/12/2556
31/12/2561
621
322/65 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 25 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/12/2556
31/12/2561
622
322/18 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้อง บี .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/12/2556
31/12/2561
623
1249/106 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 เอ ห้อง 106 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
26/12/2556
31/12/2561
624
214-216 - .ช้างม่อย .เมืองเชียงใหม่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2557
31/12/2561
625
322/48 - .ดินแดง .ดินแดง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2557
31/12/2561
626
322/13ดี - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2561
627
388 อาคารสีดา ชั้น 7 ห้อง 706 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2561
628
919/511 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 43 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2561
629
919/392 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น31 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/02/2557
31/12/2561
630
41/4 เวท อาคารทยุตา ชั้น 4, 8 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
24/02/2557
31/12/2561
631
322/18 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 12 ห้อง เอ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/03/2557
31/12/2561
632
1249/76 บี อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/04/2557
31/12/2561
633
1249/172 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง ซี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/04/2557
31/12/2561
634
1249/172 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 172 เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/04/2557
31/12/2561
635
34/3 เจริญกรุง47/3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/05/2557
31/12/2561
636
919/432-433 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 36 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/05/2557
31/12/2561
637
322/41,42,44 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 17,18 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2561
638
919/400 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 32 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2561
639
919/302 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 23 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/05/2557
31/12/2561
640
1249/154 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 18 ห้อง จี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/06/2557
31/12/2561
641
1246/159 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง จี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2557
31/12/2561
642
45/1 กรุงธนบุรี 1 .คลองต้นไทร .คลองสาน
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
29/07/2557
31/12/2561
643
1249/208 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้อง 208ซี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/08/2557
31/12/2561
644
30,32,34,36,38 อาคารเค.บี.เอส ชั้น 5 ห้อง 503 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/08/2557
31/12/2561
645
223/63 พุทธโอสถ อาคารนวรัตน์แมนชั่น ชั้น16 ห้อง 16เอ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
01/09/2557
31/12/2561
646
1249/78 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/09/2557
31/12/2561
647
58 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/09/2557
31/12/2561
648
202 มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ห้อง 103 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/09/2557
31/12/2561
649
1249/192 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้อง เอฟ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/09/2557
31/12/2561
650
919/539 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 48 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/10/2557
31/12/2561
651
28,31,114 - .กลางดง .ปากช่อง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/10/2557
31/12/2561
652
1249/78 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 ห้อง 78 เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/10/2557
31/12/2561
653
30,32,34,36,38 อาคารเค.บี.เอส ชั้น ลอย ห้อง เอ็ม 4 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/10/2557
31/12/2561
654
8/17 สุขาภิบาล 2 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/11/2557
31/12/2561
655
56/4 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/11/2557
31/12/2561
656
9/48 - .บางระมาด .ตลิ่งชัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/12/2557
31/12/2561
657
1249/123-127 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 11 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/12/2557
31/12/2561
658
322/46 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 20 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2557
31/12/2561
659
119-121 ศึกษาวิทยา (สาทรซอย 12) .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/12/2557
31/12/2561
660
148/274 - .เทพารักษ์ .เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2558
31/12/2561
661
666 - .บางปูใหม่ .เมืองสมุทรปราการ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2558
31/12/2561
662
98/136 รามคำแหง 94 .สะพานสูง .สะพานสูง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/01/2558
31/12/2561
663
5 1 (เมืองเก่า) .พนัสนิคม .พนัสนิคม
หอการค้าไทย
19/01/2558
31/12/2561
664
322/62-63 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชัน 23 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2558
31/12/2561
665
31/6 ไวตี .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/02/2558
31/12/2561
666
919/512 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 44 ห้อง เอ .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/02/2558
31/12/2561
667
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 4 ห้อง 401 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/02/2558
31/12/2561
668
250 - .หนองข่า .เกษตรสมบูรณ์
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/02/2558
31/12/2561
669
919/517 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 24 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/02/2558
31/12/2561
670
269/10-11 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/03/2558
31/12/2561
671
1249/218 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้อง บี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
16/03/2558
31/12/2561
672
1249/60 เอช อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 8 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/03/2558
31/12/2561
673
326-328-330 มเหสักข์ ซอย 1 ชั้น 5 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/04/2558
31/12/2561
674
99 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2558
31/12/2561
675
388 อาคารสีดา ชั้นที่ 3,5,6 ห้อง 305,501,609 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/04/2558
31/12/2561
676
94 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) .คลองเตยเหนือ .วัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2558
31/12/2561
677
157 สมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 .บุคคโล .ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2558
31/12/2561
678
4-6 มเหสักข์ 3 อาคาร เจ.เค. ชั้น 1 ห้อง 101 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/04/2558
31/12/2561
679
410/93 อาคารดิเอ็กเช็คคิวทีฟเฮ้าส์ ชั้น 10 เอ (ชั้น 9) .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/04/2558
31/12/2561
680
98/15 แฟคตอรี่แลนด์ 2 ซอย 1 .ไร่ขิง .สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/05/2558
31/12/2561
681
82-84 เจริญนคร 45 .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/05/2558
31/12/2561
682
573/84 รามคำแหง 39 (เทพลีลา1) .พลับพลา .วังทองหลาง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/05/2558
31/12/2561
683
110 อาคารเอ็นเควาย ชั้น 4 ห้อง 4บี ซอยปราโมทย์ .สุริยวงศ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/05/2558
31/12/2561
684
4-6 อาคารเจ.เค. ชั้น 3 ห้อง 303 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2558
31/12/2561
685
38 - .บางม่วง .บางใหญ่
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/06/2558
31/12/2561
686
4-6 อาคารเจ.เค. ชั้น 4 ห้อง 401 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2558
31/12/2561
687
1055/850 อาคารอาร์ซีเค ทาวเวอร์ ชั้น 36 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/06/2558
31/12/2561
688
128/1 วัดนครชื่นชุ่ม .กระทุ่มล้ม .สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/07/2558
31/12/2561
689
919/442 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 37 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
23/07/2558
31/12/2561
690
26-28 - .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
28/07/2558
31/12/2561
691
31 ชั้น 3 ห้อง 302 ตรอกพุทธโอสถ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/07/2558
31/12/2561
692
919/528 อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 45 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
06/08/2558
31/12/2561
693
30-32-34-36 อาคารพูนมณี ชั้น 2 ห้อง 202 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/08/2558
31/12/2561
694
70/6-7 - .หนองปรือ .บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
02/09/2558
01/09/2561
695
43/5 กระทุ่มล้ม 31 .กระทุ่มล้ม .สามพราน
สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย
04/09/2558
31/12/2561
696
555 โชคชัยจงจำเริญ .บางโพงพาง .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/09/2558
31/12/2561
697
91 - .บางโคล่ .บางคอแหลม
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/09/2558
31/12/2561
698
140 - .หนองปรือ .บางละมุง
สมาคมผู้ประกอบการเจียระไนเพชร
10/10/2558
09/10/2561
699
56/3 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
13/10/2558
31/12/2561
700
8/15,19-20 สุขาภิบาล2ซอย31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/11/2558
31/12/2561
701
202 อาคารสิทธิกร ชั้น 6 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/11/2558
31/12/2561
702
286/29 พัฒนา .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/12/2558
31/12/2561
703
179 - .ทุ่งมหาเมฆ .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/01/2559
31/12/2561
704
297 อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/01/2559
31/12/2561
705
112 ปราโมทย์ 2 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
19/01/2559
31/12/2561
706
88/90 - .บางเสาธง .บางเสาธง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/01/2559
31/12/2561
707
919/541 อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้นที่ 49 ห้องอดี .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/02/2559
31/12/2561
708
4-6 อาคารเจ เค ชั้นที่ 4 ห้อง 403 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
05/02/2559
31/12/2561
709
31 พุทธโอสถ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/02/2559
31/12/2561
710
30,32,34,36,38 อาคารเค.บี.เอส บิลดิ้ง ชั้น 5 ห้อง 504 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/02/2559
31/12/2561
711
919/425 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 35 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/02/2559
31/12/2561
712
14/14 - .กระทุ่มล้ม .สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/02/2559
31/12/2561
713
919/255 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 20 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/02/2559
31/12/2561
714
31 พุทธโอสถ ชั้น 2 ห้อง 202 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/03/2559
31/12/2561
715
15 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/03/2559
31/12/2561
716
42 เจริญนคร 37 .บางลำภูล่าง .คลองสาน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
04/03/2559
31/12/2561
717
30,32,34,36,38 มเหสักข์ 3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
08/03/2559
31/12/2561
718
919/225 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 17 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/03/2559
31/12/2561
719
1249/103 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชัน 9 เอ ห้อง เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/03/2559
31/12/2561
720
1249/196เอ อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 29 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมการค้าเพชรและพลอยอินเดียน-ไทย
11/03/2559
31/12/2561
721
5 รามคำแหง 174 .มีนบุรี .มีนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
14/03/2559
31/12/2561
722
1229/1-2 ชั้น 3 ห้อง 301 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/03/2559
31/12/2561
723
43 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/03/2559
31/12/2561
724
16 อาคารเค แอนด์ ไว ชั้น 8 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/03/2559
31/12/2561
725
1249/60จี อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/04/2559
31/12/2561
726
350 จรัญสนิทวงศ์ 75 (แยก 10) .บางพลัด .บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
04/04/2559
31/12/2561
727
1249/94 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
07/04/2559
31/12/2561
728
1249/192 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้อง อี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/04/2559
31/12/2561
729
51 - .ช่องนนทรี .ยานนาวา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2559
31/12/2561
730
44/2-5 สุขาภิบาล 2 ซอย 31 .ดอกไม้ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2559
31/12/2561
731
1249/140 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น15 ห้อง เอ .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
20/04/2559
31/12/2561
732
16/1 นราธิวาสราชนครินทร์ 8 .ทุ่งวัดดอน .สาทร
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2559
31/12/2561
733
43/3 เวท .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/04/2559
31/12/2561
734
56/1 ปราโมทย์ (เยซู) .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/05/2559
31/12/2561
735
1249/159 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 19 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
16/05/2559
31/12/2561
736
88/9-10 - .ไร่ขิง .สามพราน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
18/05/2559
31/12/2561
737
1249/36 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 2 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
03/06/2559
31/12/2561
738
987 อาคารรามาจิวเวอร์รี่ ชั้น 6 ห้อง 607 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17/06/2559
31/12/2561
739
297 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/06/2559
31/12/2561
740
919/351 อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 28 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/06/2559
31/12/2561
741
297 อาคารหวั่งหลี ชั้น 6 ยูนิต อี .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/06/2559
31/12/2561
742
119 อาคารบีไอเอส ชั้นที่ 9 ห้อง 9บี2 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/07/2559
31/12/2561
743
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3อี10 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
12/07/2559
31/12/2561
744
61/1 - .บ้านปทุม .สามโคก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
15/07/2559
31/12/2561
745
202-204 มเหสักข์ 2 อาคารสิทธิกร ชั้น 8 ห้อง 803 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/07/2559
31/12/2561
746
919/1 - .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/07/2559
31/12/2561
747
155/3 - .ตลิ่งชัน .ตลิ่งชัน
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/08/2559
31/12/2561
748
1249/82-83 อาคารเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 9 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/08/2559
31/12/2561
749
16 อาคาร เคแอนด์วาย ชั้น 4 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/08/2559
31/12/2561
750
919/236 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเอตร์ ชั้น 18 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/08/2559
31/12/2561
751
56,58 - .ประเวศ .ประเวศ
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
29/08/2559
31/12/2561
752
225 - .ศาลาธรรมสพน์ .ทวีวัฒนา
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
30/08/2559
31/12/2561
753
322/7 - .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
31/08/2559
31/12/2561
754
2 อนามัยงามเจริญ 28 .ท่าข้าม .บางขุนเทียน
สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย
01/09/2559
31/12/2561
755
1055/848 อาคารสเตททาวเวอร์ ชั้น 36 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
01/09/2559
31/12/2561
756
1249/200 อาคารเจมส์เทาวเวอร์ ชั้น 30 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28/10/2559
31/12/2561
757
9/46-48 - .บางขุนเทียน .จอมทอง
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
09/11/2559
31/12/2561
758
160/599 - .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
10/11/2559
31/12/2561
759
919/423 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 35 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/11/2559
31/12/2561
760
307 รัชดาภิเษก6 .บุคคโล .ธนบุรี
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
11/11/2559
31/12/2561
761
31 ไวตี .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
02/12/2559
31/12/2561
762
919/1 อาคารจิวเวลรี่เทรดฯ ชั้น 2 ห้อง 207 .สีลม .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
21/12/2559
31/12/2561
763
119 อาคารบีไอเอส ชั้น 3 ห้อง 3บี2,3 .สุริยวงศ์ .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
22/12/2559
31/12/2561
764
322/31 อาคารสุรวงษวัฒนาคาร ชั้น 15 .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
26/12/2559
31/12/2561
765
766 - .บางบำหรุ .บางพลัด
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
27/12/2559
31/12/2561
766
223/9 พุทธโอสถ อาคารนวรัตน์แมนชั่น ชั้น 6 เอฟ .สี่พระยา .บางรัก
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
25/01/2560
31/12/2561
767