เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


คำขวัญ
  คำขวัญประจำจังหวัดกาญจนบุรี   

แคว้นโบราณ

ด่านเจดีย์

มณีเมืองกาญจน์

สะพานข้ามแม่น้ำแคว

แหล่งแร่ น้ำตกLast update :
 Wednesday, August 5, 2009