เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


home

วันที่ประกาศ
ยื่นซอง/เสนอราคา
เรื่อง
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ยานพาหนะ ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
     
     
     
     

 


Last update :
 Friday, May 18, 2018