เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


home

             >>     สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี  เต็มที่   เต็มใจ   ให้ประชาชน     <<
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี   
เลขที่ 8  หมู่ 12  ถนนแม่น้ำแม่กลอง  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  โทรศัพท์ 0-3456-4418 , 0-3456-4420

Last update :
 Wednesday, August 5, 2009