เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


Untitled Document

 

 
ประกาศร่าง TOR
 
 
 
 

 


home

วันที่ประกาศ
ยื่นซอง/เสนอราคา
เรื่อง
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๖ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
- ประกาศกรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๖ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ การจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๖ อัตรา ตามประกาศกรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
- รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
     
     

 


Last update :
 Wednesday, October 17, 2018