เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


เกี่ยวกับ สท.กาญจนบุรี
 
วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านบริหารจัดเก็บภาษี
บริการที่ดี
ด้วยนวัตกรรม
และหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม
มุ่งมั่นซื่อสัตย์
มุ่งเน้นจริยธรรม
มุ่งหมายความรับผิดชอบ
มุ่งเสริมความสามัคคี
มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Last update :
 Friday, January 9, 2015