ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือspace
space
ลำดับที่
เลขที่โฉนด/
นส.3ก
ประเภททรัพย์สิน
ขนาดพื้นที่
(ไร่-งาน-ตร.ว.)
ขนาดห้อง
(ตร.ม.)
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ราคาประเมิน
(บาท)
รายละเอียด
1 194051 ที่ดิน(โฉนด) 4 ไร่ - ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 160,000 รายละเอียด
2 4971 ที่ดิน(โฉนด) 0-0-40 - ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 10,000 รายละเอียด
                   
space
Last update :
 Tuesday, March 25, 2008