ทั่วโลก
 
เกี่ยวกับ สท.ขอนแก่น
ที่ตั้งสำนักงาน  
ผู้บริหาร  
ทำเนียบสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น  
โครงสร้างการบริหาร  
หมายเลขโทรศัพท์  
พื้นที่รับผิดชอบ  
ผลการจัดเก็บ
ข่าวจังหวัดขอนแก่น
ทิปคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น
แผนผังเว็บไซต์สท.ขอนแก่น
 

หมายเลขโทรศัพท์


New Document

เบอร์กลาง

043-246792-3,246-766,245-895,243152

หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่

โทรสายตรง

โทรภายใน

โทรสาร

สรรพรกรพื้นที่ขอนแก่น

246-765

101

246-761

หน้าห้อง

 

102

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย

 

110

 

งานธุรการ

 

111-5

 

งานคลัง

246-760

116

 

งานพัสดุ

 

117

 

งานบริการผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์

 

119

 

งานบริการแบบแสดงรายการภาษี

 

118

 

งานเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 

118

 

ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

หัวหน้าฝ่าย

 

134

 

งานกฎหมายฯ

 

130-3

 

ฝ่ายวางแผนและประเมินผล

หัวหน้าฝ่าย

 

160

 

งานวางแผนและประเมินผล

 

161-3

 

ทีมบริหารการสำรวจ

 

144

 

ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษีอากร

หัวหน้าทีม ก.01

 

140

 

ทีม ก.01

 

141-3

 

หัวหน้าทีม ก.02

 

150

 

ทีม ก.02

 

151-3

 

หัวหน้าทีม ก.03

 

170

 

ทีม ก.03

 

154-5

 

หัวหน้าทีม ก.04

 

180

 

ทีม ก.04

 

156-7

 

ฝ่ายกรรมวิธีและคืนภาษี

 

 

 

หัวหน้าฝ่าย

 

120

 

งานกรรมวิธีข้อมูล

 

127-8

 

งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

124-6

 

งานคืนภาษี

 

121-3

 

ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์

246-764

105

 


หน่วยงาน-เจ้าหน้าที่

โทรสายตรง

โทรภายใน

โทรสาร

สส.เมืองขอนแก่น1

246767,69

246768

สส.เมืองขอนแก่น2

343465-8 

343467

สส.บ้านไผ่

272144

273574

สส.พล

414701

414375

สส.ชุมแพ

311210

312009

สส.น้ำพอง

431030

431275

สส.ภูเวียง

291345 

291389

สส.มัญจาคีรี

289332

289400 

สส.กระนวน

251335

251600

สส.หนองเรือ

294005

294238

สส.สีชมพู

399133 

399123

สส.หนองสองห้อง

491201

 

491242

สส.ชนบท

286246

286215

สส.อุบลรัตน์

446165

446181

สส.บ้านฝาง

269109

269115

สส.พระยืน

266015

266063

สส.เขาสวนกวาง

449156

449173

สส.แวงน้อย

499085

499094

สส.แวงใหญ่

496066

496089

สส.บ้านแฮด

218237

218238

สส.ภูผาม่าน

396402

396054


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น > เกี่ยวกับ สท.ขอนแก่น > หมายเลขโทรศัพท์