ทั่วโลก Click  เพื่อ Search คำพ้องเสียง
 
เกี่ยวกับ สท.กระบี่
โครงสร้าง
สรรพากรพื้นที่กระบี่  
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่กระบี่  
ฝ่ายกรรมวิธีและคืนภาษี  
ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง  
ฝ่ายวางแผนและประเมินผล  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ทีมกำกับฯ ก 01  
ทีมกำกับฯ ก 02  
ทีมกำกับฯ ก 03  
สส.เมืองกระบี่  
สส.อ่าวลึก  
สส.เกาะลันตา  
สส.คลองท่อม  
สส.เขาพนม  
สส.ปลายพระยา  
สส.เหนือคลอง  
ผลการจัดเก็บ
ภาพกิจกรรม
รู้จัก จังหวัดกระบี่
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์

 
Untitled Document

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

ลำดับที่
ลสก.
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระดับ

เลขประจำตำแหน่ง

หมายเหตุ
1
086820
นายจารุธร พรหมเพ็ญ
นิติกร
7ว.
18790
 
2
156608
นายชวลิต ลิ่มชวลิต
นิติกร
6 ว.
18791
 
3
142076
นางสาวอังคณา ขยันการ
นิติกร
6 ว.
18792
 
4
120654
นายทวี บุตรหลำ
นิติกร
7ว.
. 18793
 
5
150088
นายธนศักดิ์ กลับฉิ่ง
นิติกร
5
18794
 
6
113977
นางสาวศรีสุดา ดำน้อย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5
18795
 

ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

ลำดับที่
ลสก.
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระดับ

เลขประจำตำแหน่ง

หมายเหตุ
1
-
นายสาโรจน์ โสดานิล
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
-
-
 

 


Last update : Wednesday, August 3, 2005
Navigator :  Krabi Area Revenue office... > โครงสร้าง > ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง