เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน
ประมวลภาพกิจกรรม  
   

โครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน”

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน”
ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ในวันศุกร์ 19 มิถุนายน 2558


Last update :
 Thursday, July 2, 2015