เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


ภาค 8 / ลำพูน (Region 8 / Lamphun)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
222 ม. 3 ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 0-5356-1155, 0-5351-1067, 0-5356-1281, 0-5356-1469, 0-5356-1155 โทรสาร 0-5356-1260
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอลี้ เลขที่ 29 ถนนลำพูน-ลี้ ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โทร. 0-5397-9836
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอป่าซาง ถนนลำพูน – ลี้ ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โทร. 0-5352-1363
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่อง ม.8
ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120
โทร. 0-5350-5004
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านธิ เลขที่ 149
ม.15 ต.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180
โทร. 0-5350-1038
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน เลขที่ 200 ม.3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูนจ.ลำพูน 51000
โทร. 0-5351-1089
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง ม.7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โทร. 0-5359-1490
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง เลขที่ 190 ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โทร. 0-5397-5142
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอแม่ทา ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ - ลำปาง ม.3
ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
โทร. 0-5397-6318

clear-gif

Last update : Friday, June 13, 2014