ทั่วโลก Click เพื่อ Search คำพ้องเสียง  
 
 
เกี่ยวกับ สท.เลย
ผลการจัดเก็บ
ข้อมูลจังหวัดเลย
ผลงานและกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แผนผังเว็บไซด์
download
 

Untitled Document
No.
ชื่อโปรแกรม (Download)
ขนาด MB.
ประโยชน์การใช้งาน
1.
SETUP_GOV
12.06
โปรแกรมคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50(1) หน่วยงานราชการ
2.
updateGovtax
1.78
Update Version โปรแกรม Govtax
3.
อัพเดทเวอร์ชั่น 2.04   อัพเดทเวอร์ชั่น 2.04
4.
SETUP_BUS
12.35
โปรแกรมคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50(1) เอกชน
5.
updateBustax
1.84
Update Version โปรแกรม Bustax
6.
Manual_Govtax
4.81
คู่มือ โปรแกรมคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50(1) หน่วยงานราชการ
7.
Manual_Bustax
5.01
คู่มือ โปรแกรมคำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50(1)เอกชน
8.
local
8.39
เอกสารอบรม
9.
doc
1.76
วิธีการนำส่ง ภ.ง.ด.1 ประจำเดือน
10.
hospital
0.95
การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของหน่วยงานโรงพยาบาล
       

Last update : Monday, February 21, 2011
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย > download