ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม
อำนาจหน้าที่  
ผู้บริหาร  
เบอร์โทรศัพท์  
สถานที่ตั้งสำนักงาน  
สส.ในสังกัด  
โรงแรมที่พัก , ร้านอาหาร  
สถานที่ท่องเที่ยว  
พระธาตุนาดูน    
พระพุทธรูปมิ่งเมือง    
พระพุทธรูปยืนมงคล    
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง    
กู่สันตรัตน์    
กู่มหาธาตุ(ปราค์กู่บ้านเขวา)    
หมู่บ้านปั้นหม้อ    
แก่งเลิงจาน    
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒณธรรม    
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย    
อุทยานโกสัมพี    
ปูทูลกระหม่อม   
สินค้า OTOP  
รายงาน
ข่าวสาร สท.มหาสารคาม
ผลงานและกิจกรรม
แนะนำ web site ที่น่าสนใจ
แผนผัง web site
 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า "ดูนลำพัน"

เป็นสถานที่ที่ค้นพบ "ปูทูลกระหม่อม" (Thaipotamon chulabhorn Naiyanetr,1993)

ปูชนิดนี้เป็นปูที่มีอยู่แห่งเดียวในโลก ที่มีสีสันสวยงาม ได้มีการค้นพบปูน้ำจืดประเภท

นี้ในปี พ.ศ.2536 ในพื้นที่ป่าดูนลำพัน ในเขตอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะของกระดองสีม่วงเปลือกมังคุด ขอบเบ้าตา ขอบกระดอง ขาเดินทั้ง 4 คู่

ก้ามหนีบทั้ง 2 ข้างมีสีเหลืองส้ม ปลายขาข้อสุดท้ายและปลายก้ามหนีบ

มีสีขาวงาช้าง มีการผสมพันธุ์นาน 4-5 ชั่วโมง ไข่จะฟองใหญ่กว่าปูนาธรรมดากว่า 

3 - 4 เท่า อาศัยอยู่ในป่าดูนลำพันเป็นจำนวนมาก พื้นดินที่ปูอาศัยอยู่เป็น

ดินเหนียวสีเทาปนดำ เขตที่ปูอาศัยอยู่แห่งนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 343 ไร่ 

นอกจากจะมีปูที่มีความสวยงามแล้ว ยังเป็นที่พักอาศัยของนกนานาพันธุ์ 

โดยเฉพาะ นกไซบีเรีย จะบินมาเยือนป่าแห่งนี้เป็นประจำจำนวนมาก

ประกอบกับต้นพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดที่น่าศึกษาและค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง

ป่าดูนลำพันตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 3 - 4 ด้านทิศตะวันตกของเส้นทาง

ระหว่าง อ.นาเชือก ไป อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ก่อนนี้เรียกว่า "ปูแป้ง"

สนใจรายละเอียดติดต่อเพิ่มเติมที่ ตู้ ปณ.5 อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

โทร. 01 - 8179441 จนท.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน หรือทาง web นี้ในโอกาสต่อไป
 

 


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม > เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม > สถานที่ท่องเที่ยว > ปูทูลกระหม่อม