เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

- ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ให้มารายงานตัว)

- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินฯ)

- ประกาศ เรื่องรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและจัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1 ตำแหน่ง)

- สรุปมาตรการภาษี 2561

 

 

 

 

  

 
Last update :
                             Tuesday, February 24, 2015