ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม
อำนาจหน้าที่  
ผู้บริหาร  
เบอร์โทรศัพท์  
สถานที่ตั้งสำนักงาน  
สส.ในสังกัด  
โรงแรมที่พัก , ร้านอาหาร  
สถานที่ท่องเที่ยว  
พระธาตุนาดูน    
พระพุทธรูปมิ่งเมือง    
พระพุทธรูปยืนมงคล    
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง    
กู่สันตรัตน์    
กู่มหาธาตุ(ปราค์กู่บ้านเขวา)    
หมู่บ้านปั้นหม้อ    
แก่งเลิงจาน    
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒณธรรม    
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย   
อุทยานโกสัมพี    
ปูทูลกระหม่อม    
สินค้า OTOP  
รายงาน
ข่าวสาร สท.มหาสารคาม
ผลงานและกิจกรรม
แนะนำ web site ที่น่าสนใจ
แผนผัง web site
 

พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย

เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของภาคอีสาน เช่น

ใบเสมาหิน พระพุทธรูปในสมัยโบราณ บานประตู

คันทวยแกะสลักอายุประมาณ 100 - 200 ปี และเป็นที่เก็บ

รวบรวมวรรณคดีภาคอีสาน และพระธรรม ใบลาน จำนวนมาก

พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม > เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม > สถานที่ท่องเที่ยว > พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย