ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม
อำนาจหน้าที่  
ผู้บริหาร  
เบอร์โทรศัพท์  
สถานที่ตั้งสำนักงาน  
สส.ในสังกัด  
โรงแรมที่พัก , ร้านอาหาร  
สถานที่ท่องเที่ยว  
พระธาตุนาดูน    
พระพุทธรูปมิ่งเมือง    
พระพุทธรูปยืนมงคล    
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง    
กู่สันตรัตน์    
กู่มหาธาตุ(ปราค์กู่บ้านเขวา)    
หมู่บ้านปั้นหม้อ    
แก่งเลิงจาน   
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒณธรรม    
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย    
อุทยานโกสัมพี    
ปูทูลกระหม่อม    
สินค้า OTOP  
รายงาน
ข่าวสาร สท.มหาสารคาม
ผลงานและกิจกรรม
แนะนำ web site ที่น่าสนใจ
แผนผัง web site
 

แก่งเลิงจาน

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของสถานี

ประมง ทำการเดาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน

บริเวณโดยรอบของแก่งเลิงจานมีทิวทัศน์สายงาม ประชาชนนิยม

ไปพักผ่อนเป็นจำนวนมาก แก่งเลิงจาน ตั้งอยู่ถนนเส้นรอบเมือง

ระหว่างไปอ.บรบือ กับ ไป อ.โกสุมพิสัย ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง

จังหวัดมหาสารคาม


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม > เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม > สถานที่ท่องเที่ยว > แก่งเลิงจาน