ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม
อำนาจหน้าที่  
ผู้บริหาร  
เบอร์โทรศัพท์  
สถานที่ตั้งสำนักงาน  
สส.ในสังกัด  
โรงแรมที่พัก , ร้านอาหาร  
สถานที่ท่องเที่ยว  
พระธาตุนาดูน    
พระพุทธรูปมิ่งเมือง    
พระพุทธรูปยืนมงคล    
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง    
กู่สันตรัตน์    
กู่มหาธาตุ(ปราค์กู่บ้านเขวา)    
หมู่บ้านปั้นหม้อ   
แก่งเลิงจาน    
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒณธรรม    
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย    
อุทยานโกสัมพี    
ปูทูลกระหม่อม    
สินค้า OTOP  
รายงาน
ข่าวสาร สท.มหาสารคาม
ผลงานและกิจกรรม
แนะนำ web site ที่น่าสนใจ
แผนผัง web site
 

หมู่บ้านปั้นหม้อ

เป็นหมู่บ้านประมาณ 100 หลังคาเรือน ทุกบ้านจะมีอาชีพปั้นหม้อดินเผา

ซี่งชาวอีสานใช้เป็นหม้อน้ำ หม้อแกง กรรมวิธียังเป็นแบบโบราณดั้งเดิม

หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงสายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด

ประมาณ 4 กม. และแยกซ้ายเข้าไปในหมู่บ้านประมาณ 2 กม. ชื่อบ้านหม้อ

ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม > เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม > สถานที่ท่องเที่ยว > หมู่บ้านปั้นหม้อ