ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม
อำนาจหน้าที่  
ผู้บริหาร  
เบอร์โทรศัพท์  
สถานที่ตั้งสำนักงาน  
สส.ในสังกัด  
โรงแรมที่พัก , ร้านอาหาร  
สถานที่ท่องเที่ยว  
พระธาตุนาดูน    
พระพุทธรูปมิ่งเมือง    
พระพุทธรูปยืนมงคล    
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง    
กู่สันตรัตน์    
กู่มหาธาตุ(ปราค์กู่บ้านเขวา)   
หมู่บ้านปั้นหม้อ    
แก่งเลิงจาน    
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒณธรรม    
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย    
อุทยานโกสัมพี    
ปูทูลกระหม่อม    
สินค้า OTOP  
รายงาน
ข่าวสาร สท.มหาสารคาม
ผลงานและกิจกรรม
แนะนำ web site ที่น่าสนใจ
แผนผัง web site
 


กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา)

เป็นโบราณสถานที่ก่อสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ทำด้วย

ศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยม ภายในตัวปราสาทมีเทวรูป

ทำด้วยดินเผา 2 องค์ นั่งขัดสมาธิ ประนมมือ ถือสังข์ มีกำแพง

ทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ กรอบประตูและทับหลังเป็นหินทราย

กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว ตั้งอยู่ที่บ้านเขวา

ต.เขวา ห่างจากตัวเมืองประมาณ 13 กิโลเมตร


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม > เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม > สถานที่ท่องเที่ยว > กู่มหาธาตุ(ปราค์กู่บ้านเขวา)