ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม
อำนาจหน้าที่  
ผู้บริหาร  
เบอร์โทรศัพท์  
สถานที่ตั้งสำนักงาน  
สส.ในสังกัด  
โรงแรมที่พัก , ร้านอาหาร  
สถานที่ท่องเที่ยว  
พระธาตุนาดูน    
พระพุทธรูปมิ่งเมือง    
พระพุทธรูปยืนมงคล    
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง    
กู่สันตรัตน์   
กู่มหาธาตุ(ปราค์กู่บ้านเขวา)    
หมู่บ้านปั้นหม้อ    
แก่งเลิงจาน    
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒณธรรม    
พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย    
อุทยานโกสัมพี    
ปูทูลกระหม่อม    
สินค้า OTOP  
รายงาน
ข่าวสาร สท.มหาสารคาม
ผลงานและกิจกรรม
แนะนำ web site ที่น่าสนใจ
แผนผัง web site
 

กู่สันตรัตน์

เป็นปราสาทหินที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศิลปะขอมสมัย

บายนอายุระหว่าง พ.ศ.1700-1750 ตัวปราสาทสร้างด้วยศิลาแลงเป็นแท่ง

สี่เหลี่ยมเหมือนกู่มหาธาตุ และมีทับหลังประตู มุขหน้าจำหลักลายงดงาม

น่าดู กู่สันตรัตน์ตั้งอยู่ที่ ต.พระธาตุ อำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม

จากเส้นทาง 2040 เข้าเส้นทาง 2045 เข้าอำเภอนาดูนประมาณ 1 กม.


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม > เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม > สถานที่ท่องเที่ยว > กู่สันตรัตน์