เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 รับสมัครงาน
- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร (ให้มารายงานตัว)

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร
- ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ให้มารายงานตัว)

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินฯ)

-
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและจัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1 ตำแหน่ง)

 

ขายทอดตลาด
-เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน

งบทดลอง

 

ปี 2562

-งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 ( 12 ก.พ.2562 )

-งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ( 7 มี.ค.2562 )
-งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 ( 9 เม.ย.2562 )
-
งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 ( 10 พ.ค. 2562 )
-งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ( 6 มิ.ย. 2562 )
-งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562( 5 ก.ค.2562 )

 

ปี 2561
-งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561( 7 ก.พ.2561 )

-งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561( 7 มี.ค.2561 )
-งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561( 3 เม.ย.2561 )
-งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561( 7 พ.ค.2561 )
-งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561( 8 มิ.ย.2561 )
-งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561( 4 ก.ค.2561 )
-
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561( 10 ส.ค.2561 )
-งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561( 11 ก.ย.2561 )

-งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561( 10 ต.ค.2561 )

-งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561( 14 พ.ย.2561 )
-งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561( 14 ธ.ค.2561 )

-บทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 ( 15 ม.ค.2562 )

 

ปี 2560

-งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ( 8 ม.ค. 2560 )
-งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ( 13 ธ.ค. 2560 )

-งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 ( 10 พ.ย. 2560 )

-งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560 ( 09 ต.ค. 2560 )

-งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 ( 10 ก.ย. 2560 )

-งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ( 10 ส.ค. 2560 )

-งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560 ( 7 ก.ค. 2560 )

-งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ( 9 มิ.ย. 2560 )
-งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560 ( 12 พ.ค. 2560 )
-งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2560 ( 11 เม.ย. 2560 )
-งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2560 ( 10 มี.ค. 2560 )
-งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2560 ( 10 ก.พ. 2560)

 

  
Last update :
 Tuesday, February 24, 2015