เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


โรงแรมที่พัก 

       โรงแรมตักสิลา       

    1227/68 ถนนสมถวิลราษฎร์ ตำบลตลาด 

 โทร. 04372  2222  โทรสาร. 04374  0999 

 จำนวน  171  ห้อง  

 ราคา  700 - 2,500  บาท  

 

          โรงแรมนิวพัฒนา 

    1227/68 ถ.สมถวิลราษฎร์  

 โทร . 04371  1922 , 04371  1933 

 จำนวน  94 ห้อง  

 ราคา  280 - 500  บาท  

 อีเมล์ : newpattana@yahoo.com 

 

     

         โรงแรม พัฒนา 

    1227/4-8  ถ.สมถวิราษฎร์ 

 โทร. 04371  1473 

 จำนวน  81  ห้อง 

 ราคา  100 - 200  บาท 

 

      โรงแรม มหาสารคาม 

    720  ถ. มหาชัยดำริ 

 โทร. 04372  1217 

 จำนวน  22  ห้อง 

 ราคา   100  บาท 

 

       โรงแรมวสุ 

    1096/4  ถ. ศรีสวัสดิ์ดำเนิน 

 โทร. 04372  3075-9 

 จำนวน  79  ห้อง 

 ราคา  300 - 1,200  บาท 

 

       โรงแรมสวนวรุณ 

    (ภายในสถาบันราชภัฏมหาสารคาม) 

 โทร. 04374  2618 

 จำนวน  20  ห้อง 

 ราคา  500  บาท 

 

       โรงแรมสุนทร 

    1157/1  ถ.วรบุตร 

 โทร. 04371  1201 

 จำนวน  15  ห้อง 

 ราคา  150 - 350  บาท

 

ร้านอาหาร

 

 

  เสริมไทย  ถนนริมคลองสมถวิล  โทร. 711217 , 711051  

 สวนอาหารแผ่นดินทอง  1632/2 ถนนเจริญราชเดช  โทร. 711120 

 ร้านอาหารแจ่วฮ้อน ถนนมหาสารคาม - กันทรวิชัย   

 ร้านบัวแก้ว  ถนนนครสวรรค์ โทร. 721066  

 สวนอาหารเรือนทิพย์  ถนนชลประทาน โทร. 711212  

 สวนอาหารบ้านสวน  ถนนมหาสารคาม - โกสุมพิสัย  

 ปูแป้ง ในสถาบันราชภัฏมหาสารคาม  ถนนมหาสารคาม - โกสุมพิสัย 

 จานเงิน  ถนนแจ้งสนิท  ไกล้กับสวนอาหารมาริน  

 ร้านอาหารมารินทร์  1110/20 ถนนแจ้งสนิท  โทร. 711396 


Last update :
 Wednesday, November 12, 2014