เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภูมิปัญญาชาวบ้าน

คือ องค์ความที่ได้รับการสั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนามาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของปู่ ย่า ตา ยาย ที่สามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

 มาทำให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพ และความรู้และวิธีการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าเหล่านั้น ได้ถ่ายทอดมาให้ลูกหลานในวันนี้

 ในจังหวัดมหาสารคามมีภูมิปัญญาหลายอย่างเช่น การทอผ้า การทอเสื่อ การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน การจักสาน การปั้นหม้อดินเผา

การทำเครื่องเบญจรงค์ การประดิษฐ์เครื่องประดับ การเจียระไนพลอย และการทำขนมจีน

 

 

การทอผ้าพื้นเมือง

แหล่งผลิตที่บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนสายมหาสารคาม – ขอนแก่น ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร

 

 

การทอเสื่อกก

ที่ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนน สายมหาสารคาม – ขอนแก่น ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

 เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดในระดับ ๕ ดาว

 

เครื่องปั้นดินเผา

ที่บ้านหม้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระยะห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนสายมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร

 

การจักสาน

นอกจากจักสานภาชนะต่าง ๆ เพื่อใช้ภายในครัวเรือนแล้ว ยังมี การสานจ่อ (กระด้งขนาดใหญ่ที่ใช้เลี้ยงตัวไหม) เพื่อการค้า

 ที่ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓๔กิโลเมตร

 

การเจียระไนพลอย

ที่ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนที่รับจ้างเจียระไนพลอยจากจังหวัดจันทบุรี หลังฤดูการทำนา

ระยะห่างจากตัวจังหวัดไปตามถนนสายมหาสารคาม – สุรินทร์ ประมาณ ๗๔ กิโลเมตร

 

 

การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

เครื่องดนตรีที่ผลิตเพื่อการค้า ได้แก่ กลองยาว แหล่งผลิตที่สำคัญอยู่ที่ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๔ กิโลเมตร

 

การทำเครื่องเบญจรงค์

แหล่งผลิตเพื่อการค้าอยู่ที่ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร

 

การทำขนมจีน (ข้าวปุ้น)

แหล่งผลิตขนมจีนเพื่อการค้าอยู่ที่ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๖ กิโลเมตร

 


Last update :
 Wednesday, November 12, 2014