ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 

 

clear-gif

  พฤศจิกายน 2556

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


** สำหรับการยื่นแบบ ฯ ทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากร ได้ขยายกำหนดการยื่นแบบฯ ทุกประเภทภาษีออกไปอีก 8 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 55-31 ม.ค. 57 **

กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน
ได้แก่ แบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54, ภ.พ.36


กำหนดยื่นแบบ   ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน
ได้แก่ แบบ ภ.พ. 30 , ภ.ธ. 40


clear-gif
Last update :
 Friday, November 22, 2013