เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ1
11/05/2559 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากร ก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจฯ" ณ ม.คริสเตียน จ.นครปฐม
1
19/04/2559 : ท่านสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม
1
10/02/2559 : โครงการ การให้ความรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวเทศบาลนครปฐม
1
03/02/2559 : โครงการ การให้ความรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
   
Last update : Tuesday, May 24, 2016