เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ภาพกิจกรรม
 
   
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น"

 

ในวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพากรภาค 6 จ.นครปฐม

 
 
   
 
   
 
2
   
 
3
   
 
6
   
 
7
   
 
8
   
 
9
   
 
10
   
 
11
   
 
   
   

Last update : Wednesday, December 12, 2007