เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


1
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
1
งบทดลองรายวัน สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1เดือน ต.ค.58 - ต.ค.59
1
ท่านสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากรเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 และสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม
1
ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลต้องยื่นบัญชี รับ-จ่าย พร้อมแนบแบบ ภ.ง.ด.90 ตั้งแต่ปีภาษี 2557
 
 
1 download  
1ขออนุมัติ ภ.พ.07 (มิเตอร์หัวจ่าย) 1 แนะนำเว็บไซต์
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริการจดทะเบียน Online
บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91 กฎหมายออกใหม่
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอคืนภาษีที่ไปรษณีย์ส่งเช็คไม่ถึง Insight Pasi
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีฯ กรณีจ่ายค่าครองชีพพิเศษ ประกาศประกวดราคา
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาโครงการให้ 1 ได้ 2 e - Auction
Download แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง คำขอต่างๆ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 

Last update :
 Wednesday, May 3, 2017