เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
 
 
 
 
   
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและคนสวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค-๒๗๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติไทย ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พานพุ่ม สมุดลงนามถวายพระพร เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวณ ๕๗ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค-๔๒๙๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Epson M-4000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
1 download  
1ขออนุมัติ ภ.พ.07 (มิเตอร์หัวจ่าย) 1 แนะนำเว็บไซต์
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริการจดทะเบียน Online
บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91 กฎหมายออกใหม่
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอคืนภาษีที่ไปรษณีย์ส่งเช็คไม่ถึง Insight Pasi
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีฯ กรณีจ่ายค่าครองชีพพิเศษ ประกาศประกวดราคา
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาโครงการให้ 1 ได้ 2 e - Auction
Download แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง คำขอต่างๆ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 

Last update :
 Tuesday, October 16, 2018