เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
 
 
 
 
1

๐๕/๑๑/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

1

๓๐/๑๐/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

๑๗/๑๐/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นค-๔๘๗๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๙/๑๐/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเชคสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ทะเบียน นค-๒๗๔๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๕/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแอมป์พร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๔/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง การจัดจ้างย้ายตู้นิรภัยของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1

๐๔/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๗/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-7414 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๓/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๐/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๐/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อตู้นิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๙/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมผนังห้องน้ำหญิง ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อและติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๔/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๙/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดตั้งตาข่ายป้องกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๙/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๒/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างติดตั้ง-เดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๒/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนฝาครอบวาวล์เครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ-๓๑๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๒/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๘/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ-๓๑๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๘/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สฮ-๗๖๑๖ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงานตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แฟลซไดร์ฟ และเอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิสก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สฮ-๗๖๑๖ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาสแลนโครงเหล็กบ้านพักสรรพากรพื้นที่นครปฐม๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ระบบน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าห้องเก็บแบบแสดงรายการภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-8510DNโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กม-7356 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกพิมพ์ Epson โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผลสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หน่วยบริการรับยื่นแบบภ.ง.ด.๙๐,ภ.ง.ด.๙๑ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ-๘๒๑๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลการประชาสัมพันธ์โครงการและมาตรการต่างๆของกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์หมายเลขทะเบียน กพ-8253 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
1download  
1ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) 1 แนะนำเว็บไซต์
ยื่นแบบผ่าน Internet  
บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91 กฎหมายออกใหม่
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอคืนภาษีที่ไปรษณีย์ส่งเช็คไม่ถึง Insight Pasi
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีฯ กรณีจ่ายค่าครองชีพพิเศษ ประกาศประกวดราคา
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาโครงการให้ 1 ได้ 2 e - Auction
Download แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง คำขอต่างๆ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 

Last update :
 Wednesday, November 6, 2019