เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
 
 
 
 
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ กม-7356 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อหมึกพิมพ์ Epson โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผลสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หน่วยบริการรับยื่นแบบภ.ง.ด.๙๐,ภ.ง.ด.๙๑ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ-๘๒๑๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลการประชาสัมพันธ์โครงการและมาตรการต่างๆของกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์หมายเลขทะเบียน กพ-8253 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ DRUM ยี่ห้อ OKI C5700โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างประกาศเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ หมายเลขทะเบียน กท-๔๒๖๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กพ-๘๒๕๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ สฮ-๗๖๑๕ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทาสีภายในสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ DRUM ยี่ห้อ BROTHER DR-๓๓๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าภายในสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเปลี่ยนดรัม-ล้างปรับเครื่องปริ้นเตอร์สี ยี่ห้อ OKI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและคนสวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค-๒๗๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติไทย ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พานพุ่ม สมุดลงนามถวายพระพร เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวณ ๕๗ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค-๔๒๙๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Epson M-4000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
1download  
1ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) 1 แนะนำเว็บไซต์
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริการจดทะเบียน Online
บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91 กฎหมายออกใหม่
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอคืนภาษีที่ไปรษณีย์ส่งเช็คไม่ถึง Insight Pasi
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีฯ กรณีจ่ายค่าครองชีพพิเศษ ประกาศประกวดราคา
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาโครงการให้ 1 ได้ 2 e - Auction
Download แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง คำขอต่างๆ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 

Last update :
 Tuesday, March 26, 2019