เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
 
sme today
 
 
 
 
1

๒๔/๑๑/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเดินสายโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์สายตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๒/๑๑/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๗/๐๙/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

๑๖/๐๙/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๖/๐๙/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๕/๐๙/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน นค-๔๒๙๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๕/๐๙/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน นค-๕๑๙๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๕/๐๙/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน นค-๔๘๗๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๕/๐๙/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมสายสัญญาณกล้องวงจรปิดระบบ CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๔/๐๙/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

๐๘/๐๙/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๓/๐๙/๒๕๖๓ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1

๒๘/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1

๒๗/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๔/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๗/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๕๒ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

1

๑๗/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (บริการทำความสะอาด)

1

๑๗/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (บริการรักษาความปลอดภัย)

1

๑๗/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (พนักงานขับรถยนต์)

1

๑๗/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๔/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเชคระยะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ-๓๑๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๓/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

1

๑๑/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ-๘๒๑๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๗/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น๑-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๓/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๓๑/๐๗/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
1download  
1ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) 1 แนะนำเว็บไซต์
ยื่นแบบผ่าน Internet  
บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91 กฎหมายออกใหม่
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอคืนภาษีที่ไปรษณีย์ส่งเช็คไม่ถึง Insight Pasi
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีฯ กรณีจ่ายค่าครองชีพพิเศษ ประกาศประกวดราคา
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาโครงการให้ 1 ได้ 2 e - Auction
Download แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง คำขอต่างๆ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 

Last update :
 Tuesday, November 24, 2020