เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
คำขวัญประจำจังหวัด
เพลงประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด
ร้านอาหาร
สถานที่น่าสนใจ
สถานที่พัก
1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
รายการท่องเที่ยว
เทศกาลงานประเพณี
ต้นไม้ประจำจังหวัด
อำนาจหน้าที่ สท.นครปฐม
ที่ตั้งสำนักงาน
ผู้บริหารระดับสูง
พื้นที่รับผิดชอบ
ทำเนียบสรรพากรพื้นที่
โครงสร้างสท.นครปฐม
โครงสร้างอัตรากำลัง
หมายเลขโทรศัพท์
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ปีงบประมาณ 2552
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์
รหัสทางไกลจังหวัดต่าง ๆ
โครงการ การให้ความรู้เรื่องภาษีอากร ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
รองอธิบดีฯตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1
06
08
09
10
05
โครงการ การให้ความรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเยาวชน ณ วิทยาลัยอาชีวเทศบาลนครปฐม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ม.คริสเตียน
02
03
04

Last update :
 Tuesday, October 10, 2006