เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


ห้องข่าว
  
 
  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1 จัดตั้งหน่วยบริการรับยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต ปีภาษี 2551 ณ ห้างบิ๊กซี สาขานครปฐม
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบใหม่
แอบอ้างชื่อกรมฯเรี่ยไรเงินจัดซื้อพลุฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
โครงการเยาวชนไทยใสสะอาด ประกวดเรียงความ ประจำปี 2549 เรื่อง " คนดีในความคิดของฉัน " 
บอกกล่าว : เรื่องการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบบัญชีปี 2548 
  
โครงการจัดตั้งหน่วยบริการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 , 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต ประจำปี 2549 
  
เปิดแล้ว call center บริการข้อมูลสรรพากรทางโทรศัพท์ 034-271864
  
 
   
   

Last update :
 Monday, February 16, 2009