เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


Untitled Document
ชื่องาน
รายละเอียด
งานนมัสการ
หลวงพ่อวัดไร่ขิง
วัดไร่ขิง หรือวัดมงคลจินดารามไร่ขิง เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโลหะแบบเชียงแสน ปางมารวิชัย ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนจึงจัดให้มีประเพณีนมัสการขึ้นระหว่าง
วันขึ้น 13 ค่ำ ถึงวันแรม 4 ค่ำเดือน 5 มีการออกร้านจำหน่าย สินค้าจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีการประกวดผลไม้ และมหรสพในเวลา กลางคืน
   
งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์มีการทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปพระร่วงโรจนฤทธิ์ ก่อพระเจดีย์ทราย มีมหรสพ และการละเล่นพื้นเมือง
   
งานเทศกาลอาหาร
และผลไม้นครปฐม
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลไม้ที่นิยมปลูกในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ส้มโอ และมะพร้าวน้ำหอม ส้มเขียวหวาน ขนุน พุทรา องุ่น มะละกอและยังมีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่น ๆ ระหว่างงานมีการประกวดสาวงาม ประกวดผลไม้ และการจัดโต๊ะจีน การสาธิตปรุงอาหารที่มีชื่อ สาธิตการแกะสลักผลไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหรสพต่าง ๆ จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกพื้นเมือง
   
งานนมัสการ
องค์พระปฐมเจดีย์
เป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โปรดให้ปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ เมื่อเสร็จแล้วจึงมีการเฉลิม ฉลอง ปัจจุบันกำหนดจัดงานในช่วงวันลอยกระทง ระหว่างวันขึ้น 12 ค่ำถึงแรม 5 ค่ำ
เดือน 12 รวม 9 วัน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ มีกิจกรรมของประเพณีลอยกระทง มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ กลางคืนมีมหรสพนานาชนิด
   
งานเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง
และประกวดราชินีช้าง
จัดในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ช้างภายในฟาร์ม มีการประกวดราชินีช้างของสาวหุ่นตุ้ยนุ้ย เพื่อหาผู้ที่สามารถถ่ายทอดบุคลิก ความน่ารักอ่อนโยน นุ่มนวลแบบช้าง
   
ประเพณีถวาย
พระเพลิงพระพุทธเจ้า
ประเพณีเริ่มด้วยการสร้างโลงพระศพสมบติของพระพุทธเจ้าขึ้นแต่เป็น
โลงจำลองแล้วนำไปบำเพ็ญกุศลบนศาลาการเปรียญ มีการสวดพระอภิธรรมในคืนวันแรม 6 ค่ำ 1 คืน มีดอกไม้ไฟ พลุตะไล ไฟพะเนียง แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณแล้วยังแสดงถึง ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่จะทำบุญร่วมกัน ตลอดจนจรรโลงรักษาประเพณี อันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป
   
ประเพณีการแห่ผ้าห่มองค์พระ กำหนดการจัดงานแห่ผ้าหม่องค์พระปฐมเจดีย์ จะจัดขึ้นในวันเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ โดยสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎนครปฐมได้เสนอความคิดริเริ่ม ให้นำผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ที่พับไว้บนพานมาคลี่ออกเป็นผืนยาว โดยจะเดินเวียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 1 รอบแล้วนำมาพักไว้บริเวณด้านหน้าองค์พระปฐมฯ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เขียนคำอุทิศส่วนกุศลลง บนผืนผ้าด้วยปากกาหรือดินสอเป็นเวลาประมาณ 3 วัน จนถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองอันเป็นวันสำคัญของงานจึงนำผ้าไปแห่เวียนรอบองค์พระปฐมฯ ปัจจุบันการแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมฯ ยังจัดให้มีงานขึ้นในวันสงกรานต์อีกด้วย คือวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี

Last update :
 Tuesday, December 21, 2004