ทั่วโลก Click เพื่อ Search คำพ้องเสียง
 
 
สท.นครพนม
 


กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลภาครัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร

 

 
Untitled Document


 

ประชาสัมพันธ์ สปอตโทรทัศน์ ของกรมสรรพากร เรื่อง "รักบ้าน ร่วมใจ ให้ภาษี" ประเทศก็เหมือนบ้านของเรา รักชาติ ร่วมใจ แค่ให้ภาษี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

--สายด่วน hotline โครงการกระทรวงการคลัง : คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต

--ปฏิญญาวายุภักษ์

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของกรมสรรพากร

 

ประกาศ

 

-- ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หรือไดัจัดซื้อทดแทนแล้ว จำนวน ๑๖๒ รายการ

 

-- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

-- ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หรือได้จัดซื้อทดแทนแล้ว ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ สท.นครนพม

 

-- ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หรือได้จัดซื้อทดแทนแล้ว สท.นครพนม

 

-- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 เดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 จำนวน 5 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคา

-- เอกสารแนบ ๑

-- เอกสารแนบ ๒

 

-- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (16 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) จำนวน 9 อัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานทำงานทำความสะอาด อาคารสถานที่ราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ อัตรา

 

-- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙ อัตรา

-- เอกสารแนบ ๑

-- เอกสารแนบ ๒

-- เอกสารแนบ ๓

 

-- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ อัตรา

-- เอกสารแนบ ๑

-- เอกสารแนบ ๒

 

-- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ อัตรา

-- เอกสารแนบ ๑

-- เอกสารแนบ ๒

-- เอกสารแนบ ๓

 

-- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

Last update : Thursday, June 9, 2016