ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
รายละเอียดราคาวัสดุสำนักงานประกอบเอกสารสอบราคา
เลขที่        4/2550     ลงวันที่      4  กรกฎาคม  2550
ลำดับที่ รายการ หน่วย ยี่ห้อ ราคาต่อหน่วย จำนวน เป็นเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ
1 กรรไกรตัดกระดาษ ขนาด 8" อัน     32    
2 กระดาษการ์ด 210 แกรมสีขาว รีม     1    
3 กระดาษการ์ดสีชมพู 180 แกรม 50 แผ่น รีม     2    
4 กระดาษการ์ดสีฟ้า 180 แกรม 50 แผ่น รีม     2    
5 กระดาษการ์ดสีเหลือง 180 แกรม 50 แผ่น รีม     2    
6 กระดาษกาวย่น  2  นิ้ว ม้วน     5    
7 กระดาษกาวสีน้ำตาล 2 นิ้ว ม้วน     15    
8 กระดาษไขเครื่องพิมพิ์สำเนาดิจิตอล ริโก้ DX3440 ม้วน     1    
9 กระดาษคาร์บอนหน้าเดียวสีดำ กล่อง     30    
10 กระดาษเครื่องคำนวณ 2  1/4  นิ้ว ม้วน     20    
11 กระดาษฟูลแก๊ป 80 G ห่อ     10    
12 กล่องใส่แฟ้ม 3 ช่อง กล่อง     40    
13 กาว 2 หน้า 5 เมตร ม้วน     10    
14 กาวแท่ง แท่ง     50    
15 ครั่ง กล่อง     5    
16 คลิปหนีบกระดาษ # 112 กล่อง     20    
17 คลิปหนีบกระดาษ # 108 กล่อง     20    
18 คลิปหนีบกระดาษ # 110 กล่อง     20    
19 คัดเตอร์ขนาดเล็ก (ด้ามเหล็ก) อัน     24    
20 เครื่องเจาะกระดาษขนาดกลาง NO.70 ตัว     20    
21 เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่ ตัว     9    
22 เครื่องยิงกระดาษขนาดใหญ่ ตัว     1    
23 เครื่องยิงตัวอักษรนูน (อังกฤษ,ตัวเลข) ตัว     1    
24 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 ตัว     22    
25 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 210 ตัว     3    
26 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 35 ตัว     90    
27 เครื่องเหลาดินสอตั้งโต๊ะมือหมุน เครื่อง     14    
28 จานพิมพ์ดีดไฟฟ้า(ไทย) โอลิมเปีย com petence อัน     1    
29 เชือกขาว (ใหญ่) ม้วน     200    
30 เชือกฟาง ม้วน     10    
31 ซองใส่แผ่น CD ซอง     100    
32 ดินสอดำ กล่อง     50    
33 ตรายางวันที่ อัน     30    
34 ตลับชาด สีน้ำเงิน NO 2 ตลับ     20    
35 ตลับชาด สีแดง NO 2 ตลับ     20    
36 ที่แกะลวดเย็บกระดาษ(ก้ามปู) ตัว     30    
37 เทปกาวใส 1 นิ้ว ม้วน     50    
38 เทปผ้าหุ้มสันปก 1.5 นิ้ว (ผ้า) ม้วน     15    
39 แท่นวางเทปกาวใส ขนาด 1 นิ้ว แท่น     16    
40 น้ำยาลบคำผิด ด้าม     210    
41 น้ำยาล้างหัวเทปอ่านซีดี ขวด     1    
42 ปกสีน้ำตาล ข้าราชการ 115 แกรม (10.04 x 14.33) ปก     1000   ราคามตฐ.
43 ปากกาเขียนแผ่น CD (อย่างดี) ด้าม     2    
44 ปากกาดำ ด้าม     200    
45 ปากกาแดง ด้าม     200    
46 ปากกาน้ำเงิน ด้าม     800    
47 ปากกาเน้นข้อความ ด้าม     50    
48 ปากกาไวบอร์ด น้ำเงิน ลบได้ ด้าม     20    
49 เป็กดอกจัน 2 นิ้ว กล่อง     40    
50 ผงหมึก HP C 6615 กล่อง     3    
51 ผงหมึก HP C 6625 กล่อง     3    
52 ผงหมึก HP Laser Jet 12 A กล่อง     5    
53 ผงหมึก Lexmark E342 กล่อง     20    
54 ผงหมึกปริ้น Canon LBP 800 กล่อง     5    
55 ผ้าหมึก TM290 ERC 27 ม้วน     125    
56 ผ้าหมึก TM930 ERC 31 ม้วน     145    
57 ผ้าหมึก ซิติเซ็น IB27B ตีแบบ ม้วน     30    
58 ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า โอลิมเปีย ม้วน     10    
59 ผ้าหมึกปริ๊น ibm 5573 HT2 EXCEL ม้วน     15    
60 ผ้าหมึกปริ๊น NEC P8000 EXCEL ม้วน     70    
61 ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ม้วน     5    
62 แผ่น CD (กล่องละ 50 แผ่น) กล่อง     6    
63 แผ่นกรองแสง 15 นิ้ว อัน     3    
64 แผ่นดิสเก็ต (กล่องละ 10 แผ่น) กล่อง     20    
65 แผ่นรองตัดกระดาษ อัน     1    
66 แผ่นรองเมาส์ แผ่น     25    
67 แฟ้มแขวน แฟ้ม     1000    
68 แฟ้มปกสี A4 (อ่อน) ลิ้นแฟ้มพลาสติก แฟ้ม     1000    
69 แฟ้มสัน 3 นิ้ว แฟ้ม     150    
70 แฟ้มสันหลุด แฟ้ม     400    
71 แฟ้มเสนอชนิดบาง 5 ลิ้น แฟ้ม     20    
72 แฟ้มเสนอชนิดหนา แฟ้ม     20    
73 แฟ้มหนีบ #590 แฟ้ม     30    
74 แฟ้มห่วง แฟ้ม     100    
75 ม้วนกระดาษ แฟ็กขนาด...310 x 10…. ม้วน     30    
76 ไม้บรรทัด 12 นิ้วพลาสติก อัน     70    
77 ยางลบดินสอ ก้อน     250    
78 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 กล่อง     200    
79 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 23/10 กล่อง     10    
80 ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35 กล่อง     200    
81 ลวดเสียบ (กล่องละ 100 ตัว) กล่อง     300    
82 ลิ้นแฟ้ม พลาสติก กล่อง     20    
83 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โตชิบ้า 2860 กล่อง     10    
84 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ รุ่น 4621 กล่อง     3    
85 หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ริโก้ รุ่น 5632 กล่อง     3    
86 หมึกเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ริโก้ DX 3440 กล่อง     5    
87 หมึกเติมตลับชาด สีแดง ขวด     20    
88 หมึกเติมตลับชาด สีน้ำเงิน ขวด     20    
89 เหล็กเจาะกระดาษ ตัว     5    
  รวมทั้งสิ้น            

Last update : Tuesday, December 8, 2009