เกี่ยวกับ สท.นครศรีธรรมราช
โครงสร้างการบริหาร
ผลการจัดเก็บ ( ปีงบประมาณ )
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนะนำ จ.นครศรีธรรมราช
แผนผังเว็บไซด์
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ครั้งที่ 1/2557
   สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำ สนง. สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช และ สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2558
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2558
   ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ครึ่งปีภาษี 2557
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน สนง. สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
   สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำ สนง. สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช และ สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
   สอบราคาจ้างทำประตูม้วน เหล็กดัดประตูหน้าต่าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมือง
   สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพนังกั้นน้ำข้างบ้านพักสรรพากรอำเภอ สนง.สส.ทุ่งใหญ่
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2557
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง ปี 2557
   ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน พ.ศ. 2556
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง ปี 2557
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2557

  บริจาคโลหิต 17 ก.ค. 2557 วิทยาอาชีวศึกษานครศรีฯศึกษาดูงาน
  เสวนาหัวข้อ ภาษาธุรกิจ พิชิต AEC วันที่ 26 ก.ค. 2557 ณ สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
  บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
  ทอดกฐินธรรมยาตราสามัคคี ณ วัดน้อมนาวาส (วัดกลอง ) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ ฯ 17 พ.ย. 2556
  พิธีเททองพระพุทธรูปปางเปิดโลก ณ วัดน้อมนาวาส (วัดกลอง ) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ ฯ 5 ต.ค. 2556
  สรรพากรรวมใจบริจาคโลหิต มุ่งมั่นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 19 ก.พ. 2556
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 14 ก.พ. 2556
กฎหมายน่ารู้ หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
กฎหมายน่ารู้ เมื่อมีปืนแล้ว ต้องรู้จักคำว่าป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย
_/\_

: : : : : :

Last update: Thursday, September 18, 2014
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 20/2 ม.1 ถ.นครศรี - ปากพนัง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-4071-2, 0-7532-4909-10