เกี่ยวกับ สท.นครศรีธรรมราช
โครงสร้างการบริหาร
ผลการจัดเก็บ ( ปีงบประมาณ )
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนะนำ จ.นครศรีธรรมราช
แผนผังเว็บไซด์
 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

_/\_ เราชาวนครฯอยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดีมีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด <---> นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู _/\_


   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
  สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดให้บริการยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 ปี 2557 ผ่านอินเทอร์เน็ตนอกเวลาราชการ
   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา ย้ายที่ทำการ
   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน ( 2 )
   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน
   ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
   ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานสรรพากร (ปวช.) ครั้งที่ 1/2557 ของ สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร (ปวช.) ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ครั้งที่ 1/2557
   สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำ สนง. สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช และ สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2558
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2558
   ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2557 เรื่อง ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ครึ่งปีภาษี 2557
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน สนง. สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
   สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำ สนง. สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช และ สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
   สอบราคาจ้างทำประตูม้วน เหล็กดัดประตูหน้าต่าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมือง

  บริจาคโลหิต 17 ก.ค. 2557 วิทยาอาชีวศึกษานครศรีฯศึกษาดูงาน
  เสวนาหัวข้อ ภาษาธุรกิจ พิชิต AEC วันที่ 26 ก.ค. 2557 ณ สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
  บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
  ทอดกฐินธรรมยาตราสามัคคี ณ วัดน้อมนาวาส (วัดกลอง ) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ ฯ 17 พ.ย. 2556
  พิธีเททองพระพุทธรูปปางเปิดโลก ณ วัดน้อมนาวาส (วัดกลอง ) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ ฯ 5 ต.ค. 2556
  สรรพากรรวมใจบริจาคโลหิต มุ่งมั่นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 19 ก.พ. 2556
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 14 ก.พ. 2556
กฎหมายน่ารู้ หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
กฎหมายน่ารู้ เมื่อมีปืนแล้ว ต้องรู้จักคำว่าป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย
_/\_

: : : : : :
Last update: Wednesday, March 25, 2015
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 20/2 ม.1 ถ.นครศรี - ปากพนัง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-4071-2, 0-7532-4909-10, 0-7532-5280