เกี่ยวกับ สท.นครศรีธรรมราช
โครงสร้างการบริหาร
ผลการจัดเก็บ ( ปีงบประมาณ )
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนะนำ จ.นครศรีธรรมราช
แผนผังเว็บไซด์
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

   สอบราคาจ้างทำประตูม้วน เหล็กดัดประตูหน้าต่าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมือง
   สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพนังกั้นน้ำข้างบ้านพักสรรพากรอำเภอ สนง.สส.ทุ่งใหญ่
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ( ดีเซล ) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2557
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง ปี 2557
   ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน พ.ศ. 2556
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง ปี 2557
   สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2557
   สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
   ขวัญใจประชาชน สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
   ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากทะเบียน
   สอบราคาจ้างทาสีรั้วรอบบริเวณอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
   สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักสรรพากรอำเภอ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ห้องประชุมและเครื่องโทรสาร
   ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
   รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

บริจาคโลหิต 17 ก.ค. 2557  วิทยาอาชีวศึกษานครศรีฯศึกษาดูงาน ทำบุญสำนักงาน14022556
  บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
  ทอดกฐินธรรมยาตราสามัคคี ณ วัดน้อมนาวาส (วัดกลอง ) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ ฯ 17 พ.ย. 2556
  พิธีเททองพระพุทธรูปปางเปิดโลก ณ วัดน้อมนาวาส (วัดกลอง ) ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ ฯ 5 ต.ค. 2556
  สรรพากรรวมใจบริจาคโลหิต มุ่งมั่นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 19 ก.พ. 2556
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 14 ก.พ. 2556
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมสรรพากร ประจำปี 2555
  มอบของรางวัลเพื่อใช้ในการออกร้านกาชาด งานบุญสารทเดือนสิบ ฯ ประจำปี 2555
  นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานเมื่อ 13 ก.ค. 2555
  โครงการ"รณรงค์ผู้ประกอบการเข้าระบบ คุณคือคนดี" รร.ปากพนัง อ.ปากพนัง 20 มิ.ย.2555
  นักศึกษาจาก วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานเมื่อ 15 มิ.ย. 2555
สูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายน่ารู้ หมัดน็อคเจ้าหนี้นอกระบบ
กฎหมายน่ารู้ เมื่อมีปืนแล้ว ต้องรู้จักคำว่าป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย
_/\_

: : : : : :

Last update: Thursday, July 24, 2014
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 20/2 ม.1 ถ.นครศรี - ปากพนัง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-4071-2, 0-7532-4909-10