เกี่ยวกับ สท.นครศรีธรรมราช
บุคลากร
บริการข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนะนำ จ.นครศรีธรรมราช
แผนผังเว็บไซด์
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช


_/\_ เราชาวนครฯอยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดีมีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด <---> นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู _/\_

สอบราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 18 พฤษภาคม 2560
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 12 ม.ค. 2560
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน และรถยนต์โดยสารตู้ขนาดไม่เกิน 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน
ยกเลิก...ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน และรถยนต์โดยสารตู้ขนาดไม่เกิน 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน และรถยนต์โดยสารตู้ขนาดไม่เกิน 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน
สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำ สนง. สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช และ สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ปี 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2560
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช -ทุ่งสง-ฉวาง ปี 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่าย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs" ว.ศิลปหัตถกรรมนครศรีฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรมบัญชีอย่างง่าย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs" ว.อาชีวศึกษานครศรีฯ
โครงการสอนภาษีอากรสำหรับเยาวชน ณ รร.โยธินบำรุง วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 21 มิ.ย. 2559
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช พ.ศ.2559
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน 4 คัน
 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน


สภากาชาดไทย รับริจาคโลหิต ณ สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560
ท่านเจริญ เสือนิล สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
ท่านเจริญ เสือนิล สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช รายงานตัวรับตำแหน่ง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช เมื่อ 9 ตุลาคม 2560
การซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 23 กันยายน 2560
โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยนวกับภาษีอากร ภาษาเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 91
คณะนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ "สอนภาษีอากรให้กับเยาวชน" ณ รร.ทางพูนวิทยาคาร อ.เฉลิมพระเกีรยติ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2560
 
ผลการจัดเก็บ สท.นครศรีธรรมราช
:: :: ::

Last update: Thursday, May 10, 2018
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 20/2 ม.1 ถ.นครศรี - ปากพนัง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7580-9151-5, 0-7580-9160 Fax. 0-7580-9156