เกี่ยวกับ สท.นครศรีธรรมราช
บุคลากร
ผลการจัดเก็บ ( ปีงบประมาณ )
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนะนำ จ.นครศรีธรรมราช
แผนผังเว็บไซด์
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช


_/\_ เราชาวนครฯอยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอปรกรรมดีมีมานะพากเพียร ไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด <---> นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู _/\_

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 19 พ.ย. 2558
สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ประจำ สนง. สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช แล สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ปี 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ปี 2559
สอบราคาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่
สอบราคาจ้างทำประตูม้วน เหล็กดัดประตูหน้าต่าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมือง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
 Download แบบคอม 101-106
 โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ว.เทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 12 พ.ย. 2558
 กิจกรรม 100 ปี กรมสรรพากร : ทำบุญตักบาตร สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 27 ส.ค. 2558
รองอธิบดีกรมสรรพากร นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ตรวจเยี่ยม สภ.11 และ สท. ในสังกัด 25 ส.ค. 2558
 เสวนาหัวข้อ ภาษาธุรกิจ พิชิต AEC 26 ก.ค. 2557 ณ สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
 บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ สนง.สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่างมืออาชีพ" วันที่ 15 สิงหาคม 2556
 การประชุม กบภ. ครั้งที่ 4/2556 นครศรีธรรมราช
ผู้ตรวจราชการและคณะเข้าตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช เมื่อ 1-7 มี.ค.2556  
สรรพากรรวมใจบริจาคโลหิต มุ่งมั่นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 19 ก.พ. 2556
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 14 ก.พ. 2556
ผลการจัดเก็บ สท.นครศรีธรรมราช
:: :: ::

Last update: Wednesday, November 25, 2015
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช    
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 20/2 ม.1 ถ.นครศรี - ปากพนัง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0-7532-4071-2, 0-7532-4909-10